16-10-2019
Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του μαθήματος

Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί εισαγωγικές διαλέξεις στις βασικές αρχές σχεδιασμού, στην τεχνο-οικονομική αξιολόγηση του εργοστασίου, στις επιλογές χημικών αντιδράσεων αντιδραστήρων και, εν μέρει, σε επιλογές διαχωρισμού (Τμήμα Α’). Στο υπολογιστικό εργαστήριο έγινε εισαγωγή στην προσομοίωση (απλή διεργασίας με αντίδραση, διαχωρισμό, και ανακύκλωση), στην ενσωμάτωση προδιαγραφών (DESIGN SPEC) και στην ανάλυση ευαισθησίας (SENSITIVITY ANALYSIS).

Αυτή την εβδομάδα οι διαλέξεις θα καλύψουν περαιτέρω το διαχωρισμό ενώ το υπολογιστικό εργαστήριο θα εισαγάγει στη βελτιστοποίηση, σε εναλλάκτες και σε κάποια υπολογιστικά πρότυπα διαχωρισμών. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε οι εργαστηριακές ασκήσεις στα μαθήματα των διαλέξεων με πρώτες ασκήσεις σε τεχνο-οικονομικά προβλήματα. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα γίνουν διαλέξεις ούτε θα γίνουν τα υπολογιστικά εργαστήρια της Παρασκευής 25/10.

Την Δευτέρα 14/10 δόθηκαν τα θέματα του σχεδιασμού στις ομάδες. Η πρώτη πρόοδος έχει προθεσμία υποβολής 1/11.

Για όσες ομάδες επιθυμούν να διευκρινήσουν τυχόν ερωτήματα σχετικά με τα θέματα που παρέλαβαν, οι υπεύθυνοι του μαθήματος θα είναι διαθέσιμοι να συζητήσουν τις απορίες τους μέσω Skype. Μπορούν να κλείσουν Skype Session μέσω της κ. Κοσμίδου στο kosmidou@mail.ntua.gr

Σε περίπτωση καταλήψεων οι παραπάνω ημερομηνίες θα επικαιροποιηθούν.

15-10-2019
Βαθμοί Εργασίας Σχεδιασμού για φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων
Όσοι από τους φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν εξετασθεί και βαθμολογηθεί στην εργασία σχεδιασμού σε προηγούμενα εξάμηνα μπορούν να κρατήσουν τη βαθμολογία που είχαν αποσπάσει για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται και έτσι δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους σε ομάδες.
04-10-2019
Τρέχων Χρονικός Προγραμματισμός Μαθήματος

Ο χρονικός προγραμματισμός του μαθήματος με βάση την τρέχουσα κατάσταση και τις προβλεπόμενες αναπληρώσεις είναι ο παρακάτω.

03-10-2019
Προθεσμία εγγραφής σε ομάδες για το θέμα Σχεδιασμού

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο μάθημα, η προθεσμία εγγραφής σε ομάδες για το θέμα Σχεδιασμού είναι η Παρασκευή 4 Οκτωβρίου με αποστολή στο email του υπεύθυνου του Θέματος κ. Νικολακόπουλου (nikolako@mail.ntua.gr).

Εγγραφές θα γίνονται δεκτές και μετά από αυτή την ημερομηνία αλλά οι προθεσμίες παράδοσης των προόδων εργασίας θα είναι κοινές για όλους και θα λειτουργούν ανεξάρτητα από πότε έγινε η εγγραφή της ομάδας.

27-09-2019
Προγραμματισμός Μαθήματος

Παρακάτω φαίνεται ο χρονικός προγραμματισμός του μαθήματος συνολικά, ανά εβδομάδα και ανά ημέρα για τα δύο τμήματα του έτους (Α, Β) στις αίθουσες 26, 28, 31 και PcLab.

Έναρξη στις 30/09/2019 στην Αίθουσα 31 (κοινή και για τα δύο τμήματα) και παράδοση του θέματος στις 10/01/2020.