20-03-2019
Τελική Βαθμολογία Μαθήματος
Η τελική βαθμολογία του μαθήματος βρίσκεται στην ενότητα Υλικό
11-03-2019
Εξετάσεις Υπολοίπων Ομάδων

Η εξέταση των υπολοίπων Ομάδων της Εργασίας Σχεδιασμού έχει προγραμματιστεί ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 12/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9:00 24 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑΣ (POPLAR) 10:00 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 11:30 10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ 13:00 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ. 14:30 8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 16:00 26 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 12 ΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 11:30 14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΩΝ (MTBE, ETBE) ΑΠΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 13:00 9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΥΜΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 14:30 11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΝ 16:00 27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΟΤΕΝΟΫΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 11:30 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΕ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ 13:00 13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 14:30 15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 16:00 28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ 17:30 7 (7) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 19/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 20 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗΣ & ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 11:30 25 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ (ΤΑΜΕ) 13:00 17 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 14:30 21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 16:00 29 ΠΑΡΑΓΩΓH ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 19 (7) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ 11:30 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΧΥΡΟ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 13:00 26 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 14:30 18 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΦΥΚΗ
07-02-2019
Εξετάσεις Ομάδων 9ου Εξαμήνου

Οι εξετάσεις των Ομάδων του 9ου Εξαμήνου έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 26/2 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ 11:30 5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ 13:00 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 14:30 2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ 16:00 24 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΛΕΥΚΑΣ (POPLAR) ΤΡΙΤΗ 12/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 11:30 10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ 13:00 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ. 14:30 8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 16:00 26 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 12 ΜΕΘΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 11:30 14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΩΝ (MTBE, ETBE) ΑΠΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 13:00 9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΥΜΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 14:30 11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΝ 16:00 27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΟΤΕΝΟΫΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 11:30 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΕ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ 13:00 13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 14:30 15 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 16:00 28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ ΤΡΙΤΗ 19/3 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 20 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗΣ & ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 11:30 25 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΟΜΕΘΥΛΑΙΘΕΡΑ (ΤΑΜΕ) 13:00 17 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 14:30 21 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 16:00 29 ΠΑΡΑΓΩΓH ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ
06-02-2019
Εξετάσεις ομάδων 7ου
22-01-2019
Εργασίες Σχεδιασμού που δεν παραδόθηκαν
Την φετινή χρονιά και μόνον και για την περίπτωση των ομάδων που δεν παρέδωσαν Εργασίες Σχεδιασμού, ανακοινώνεται ότι ο χρόνος της εξεταστικής θα προσμετρηθεί σαν νεκρός και ο χρόνος των 2 εβδομάδων της προηγούμενης ανακοίνωσης θα ξεκινήσει από το τέλος της Εξεταστικής δηλαδή 15/2/2019. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι ομάδες αυτές να παραδόσουν εργασίες.
21-01-2019
Παραδόσεις καθυστερημένων εργασιών Σχεδιασμού

Σχετικά με τις παραδόσεις καθυστερημένων εργασιών Σχεδιασμού ανακοινώνεται ότι οι καθυστερημένες χρονικά εργασίες θα βαθμολογούνται με μέγιστη βαθμολογία το 8 το οποίο θα μειώνεται σε 6 μετά την 2η εβδομάδα από την ημερομηνία λήξης.

Η μέγιστη βαθμολογία εντός των ενδιάμεσων 2 εβδομάδων θα καθορίζεται γραμμικά μεταξύ των 2 αυτών τιμών.

17-01-2019
Εξετάσεις Θεμάτων Σχεδιασμού (συνέχεια)
17-01-2019
Μεταφορά Εξέτασης Εργασίας
Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τις ομάδες του 7ου που εθελοντικά θα ήθελαν να μεταφέρουν την εξέταση σε άλλη ημερομηνία, πιο μετά, να το δηλώσουν, δεδομένου ότι ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση αποδεικνύεται λίγος.
16-01-2019
Εξετάσεις Θεμάτων Σχεδιασμού (συνέχεια)
14-01-2019
Προφορική Εξέταση Εργασιών Σχεδιασμού

Η προφορική εξέταση θα διαρκέσει 45 λεπτά και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα ΙΙ. Απαιτείται φυσική παρουσία από όλα τα μέλη των ομάδων. Η εξέταση προβλέπει:

