Εργαστηριακό Μάθημα :
Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι (5oυ), Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ (6oυ), Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (9oυ)