11-02-2019
Βαθμολογία επί πτυχίω
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η τελική βαθμολογία του μαθήματος για την επί πτυχίω εξέταση Ιανουαρίου 2019. Για όσους συμμετείχαν στην προαιρετική διαδικασία, έχει συμπεριληφθεί και ο βαθμός των θεμάτων.
27-09-2018
Βαθμολογία Σεπτεμβρίου
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η τελική βαθμολογία του μαθήματος για την επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2018. Για όσους συμμετείχαν στην προαιρετική διαδικασία, έχει συμπεριληφθεί και ο βαθμός των θεμάτων.
11-07-2018
Βαθμολογία Ιουνίου 2018
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η τελική βαθμολογία του μαθήματος για την περίοδο Ιουνίου 2018. Για όσους συμμετείχαν στην προαιρετική διαδικασία, έχει συμπεριληφθεί και ο βαθμός των θεμάτων.
25-06-2018
Εξέταση μαθήματος
Η εξέταση του μαθήματος είναι με ανοιτχά βιβλία και σημειώσεις που δίνονται στα πλαίσια του μαθήματος. Δεν επιτρέπονται άλλες σημειώσεις και βοηθήματα.
31-05-2018
Το μάθημα της Παρασκευής 1/6
Το μάθημα της Παρασκευής 1/6 θα γίνει στην αίθουσα 25 σύμφωνα με το πρόγραμμα.
22-05-2018
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων για τα θέματα που παραδόθηκαν στα πλαίσια της προαιρετικής διαδικασίας.
Η κάθε ομάδα θα πρέπει να φτιάξει μια παρουσίαση στο Powerpoint και για τα 4 θέματα με συνολική διάρκεια 20min. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατανομή του χρόνου ανά θέμα και μέλος της ομάδας που κάνει την παρουσίαση.
Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την ημέρα και ώρα εξέτασης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Γ. Παππά ή την κ. Β. Λούλη.
08-05-2018
ΘΕΜΑ 4ο
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η εκφώνηση του τεταρτου θέματος με ημερομηνία παράδοσης 21/5/2018 για όσους συμμετέχουν στην προαιρετική διαδικασία. Τα θέματα παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων.
08-05-2018
PC-Lab
Την Τετάρτη, 09/05/2018 και ώρα 13.45-15.30, θα πραγματοποιηθεί PC-Lab στο Ε.Π.Υ. (μεγάλη αίθουσα).
03-05-2018
Διόρθωση για το 3ο Θέμα
Η ανώτερη θερμογόνος δύναμη του καυσίμου είναι σε ΜJ/kg και όχι σε kJ/kg.
01-05-2018
Τετάρτη 2/5/2018
Την Τετάρτη 2/5/2018 δεν θα πραγματοποιηθεί PC-lab ούτε μάθημα.
27-04-2018
ΘΕΜΑ 3ο
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η εκφώνηση του τρίτου θέματος με ημερομηνία παράδοσης 11/5/2018 για όσους συμμετέχουν στην προαιρετική διαδικασία. Τα θέματα παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων.
16-04-2018
Διευκρίνηση για το 2ο ΘΕΜΑ
Εργο συμπίεσης
27-03-2018
PC-Lab
Την Τετάρτη, 28/03/2018 και ώρα 13.45-15.30, θα πραγματοποιηθεί PC-Lab στο Ε.Π.Υ. (μεγάλη αίθουσα).
15-03-2018
ΘΕΜΑ 2ο
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η εκφώνηση του δεύτερου θέματος με ημερομηνία παράδοσης 16/4/2018 για όσους συμμετέχουν στην προαιρετική διαδικασία. Τα θέματα παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων.
08-03-2018
ΘΕΜΑ 1ο
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται η εκφώνηση του πρώτου θέματος με ημερομηνία παράδοσης 28/3/2018 για όσους συμμετέχουν στην προαιρετική διαδικασία. Τα θέματα παραδίδονται σε ομάδες των 3 ατόμων.
27-02-2018
Το μάθημα της Τετάρτης 28/2
Το μάθημα της Τετάρτης 28/2 θα γίνει στην αίθουσα 25 σύμφωνα με το πρόγραμμα.