Εργαστηριακό Μάθημα :
Οργανική Χημεία (4oυ), Επιλεγμένα Θέματα Βιοοργανικής Χημείας και Χημείας Φυσικών προϊόντων (5oυ), Πράσινη Χημεία και Μηχανική (8oυ), Φαρμακευτική Χημεία και Τεχνολογία (9oυ)