15-09-2021
Βαθμολογία Επαναληπτικής Εξέτασης (Ακαδ. έτος 2020-2021)
Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την τελική βαθμολογία για την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2021 (έχει ληφθεί υπόψη ο βαθμός του εργαστηρίου). 
30-08-2021
Συμμετοχή στην επαναληπτική εξέταση της 1/9/2021

Για τη συμμετοχή στην δια ζώσης επαναληπτική εξέταση του μαθήματος την 1/9/2021, θα γίνουν δεκτά όλα τα παρακάτω πιστοποιητικά των φοιτητών:


14-07-2021
Τελική Βαθμολογία (Ιούνιος 2021)
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η τελική βαθμολογία, η οποία περιλαμβάνει και τον βαθμό στις εργαστηριακές ασκήσεις.
23-06-2021
Οδηγίες για την γραπτή εξέταση μέσω Webex
28-05-2021
Εξ αποστάσεως επαναληπτικό μάθημα 4/6/2021

Την Παρασκευή 4/6/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως επαναληπτικό μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb1f3aa57b2917a8ece003c35066f3ef8

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

20-05-2021
Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων στα θέματα (NEO!)

Οι προφορικές εξετάσεις των θεμάτων θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 25/5/2021 έως 27/5/2021 μέσω Webex, σύμφωνα με το πρόγραμμα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε το παρακάτω link:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mcd141cbd2efc22fe9b79b13bd283f85f


21-04-2021
4ο Θέμα - Διευκρίνηση

Για τον υπολογισμό του cooling exergy μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την σχέση Εex,cooling =Qcooling(To/Tc-1) όπου To η θερμοκρασία περιβάλλοντος και Tc η θερμοκρασία ψυχόμενου χώρου (θεωρήστε την ίση με -5 C).

15-04-2021
Αναπλήρωση Εργαστηριακών Ασκήσεων
Για την αναπλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Β. Λούλη (email: svlouli@chemeng.ntua.gr) αναφέροντας την εργαστηριακή άσκηση που θέλετε να αναπληρώσετε.
14-04-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα
Την Πέμπτη 15/4/2021 δεν θα γίνει μάθημα. Την Παρασκευή 16/4/2021 θα γίνει μάθημα τις ώρες που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα. 
12-04-2021
Παράδοση 4ου θέματος

Η παράδοση του 4ου θέματος παρατείνεται για τις 26/04/2021.

09-04-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα 9/4/2021

Το link του μαθήματος της 9/4/2021 είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m64390fa9fcdc29919b8179447ab4e620

02-04-2021
2ο Θέμα: Διευκρίνιση
Διευκρινίζεται ότι το κόστος χημικής επεξεργασίας που δίνεται αφορά στο νερό αναπλήρωσης και όχι απομάστευσης.
01-04-2021
4ο Θέμα

Επισυνάπτεται η εκφώνηση του 4ου θέματος με βάση το 4ο PC-Lab. 

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων κατά μέγιστο και θα πρέπει να υποβληθούν στη σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: http://www.chemeng.ntua.gr/submission/oades.php

Ημερομηνία παράδοσης: 15/4/2021

31-03-2021
Εξ αποστάσεως εργαστηριακή ασκηση (1/4/2021)

Tην Πέμπτη 1/4/2021  θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακή άσκηση εξ' αποστάσεως  τις ώρες 17.15-19.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το link του μαθήματος είναι: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdb73133734a57fe2da6e3d7f14e39ceb

31-03-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα - Θεωρία

Για να συνδεθείτε για τα μαθήματα (Παρασκευή, 13:45 - 17:00, Θεωρία), χρησιμοποιήστε το ακόλουθο link του Webex:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m64390fa9fcdc29919b8179447ab4e620


30-03-2021
2ο Θέμα: Διευκρίνιση

Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάζονται στο 2ο Θέμα με τον ατμολέβητα υπάρχει απομάστευση. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εκμετάλλευσης του νερού απομάστευσης γίνεται στις περιπτώσεις 3 και 4. 

