25-06-2019
Βαθμολογία επί πτυχίω εξέτασης- Ιούνιος 2019
25-02-2019
Βαθμολογία Φεβρουαρίου 2019: Ορθή Επανάληψη
Βαθμολογία Φεβρουαρίου 2019
26-01-2019
Εξέταση μαθήματος
Οι εξετάσεις του μαθήματος δίνονται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Θα δοθεί το απαραίτητο τυπολόγιο για την επίλυση των ασκήσεων.
11-01-2019
Επαναληπτικό μάθημα
Την Τετάρτη 16/1/2019 θα γίνει επαναληπτικό μάθημα στον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό, 15.45-17.30 στο Αμφιθέατρο 1.
20-12-2018
Αναπλήρωση μαθήματος
Την Πέμπτη 20/12/2018 θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος, 14.30-16.30 στο Αμφιθέατρο 1.