Εργαστηριακό Μάθημα :
Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού (1oυ), Υπολογιστικές Mέθοδοι για Mηχανικούς (4oυ)