Εργαστηριακό Μάθημα :
Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική (1oυ), Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι (5oυ), Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (6oυ)