Εργαστηριακό Μάθημα :
Διαχείριση Ποιότητας (5oυ), Σχεδιασμός Προϊόντων (6oυ), Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων (8oυ), Πράσινη Χημεία και Μηχανική (8oυ), Υγρά Καύσιμα (8oυ), Περιβαλλοντική Αποτίμηση και Βελτιστοποιήση Βιομηχανικών Διεργασιών (9oυ), Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών (9oυ), Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία (10oυ)