09-12-2018
Προγραμματισμός Μαθημάτων Ενότητας ΙΙ

Το υλικό που έχει παρουσιασθεί στην Ενότητα ΙΙ (αμφότερα τμήματα) καλύπτει μέχρι και το υλικό της Διάλεξης 9 (οριακές αντισταθμίσεις πάγιου-λειτουργικού κόστους σε ολοκληρωμένα συστήματα).

Στο επόμενο μάθημα προβλέπεται να γίνουν 2-3 ασκήσεις βασισμένες στις προηγούμενες διαλέξεις και να παρουσιασθούν οι 3 επόμενες διαλέξεις.

06-12-2018
Υπενθύμιση συναντήσεων Ομάδων Εργασίας Σχεδιασμού με τους Υπεύθυνους του Μαθήματος

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το αρχικό  χρονοδιάγραμμα, προβλέπονται συναντήσεις των ομάδων εργασίας με τους Υπεύθυνους του Μαθήματος (όχι μόνο με τους Υπεύθυνους των ομάδων). Όσες ομάδες εργασίας δεν έχουν λοιπόν συναντηθεί ακόμη με τους υπευθύνους του μαθήματος (Κοκόσης, Κυρανούδης) παρακαλούνται να προγραμματίσουν και να ολοκληρώσουν τις συναντήσεις τους άμεσα.

Επίσης υπενθυμίζεται πως, στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε τώρα, οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις επιλογές διεργασιών και εξοπλισμού, να έχουν συντάξει ένα διάγραμμα ροής για τη συνολική διεργασία, και να είναι πλέον έτοιμες να ξεκινήσουν το υπολογιστικό μέρος της εργασίας στο λογισμικό προσομοίωσης.  

04-12-2018
Αναπλήρωση Ασκήσεων 9ου Εξαμήνου
Την Τετάρτη 5/12 στις 14:45 στην Αίθουσα 28 θα πραγματοποιηθούν οι Ασκήσεις για τα 2 τμήματα του 9ου εξαμήνου που δεν έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.
27-11-2018
Μετακινήσεις ωρών διδασκαλίας

Το Εργαστήριο της 30/11 μεταφέρεται τη Δευτέρα 3/12 και οι Ασκήσεις της 3/12 μεταφέρονται στις 30/11 λόγω τεχνικού κωλύμματος.

Την Παρασκεύη 14/12 θα διεξαχθεί στο PCLab σεμινάριο που αφορά την ανάλυση βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων της βιομηχανίας διεργασιών από τον κ. Άγγελο Τσακανίκα, καθηγητή των αντίστοιχων μαθημάτων της Σχολής και τον Δρ. Βαγγέλη Σιώκα. Τα Τμήματα των δύο εξαμήνων μπορούν να το παρακολουθήσουν εναλλάξ, όπως στην περίπτωση της παρουσίασης του κ. Χατζηλυμπέρη. Το Εργαστήριο της 14/12 μεταφέρεται στις 13/12 στις 16:00.

26-11-2018
Θέματα Σχεδιασμού - διάφορα

Υπενθυμίζεται ότι όσες ομάδες εργασίας σχεδιασμού δεν έχουν συναντηθεί ακόμη με τους διδάσκοντες θα πρέπει να το πράξουν άμεσα και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου (7ο εξάμηνο) και 7 Δεκεμβρίου (9ο εξάμηνο).

Για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου, οι εργασίες των ομάδων θα πρέπει να έχουν ήδη:

(α) ολοκληρώσει την αναζήτηση και μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας

(β) συγκλίνει σε ένα αφαιρετικό διάγραμμα με τις διεργασίες που απαιτούνται στη μονάδα

(γ) διαμορφώσει ένα σύνολο επιλογών για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να είναι έτοιμες για το υπολογιστικό έργο που απαιτείται στη συνέχεια.

Για τους φοιτητές του 9ου εξάμηνου, οι εργασίες των ομάδων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το (α) και (β).

25-11-2018
Προγραμματισμός Διδασκαλίας Μαθήματος

Οι διαλέξεις της πρώτης Ενότητας (Ενότητα Ι) έχουν πλέον ολοκληρωθεί και για τα δύο Εξάμηνα (7ο και 9ο). Ως εκ τούτου, η Ενότητα ΙΙ θα συνεχιστεί με παράλληλα τμήματα αλλά με συνδιδασκαλία και κοινές διαλέξεις για τα δύο εξάμηνα. Καθώς στο ένα παράλληλο τμήμα θα διδάσκεται θεωρία και υλικό της Ενότητας ΙΙ, το άλλο παράλληλο τμήμα θα εκπονεί υπολογιστικά εργαστήρια και ασκήσεις. Ειδικά για το 9ο εξάμηνο προβλέπεται εμβόλιμη διδασκαλία με ασκήσεις και εργαστήρια. Ειδικότερα,

Το 1ο τμήμα του 7ου εξαμήνου και το 1ο τμήμα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθούν διαλέξεις της Ενότητας 2 στην Αίθουσα 26 κάθε Δευτέρα 12:45 – 15:30.

