Εργαστηριακό Μάθημα :
Ανόργανη Χημεία (1oυ), Οργανική Χημεία (4oυ), Επιλεγμένα Θέματα Βιοοργανικής Χημείας και Χημείας Φυσικών προϊόντων (5oυ), Πράσινη Χημεία και Μηχανική (8oυ)