13-01-2019
Εξέταση Θεμάτων Σχεδιασμού
09-01-2019
Θέματα Σχεδιασμού

Με βάση (i) την πρόοδο όπως αυτή καταγράφεται μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις με τις ομάδες εργασίας, και (ii) την γενικότερη προσπάθεια να διασφαλισθεί η ποιότητα των σχεδιαστικών επιλογών στις διεργασίες που διαμορφώνονται, οι υπεύθυνοι του μαθήματος αποφάσισαν τα εξής:

Η κατάθεση των εργασιών, όπως αυτή προβλέπεται από την ανακοίνωση της Δευτέρας 07/01/2019, θα γίνει με κύρια έμφαση στα ερωτήματα (α) και (β) των εκφωνήσεων. Η πλήρης και ολοκληρωμένη εκπόνηση των δύο ερωτημάτων θα καταμετρά στο 100% του βαθμού της εργασίας (7ο και 9ο εξάμηνο). Η εκπόνηση των λοιπών ερωτημάτων καταμετράται θετικά στην βαθμολόγηση των ομάδων Για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου τα υπόλοιπα ερωτήματα προβλέπεται να εκπονηθούν, μαζί με πρόσθετα άλλα, κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου
07-01-2019
Παράδοση Εργασιών

Οι εργασίες Σχεδιασμού του μαθήματος μπορούν να παραδίδονται στην πλατφόρμα παράδοσης εργασιών της Σχολής στη διεύθυνση http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/pdesign.htm  

Οι ημερομηνίες που έχουν προβλεφθεί είναι 11/1 για το 7ο εξάμηνο και 18/1 για το 9ο εξάμηνο.

Το 7ο εξάμηνο μπορεί να εξεταστεί την εβδομάδα 14-18/1 που υπάρχει πριν τις εξετάσεις ενώ το 9ο ακριβώς μετά τις εξετάσεις 18-22/2 πάντα σε συννενόηση με τους φοιτητές. 

Η παράδοση των εργασιών περιλαμβάνει το κύριο μέρος της εργασίας (pdf) καθώς και συνοδευτικά αρχεία για το ASPEN ή / και XL (αν χρειάζεται πχ οικονομική αξιολόγηση) που θα υποστηρίξουν την εργασία.

Σε περίπτωση που τα ονόματα δεν χωράνε στα πεδία. μπορεί να μπουν περισσότερες από μία εγγραφές στα αντίστοιχα πεδία κειμένου.

Στο κυρίως κείμενο παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μια σελίδα που να αναφέρει πως η δουλειά είναι δική σας και δεν την έχετε πάρει από κάποιον άλλο.

05-01-2019
Ολοκλήρωση Μαθήματος (Διαλέξεις και Παράδοση Θέματος Σχεδιασμού)

Την τελευταία εβδομάδα του μαθήματος (7/1 και 11/1) θα ολοκληρωθεί η παράδοση της Ενότητας ΙΙ στην Αίθουσα 26 και για τα 4 Τμήματα (7Α, 7Β, 9Α, 9Β).

Η παράδοση του Θέματος Σχεδιασμού προγραμματίζεται για τις 11/1 για το 7ο εξάμηνο και 18/1 για το 9ο εξάμηνο σε συννενόηση με τους φοιτητές.

Η πλήρης διαδικασία θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

17-12-2018
Εργαστήρια Aspen 9o Εξ. Α' Τμήμα
Τα εργαστήρια aspen για το Α' τμήμα του 9ου εξαμήνου έχουν ολοκληρωθεί.
09-12-2018
Προγραμματισμός Μαθημάτων Ενότητας ΙΙ

Το υλικό που έχει παρουσιασθεί στην Ενότητα ΙΙ (αμφότερα τμήματα) καλύπτει μέχρι και το υλικό της Διάλεξης 9 (οριακές αντισταθμίσεις πάγιου-λειτουργικού κόστους σε ολοκληρωμένα συστήματα).

Στο επόμενο μάθημα προβλέπεται να γίνουν 2-3 ασκήσεις βασισμένες στις προηγούμενες διαλέξεις και να παρουσιασθούν οι 3 επόμενες διαλέξεις.

06-12-2018
Υπενθύμιση συναντήσεων Ομάδων Εργασίας Σχεδιασμού με τους Υπεύθυνους του Μαθήματος

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το αρχικό  χρονοδιάγραμμα, προβλέπονται συναντήσεις των ομάδων εργασίας με τους Υπεύθυνους του Μαθήματος (όχι μόνο με τους Υπεύθυνους των ομάδων). Όσες ομάδες εργασίας δεν έχουν λοιπόν συναντηθεί ακόμη με τους υπευθύνους του μαθήματος (Κοκόσης, Κυρανούδης) παρακαλούνται να προγραμματίσουν και να ολοκληρώσουν τις συναντήσεις τους άμεσα.