26-03-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα 26/3/2021

Την Παρασκευή 26/3/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m78f2966352e1b71448b5009f4e64797a

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

25-03-2021
3o Θέμα (Παράταση)
Η νέα ημερομηνία παράδοσης του 3ου θέματος είναι: 9/4/2021.
19-03-2021
3o Θέμα

Επισυνάπτεται η εκφώνηση του 3ου Θέματος με βάση το 3ο PC-Lab. 

Ημερομηνία παράδοσης: 2/4/2021

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων κατά μέγιστο και θα πρέπει να υποβληθούν στη σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: http://www.chemeng.ntua.gr/submission/oades.php


19-03-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα 19/3/2021

Την Παρασκευή 19/3/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma4e62cffc82012e9e2aa8c2cbf6eb8ba

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

17-03-2021
Εργαστηριακές ασκήσεις εξ αποστάσεως (18/3/2021)

Tην Πέμπτη 18/3/2021  θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακή άσκηση εξ' αποστάσεως  τις ώρες 17.15-19.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το link του μαθήματος είναι: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdb73133734a57fe2da6e3d7f14e39ceb

12-03-2021
2ο Θέμα

Επισυνάπτεται η εκφώνηση του 2ου Θέματος με βάση το 2ο PC-Lab. 

Ημερομηνία παράδοσης: 2/4/2021

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες (έκθεση και αρχείο υπολογισμών) παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων κατά μέγιστο και θα πρέπει να υποβληθούν στη σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: http://www.chemeng.ntua.gr/submission/oades.php

12-03-2021
1o Θέμα
Η νέα ημερομηνία παράδοσης του 1ου θέματος είναι: 26/3/2021.
12-03-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα 12/3/2021

Την Παρασκευή 12/3/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5fa8acba965a93c36f468a9567a9e5c0

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

09-03-2021
Εργαστηριακές ασκήσεις εξ αποστάσεως (11/3/2021)

Την Πέμπτη 11/3/2021  θ α πραγματοποιηθεί εργαστηριακή άσκηση εξ' αποστάσεως  τις ώρες 17.15-19.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το link του μαθήματος είναι: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdb73133734a57fe2da6e3d7f14e39ceb

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex. Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

05-03-2021
1o Θέμα

Επισυνάπτεται η εκφώνηση του 1ου Θέματος με βάση το 1ο PC-Lab. 

Ημερομηνία παράδοσης: 19/3/2021

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες (έκθεση και αρχείο υπολογισμών) παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων κατά μέγιστο και θα πρέπει να υποβληθούν στη σχετική πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εργασιών: http://www.chemeng.ntua.gr/submission/oades.php

05-03-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα 5/3/2021

Την Παρασκευή 5/3/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m22e0be7ce6307264e9af92a39832ed56

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

24-02-2021
Εργαστηριακές ασκήσεις εξ αποστάσεως

Την Πέμπτη 25/2/2021 δεν θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο. 

Την Πέμπτη 4/3/2021  θα πραγματοποιηθεί εργαστηριακή άσκηση εξ' αποστάσεως  τις ώρες 17.15-19.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το link του μαθήματος είναι: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m356c2465bfd861df1ba1e066c20fb76b

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex. Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.

24-02-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα 26/2/2021

Την Παρασκευή 26/2/2021 θα γίνει εξ αποστάσεως μάθημα τις ώρες 13.45-17.00, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το link του μαθήματος είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m18f95b55987aac07c9148912d67ff8c1

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου Cisco Webex

Για οδηγίες χρήσης εργαλείων τηλεκπαίδευσης ανατρέξτε στnν ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/el/announcement/370

Παρακαλούμε να συνδεθείτε 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να λυθούν όποια τεχνικά προβλήματα.