12-02-2019
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 7ο ΕΞΑΝΜΗΝΟ

Οι εξετάσεις του μαθήματος για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου θα γίνουν αποκλειστικά  στις παρακάτω αίθουσες:

Αμφιθέατρο 2, Αίθουσες 22, 24, 25,26, 31.

12-02-2019
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΕΞΑΝΜΗΝΟ

Οι εξετάσεις του μαθήματος για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου θα γίνουν αποκλειστικά  στις παρακάτω αίθουσες:

Αμφιθέατρο 1, Αίθουσες 21, 23, 27,28, 29.


10-01-2019
Αναβολή διεξαγωγής άσκησης 2 (7ο εξάμηνο)
Η άσκηση 2 (Θερμομηχανική Ανάλυση Σύνθετων Υλικών) δεν θα διεξαχθεί σήμερα (10/1/19) λόγου ασθένειας της κας Αποστολοπούλου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με την κα Αποστολοπούλου (kswtiko82@gmail.com) για την αναπλήρωση της άσκησης.
09-01-2019
Αναβολή εκτέλεσης άσκησης 2

Η άσκηση 2 (Θερμομηχανική Ανάλυση Σύνθετων Υλικών) δεν θα διεξαχθεί σήμερα (9/1/19) λόγου ασθένειας της 

κας Αποστολοπούλου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με την κα Αποστολοπούλου (kswtiko82@gmail.com) για 

την αναπλήρωση της άσκησης.

20-12-2018
Αναπλήρωση Εργαστηρίων 7ου Εξαμήνου
Την Πέμπτη 17-01-2019 θα αναπληρωθούν τα εργαστήρια που χάθηκαν στις 6-12-2018. Οι εργαστηριακές ομάδες θα πραγματοποιήσουν τα εργαστήρια σύμφωνα με το πρόγραμμα που προβλεπόταν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
20-12-2018
Αναπλήρωση Εργαστηρίων 5ου Εξαμήνου

Την Τετάρτη 9 και 16-01-2019 θα αναπληρωθούν οι εργαστηριακές ασκήσεις που χάθηκαν στις 14 και 28-11-2018. 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που προβλεπόταν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

18-12-2018
Αναβολή εκτέλεσης άσκησης 5

Η άσκηση 5 (Πολυμερισμός Μεθακρυλικού Μεθυλίου (Plexiglas) και Εφαρμογές) δεν θα εκτελεστεί την Τετάρτη 19/12 (5ο εξάμηνο) και την Πέμπτη 20/12 (7ο εξάμηνο). Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τον κο Σούλη (sksoulis@gmail.com) για την αναπλήρωση της άσκησης.

27-11-2018
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Την Πέμπτη 29/11/2018, οι φροντιστηριακές ασκήσεις  θα γίνουν 12.45 -13.30μμ και την επόμενη ώρα 13.45 -14.30μμ  θα γίνει το μάθημα.
07-11-2018
ΦΥΛΛΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" (2018-2019) 5ου εξαμήνου
ΦΥΛΛΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" (2018-2019)  5ου εξαμήνου
07-11-2018
ΦΥΛΛΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" (2018-2019) 7ου εξαμήνου

ΦΥΛΛΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" (2018-2019) του 7ου εξαμήνου

30-10-2018
Αλλαγή ώρας άσκησης 7 για το 7ο εξάμηνο
Ανακοινώνεται ότι η άσκηση 7, του 7ου εξαμήνου, από την Πέμπτη 1/11/2018 και μέχρι το τέλος του εξαμήνου λόγου διαθεσιμότητας του PC Lab2 θα διεξάγεται 30 λεπτά νωρίτερα από τις άλλες εργαστηριακές ασκήσεις του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα η άσκηση θα αρχίζει στις 14:45 και θα τελειώνει στις 15:30 για την πρώτη ομάδα και 15:45-16:30 για τη δεύτερη ομάδα.
08-10-2018
Πρόγραμμα Εργαστηρίων 2018-2019 7ου Εξαμήνου
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων 2018-2019 του 7ου εξαμήνου. Τα εργαστήρια αρχίζουν την Πέμπτη 11/10/2018.
08-10-2018
Πρόγραμμα Εργαστηρίων 2018-2019 5ου Εξαμήνου
Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων 2018-2019 του 5ου εξαμήνου. Τα εργαστήρια αρχίζουν την Τετάρτη 10/10/2018.