11-10-2021
Έναρξη Εργαστηρίων
κατά Αστέριος Μπακόλας.  

Την Τετάρτη (13/10) θα αρχίσουν τα εργαστήρια του μαθήματος. Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα και οι εργαστηριακές ομάδες.

11-10-2021
Αλλαγή αίθουσας μαθήματος
κατά Αστέριος Μπακόλας.  

Οι διαλέξεις του μαθήματος (Τρίτη, Πέμπτη) καθώς και οι φροντιστηριακές ασκήσεις θα γίνονται από αύριο την ίδια ώρα στο Αμφιθέατρο 2.