Το 2ο τμήμα του 7ου εξαμήνου και το 2ο τμήμα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθούν διαλέξεις της Ενότητας 2 στην Αίθουσα 26 κάθε Παρασκευή 14:45 – 17:30.

Και τα 4 τμήματα θα παρακολουθούν ασκήσεις στην Αίθουσα 28 κάθε Δευτέρα 12:45 – 15:30 και Εργαστήριο Προσομοίωσης Διεργασιών ASPEN κάθε Παρασκευή 14:45 – 17:30 εναλλάξ με τις διαλέξεις.*

Και τα 2 τμήματα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθήσουν ασκήσεις στην Αίθουσα 28 κάθε Τετάρτη 14:45 – 17:30 και για την επόμενη εβδομάδα.

Και τα 2 τμήματα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθήσουν Εργαστήριο Προσομοίωσης Διεργασιών ASPEN κάθε Τρίτη 08:45 – 12:30 ή εναλλακτικά κάθε Πέμπτη 16:00 – 19:00 και για την επόμενη εβδομάδα.

* Οι ασκήσεις θα γίνονται την Δευτέρα και το Εργαστήριο την Παρασκευή

20-11-2018
Μαθήματα και εργαστήρια για 7ο και 9ο εξ.

Την Τετάρτη 21/11 στις 14:30-17:30, το Α' και το Β' τμήμα του 9ου εξ. θα κάνει ασκήσεις στην αίθουσα 26.

Την Πέμπτη 22/11 στις 16:00 - 19:00 το Β' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ.

Την Παρασκευή 23/11 το Β' τμήμα του 7ου εξαμήνου θα κάνει ασκήσεις στην αιθ. 28 και το Α' τμήμα του 7ου εξαμήνου θα κάνει το τρίτο εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ.

19-11-2018
Δεύτερο εργαστήριο Aspen για το Α' τμήμα του 9oυ εξάμηνου.
Την Τρίτη 20/11 και ώρες 8:45-12:30 το Α' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ.
19-11-2018
Διαλέξεις για το 7ο εξάμηνο 19/11
To A' τμήμα θα έχει θεωρία στην αιθ. 26 και το Β' τμήμα θα έχει ασκήσεις στην αιθ. 28
12-11-2018
Συναντήσεις με διδάσκοντα σχετικά με τις εργασίες

Για την Δευτέρα 12/11 έχουν προβλεφθεί συναντήσεις μεταξύ 15.30 - 16.15 ραντεβού για τις Ομάδες 10 - 11 - 12 -13.  

και μεταξύ 18.00 - 20.00, οι ομάδες 1 έως 9 με 10' για την καθεμία.  

Για την Τρίτη 13/11 έχουν προβλεφθεί συναντήσεις μεταξύ 14.30 - 15.15 για τις ομάδες 14 -15-16-17.  

Για την Δευτέρα 19/11 έχουν προβλεφθεί συναντήσεις για τις ομάδες 18-19-20-21 την  μεταξύ 15.30 - 16.15 και μετά τις 18.00 οι 22 έως και 28.  

11-11-2018
Διαλέξεις και εργαστήρια για το 7ο και 9ο εξάμηνο 12 και 13/11

Την Δευτέρα 12/11:

- το Α' και το Β' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει μάθημα στην αίθουσα 26.

- το Α' τμήμα του 7ου εξ. θα έχει μάθημα στην αίθουσα 28

- το Β' τμήμα του 7ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen

Την Τρίτη 13/11 και ώρες 8:45-12:30 το Α' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ


08-11-2018
Έναρξη διαλέξεων 9ου εξ.
Οι διαλέξεις του 9ου εξ. αρχίζουν την Πέμπτη 8/11, ώρες 16:00 - 19:00, στην Αίθουσα 26.
07-11-2018
Συναντήσεις ομάδων με τον κ. Αντώνη Κοκόση σχετικά με τις εργασίες

Όποιες ομάδες επιθυμούν να συζητήσουν ζητήματα πάνω στις εργασίες με τον κ. Αντώνη Κοκόση, μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Κωνσταντίνα Κοσμίδου στο 2107723227 ώστε να κανονίσουν συνάντηση.


06-11-2018
Ακύρωση μαθήματος Τετάρτης 7/11
Το μάθημα της 7/11 για το 9ο εξ. δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συνέλευσης του Φοιτητικού Συλόγου των Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
06-11-2018
Διαλέξεις και εργαστήρια για 7ο και 9ο εξάμηνο

Τις Τετάρτες 7/11 και 14/11 και ώρες 14:30-17:30 και τις Πέμπτες 8/11 και 15/11 και ώρες 16:00 - 19:00 το 9ο εξάμηνο θα έχει διαλέξεις στην Αίθουσα 26.