Επίσης υπενθυμίζεται πως, στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε τώρα, οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις επιλογές διεργασιών και εξοπλισμού, να έχουν συντάξει ένα διάγραμμα ροής για τη συνολική διεργασία, και να είναι πλέον έτοιμες να ξεκινήσουν το υπολογιστικό μέρος της εργασίας στο λογισμικό προσομοίωσης.  

04-12-2018
Αναπλήρωση Ασκήσεων 9ου Εξαμήνου
Την Τετάρτη 5/12 στις 14:45 στην Αίθουσα 28 θα πραγματοποιηθούν οι Ασκήσεις για τα 2 τμήματα του 9ου εξαμήνου που δεν έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα.
27-11-2018
Μετακινήσεις ωρών διδασκαλίας

Το Εργαστήριο της 30/11 μεταφέρεται τη Δευτέρα 3/12 και οι Ασκήσεις της 3/12 μεταφέρονται στις 30/11 λόγω τεχνικού κωλύμματος.

Την Παρασκεύη 14/12 θα διεξαχθεί στο PCLab σεμινάριο που αφορά την ανάλυση βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων της βιομηχανίας διεργασιών από τον κ. Άγγελο Τσακανίκα, καθηγητή των αντίστοιχων μαθημάτων της Σχολής και τον Δρ. Βαγγέλη Σιώκα. Τα Τμήματα των δύο εξαμήνων μπορούν να το παρακολουθήσουν εναλλάξ, όπως στην περίπτωση της παρουσίασης του κ. Χατζηλυμπέρη. Το Εργαστήριο της 14/12 μεταφέρεται στις 13/12 στις 16:00.

26-11-2018
Θέματα Σχεδιασμού - διάφορα

Υπενθυμίζεται ότι όσες ομάδες εργασίας σχεδιασμού δεν έχουν συναντηθεί ακόμη με τους διδάσκοντες θα πρέπει να το πράξουν άμεσα και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου (7ο εξάμηνο) και 7 Δεκεμβρίου (9ο εξάμηνο).

Για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου, οι εργασίες των ομάδων θα πρέπει να έχουν ήδη:

(α) ολοκληρώσει την αναζήτηση και μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας

(β) συγκλίνει σε ένα αφαιρετικό διάγραμμα με τις διεργασίες που απαιτούνται στη μονάδα

(γ) διαμορφώσει ένα σύνολο επιλογών για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί ώστε να είναι έτοιμες για το υπολογιστικό έργο που απαιτείται στη συνέχεια.

Για τους φοιτητές του 9ου εξάμηνου, οι εργασίες των ομάδων θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το (α) και (β).

25-11-2018
Προγραμματισμός Διδασκαλίας Μαθήματος

Οι διαλέξεις της πρώτης Ενότητας (Ενότητα Ι) έχουν πλέον ολοκληρωθεί και για τα δύο Εξάμηνα (7ο και 9ο). Ως εκ τούτου, η Ενότητα ΙΙ θα συνεχιστεί με παράλληλα τμήματα αλλά με συνδιδασκαλία και κοινές διαλέξεις για τα δύο εξάμηνα. Καθώς στο ένα παράλληλο τμήμα θα διδάσκεται θεωρία και υλικό της Ενότητας ΙΙ, το άλλο παράλληλο τμήμα θα εκπονεί υπολογιστικά εργαστήρια και ασκήσεις. Ειδικά για το 9ο εξάμηνο προβλέπεται εμβόλιμη διδασκαλία με ασκήσεις και εργαστήρια. Ειδικότερα,

Το 1ο τμήμα του 7ου εξαμήνου και το 1ο τμήμα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθούν διαλέξεις της Ενότητας 2 στην Αίθουσα 26 κάθε Δευτέρα 12:45 – 15:30.

Το 2ο τμήμα του 7ου εξαμήνου και το 2ο τμήμα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθούν διαλέξεις της Ενότητας 2 στην Αίθουσα 26 κάθε Παρασκευή 14:45 – 17:30.

Και τα 4 τμήματα θα παρακολουθούν ασκήσεις στην Αίθουσα 28 κάθε Δευτέρα 12:45 – 15:30 και Εργαστήριο Προσομοίωσης Διεργασιών ASPEN κάθε Παρασκευή 14:45 – 17:30 εναλλάξ με τις διαλέξεις.*

Και τα 2 τμήματα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθήσουν ασκήσεις στην Αίθουσα 28 κάθε Τετάρτη 14:45 – 17:30 και για την επόμενη εβδομάδα.