Την Τρίτη 13/11 και ώρες 8:45-12:30 το πρώτο τμήμα του 9ου εξαμήνου θα έχει εργαστήριο προσομοίωσης διεργασιών στο ΕΠΥ.

Την Παρασκευή 9/11, το πρώτο τμήμα του 7ου εξαμήνου θα έχει εργαστήριο Aspen και το δεύτερο τμήμα θα κάνει ασκήσεις στην Αίθουσα 28.

Την Δευτέρα 12/11, το δεύτερο τμήμα του 7ου εξαμήνου θα έχει εργαστήριο Aspen και το πρώτο τμήμα θα κάνει ασκήσεις στην Αίθουσα 26.

Για τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικές με τα εργαστήρια και τα μαθήματα και για τα δυο εξάμηνα .

04-11-2018
Διαλέξεις και εργαστήριο Δευτέρα 5/11
Το 2ο τμήμα θα κάνει εργαστήριο Aspen και το 1ο θα κάνει μάθημα στην αίθουσα 26.
30-10-2018
Διαλέξεις και εργαστήριο Παρασκευή 2/11
Την Παρασκευή 2/11 ο Δρ Κ. Χατζηλυμπέρης θα παρουσιάσει την ενότητα «Εκτίμηση Κινητικών Παραμέτρων από Πειραματικά Δεδομένα για χρήση στο Σχεδιασμό Βιομηχανικών Μονάδων» στην Αίθουσα 28 14:45 – 16:15 για το 1ο Τμήμα και 16:15-17:30 για το 2ο Τμήμα. Στo Μεγάλο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών θα διεξαχθεί Εργαστήριο Προσομοίωσης Διεργασιών ASPEN 14:45 – 16:15 για το 2ο Τμήμα και 16:15-17:30 για το 1ο Τμήμα.
29-10-2018
Διαλέξεις και εργαστήριο Δευτέρα 29/10
Το 1ο τμήμα θα κάνει εργαστήριο Aspen και το 2ο θα κάνει ασκήσεις στην αίθουσα 28.
25-10-2018
Διαλέξεις και ασκήσεις Παρσκευή 26/10
Το 1ο τμήμα θα κάνεις ασκήσεις στην αίθ. 26 και το 2ο θα έχει διάλεξεις στην αιθ. 28.
12-10-2018
Προγραμματισμός Μαθημάτων

Την Δευτέρα το πρώτο τμήμα θα κάνει Θεωρία 12:45-15:30 στην Αίθουσα 26 και το δεύτερο τμήμα θα κάνει Ασκήσεις 12:45-15:30 στην Αίθουσα 28.

Την Παρασκευή το δεύτερο τμήμα θα κάνει Θεωρία 14:45-17:30 στην Αίθουσα 26 και το πρώτο τμήμα θα κάνει Ασκήσεις 14:45-17:30 στην Αίθουσα 28

08-10-2018
Συνδιδασκαλία μαθήματος Δευτέρας 8/10/18 και εργαστήριο προσομοίωσης διεργασιών Παρασκευής 12/10/18

Οι διαλέξεις της Δευτέρας 8/10 θα γίνουν και για τα δυο τμήματα από κοινού στην Αίθουσα 28, 12:45 - 15:30.

Την Παρασκευή 12/10/18 το 1ο τμήμα θα κάνει εργαστήριο προσομοίωσης διεργασιών 14:45- 17:30 και το 2ο τμήμαθα κάνει μάθημα στην Αίθουσα 28, 14:45- 17:30 (οι ώρες της Παρασκευής είναι σύμφωνες με το τελευταίο ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γραμματείας).


03-10-2018
Ορθή επανάληψη: Διόρθωση ημερομηνίας έναρξης εργαστηρίων προσομοίωσης διεργασιών

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 14:45-17:30 στο μεγάλο PC-Lab με το δεύτερο τμήμα.

Tο πρώτο τμήμα θα κάνει μάθημα στην Αίθουσα 28 13:45- 16:30.

02-10-2018
Εργαστήρια προσομοίωσης χημικών διεργασιών

Τα εργαστήρια προσομοίωσης χημικών διεργασιών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στο μεγάλο PC-Lab.

Το πρώτο τμήμα θα έχει εργαστήριο τις Δευτέρες 12:45-15:30 (Παράλληλα το δεύτερο τμήμα θα κάνει μάθημα: θεωρία/ασκήσεις).

Το δεύτερο τμήμα θα έχει εργαστήριο τις Παρασκευές 14:45-17:30 (Παράλληλα το πρώτο τμήμα θα κάνει μάθημα: θεωρία/ασκήσεις 13:45 - 16:30).

02-10-2018
Βαθμολογία εξέτασης Σεπτεμβρίου 2018
Βαθμολογία εξέτασης Σεπτεμβρίου 2018