Και τα 2 τμήματα του 9ου εξαμήνου θα παρακολουθήσουν Εργαστήριο Προσομοίωσης Διεργασιών ASPEN κάθε Τρίτη 08:45 – 12:30 ή εναλλακτικά κάθε Πέμπτη 16:00 – 19:00 και για την επόμενη εβδομάδα.

* Οι ασκήσεις θα γίνονται την Δευτέρα και το Εργαστήριο την Παρασκευή

20-11-2018
Μαθήματα και εργαστήρια για 7ο και 9ο εξ.

Την Τετάρτη 21/11 στις 14:30-17:30, το Α' και το Β' τμήμα του 9ου εξ. θα κάνει ασκήσεις στην αίθουσα 26.

Την Πέμπτη 22/11 στις 16:00 - 19:00 το Β' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ.

Την Παρασκευή 23/11 το Β' τμήμα του 7ου εξαμήνου θα κάνει ασκήσεις στην αιθ. 28 και το Α' τμήμα του 7ου εξαμήνου θα κάνει το τρίτο εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ.

19-11-2018
Δεύτερο εργαστήριο Aspen για το Α' τμήμα του 9oυ εξάμηνου.
Την Τρίτη 20/11 και ώρες 8:45-12:30 το Α' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ.
19-11-2018
Διαλέξεις για το 7ο εξάμηνο 19/11
To A' τμήμα θα έχει θεωρία στην αιθ. 26 και το Β' τμήμα θα έχει ασκήσεις στην αιθ. 28
12-11-2018
Συναντήσεις με διδάσκοντα σχετικά με τις εργασίες

Για την Δευτέρα 12/11 έχουν προβλεφθεί συναντήσεις μεταξύ 15.30 - 16.15 ραντεβού για τις Ομάδες 10 - 11 - 12 -13.  

και μεταξύ 18.00 - 20.00, οι ομάδες 1 έως 9 με 10' για την καθεμία.  

Για την Τρίτη 13/11 έχουν προβλεφθεί συναντήσεις μεταξύ 14.30 - 15.15 για τις ομάδες 14 -15-16-17.  

Για την Δευτέρα 19/11 έχουν προβλεφθεί συναντήσεις για τις ομάδες 18-19-20-21 την  μεταξύ 15.30 - 16.15 και μετά τις 18.00 οι 22 έως και 28.  

11-11-2018
Διαλέξεις και εργαστήρια για το 7ο και 9ο εξάμηνο 12 και 13/11

Την Δευτέρα 12/11:

- το Α' και το Β' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει μάθημα στην αίθουσα 26.

- το Α' τμήμα του 7ου εξ. θα έχει μάθημα στην αίθουσα 28

- το Β' τμήμα του 7ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen

Την Τρίτη 13/11 και ώρες 8:45-12:30 το Α' τμήμα του 9ου εξ. θα έχει εργαστήριο Aspen στο ΕΠΥ


08-11-2018
Έναρξη διαλέξεων 9ου εξ.
Οι διαλέξεις του 9ου εξ. αρχίζουν την Πέμπτη 8/11, ώρες 16:00 - 19:00, στην Αίθουσα 26.
07-11-2018
Συναντήσεις ομάδων με τον κ. Αντώνη Κοκόση σχετικά με τις εργασίες

Όποιες ομάδες επιθυμούν να συζητήσουν ζητήματα πάνω στις εργασίες με τον κ. Αντώνη Κοκόση, μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Κωνσταντίνα Κοσμίδου στο 2107723227 ώστε να κανονίσουν συνάντηση.


06-11-2018
Ακύρωση μαθήματος Τετάρτης 7/11
Το μάθημα της 7/11 για το 9ο εξ. δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συνέλευσης του Φοιτητικού Συλόγου των Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
06-11-2018
Διαλέξεις και εργαστήρια για 7ο και 9ο εξάμηνο

Τις Τετάρτες 7/11 και 14/11 και ώρες 14:30-17:30 και τις Πέμπτες 8/11 και 15/11 και ώρες 16:00 - 19:00 το 9ο εξάμηνο θα έχει διαλέξεις στην Αίθουσα 26.

Την Τρίτη 13/11 και ώρες 8:45-12:30 το πρώτο τμήμα του 9ου εξαμήνου θα έχει εργαστήριο προσομοίωσης διεργασιών στο ΕΠΥ.

Την Παρασκευή 9/11, το πρώτο τμήμα του 7ου εξαμήνου θα έχει εργαστήριο Aspen και το δεύτερο τμήμα θα κάνει ασκήσεις στην Αίθουσα 28.

Την Δευτέρα 12/11, το δεύτερο τμήμα του 7ου εξαμήνου θα έχει εργαστήριο Aspen και το πρώτο τμήμα θα κάνει ασκήσεις στην Αίθουσα 26.

Για τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικές με τα εργαστήρια και τα μαθήματα και για τα δυο εξάμηνα .

04-11-2018
Διαλέξεις και εργαστήριο Δευτέρα 5/11
Το 2ο τμήμα θα κάνει εργαστήριο Aspen και το 1ο θα κάνει μάθημα στην αίθουσα 26.
30-10-2018
Διαλέξεις και εργαστήριο Παρασκευή 2/11
Την Παρασκευή 2/11 ο Δρ Κ. Χατζηλυμπέρης θα παρουσιάσει την ενότητα «Εκτίμηση Κινητικών Παραμέτρων από Πειραματικά Δεδομένα για χρήση στο Σχεδιασμό Βιομηχανικών Μονάδων» στην Αίθουσα 28 14:45 – 16:15 για το 1ο Τμήμα και 16:15-17:30 για το 2ο Τμήμα. Στo Μεγάλο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών θα διεξαχθεί Εργαστήριο Προσομοίωσης Διεργασιών ASPEN 14:45 – 16:15 για το 2ο Τμήμα και 16:15-17:30 για το 1ο Τμήμα.
29-10-2018
Διαλέξεις και εργαστήριο Δευτέρα 29/10
Το 1ο τμήμα θα κάνει εργαστήριο Aspen και το 2ο θα κάνει ασκήσεις στην αίθουσα 28.
25-10-2018
Διαλέξεις και ασκήσεις Παρσκευή 26/10
Το 1ο τμήμα θα κάνεις ασκήσεις στην αίθ. 26 και το 2ο θα έχει διάλεξεις στην αιθ. 28.
12-10-2018
Προγραμματισμός Μαθημάτων

Την Δευτέρα το πρώτο τμήμα θα κάνει Θεωρία 12:45-15:30 στην Αίθουσα 26 και το δεύτερο τμήμα θα κάνει Ασκήσεις 12:45-15:30 στην Αίθουσα 28.

Την Παρασκευή το δεύτερο τμήμα θα κάνει Θεωρία 14:45-17:30 στην Αίθουσα 26 και το πρώτο τμήμα θα κάνει Ασκήσεις 14:45-17:30 στην Αίθουσα 28

08-10-2018
Συνδιδασκαλία μαθήματος Δευτέρας 8/10/18 και εργαστήριο προσομοίωσης διεργασιών Παρασκευής 12/10/18

Οι διαλέξεις της Δευτέρας 8/10 θα γίνουν και για τα δυο τμήματα από κοινού στην Αίθουσα 28, 12:45 - 15:30.

Την Παρασκευή 12/10/18 το 1ο τμήμα θα κάνει εργαστήριο προσομοίωσης διεργασιών 14:45- 17:30 και το 2ο τμήμαθα κάνει μάθημα στην Αίθουσα 28, 14:45- 17:30 (οι ώρες της Παρασκευής είναι σύμφωνες με το τελευταίο ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γραμματείας).


03-10-2018
Ορθή επανάληψη: Διόρθωση ημερομηνίας έναρξης εργαστηρίων προσομοίωσης διεργασιών

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 14:45-17:30 στο μεγάλο PC-Lab με το δεύτερο τμήμα.

Tο πρώτο τμήμα θα κάνει μάθημα στην Αίθουσα 28 13:45- 16:30.

02-10-2018
Εργαστήρια προσομοίωσης χημικών διεργασιών

Τα εργαστήρια προσομοίωσης χημικών διεργασιών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου στο μεγάλο PC-Lab.

Το πρώτο τμήμα θα έχει εργαστήριο τις Δευτέρες 12:45-15:30 (Παράλληλα το δεύτερο τμήμα θα κάνει μάθημα: θεωρία/ασκήσεις).

Το δεύτερο τμήμα θα έχει εργαστήριο τις Παρασκευές 14:45-17:30 (Παράλληλα το πρώτο τμήμα θα κάνει μάθημα: θεωρία/ασκήσεις 13:45 - 16:30).

02-10-2018
Βαθμολογία εξέτασης Σεπτεμβρίου 2018
Βαθμολογία εξέτασης Σεπτεμβρίου 2018