24-09-2019
Προσωρινά αποτελέσματα της Επαναληπτικης εξέτασης του μαθήματος ΜΦΔ ΙΙ
Ο βαθμός είναι συνολικός (περιλαμβάνει γραπτό, εργαστήριο, PCLAB). Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το κ. Μπουκουβάλα (τηλ. 3149)
09-07-2019
Προσωρινά αποτελέσματα της εξέτασης του Εαρινού εξαμήνου στο μάθημα ΜΦΔ ΙΙ
Ο βαθμός είναι συνολικός (περιλαμβάνει γραπτό, εργαστήριο, PCLAB). Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το κ. Μπουκουβάλα (τηλ. 3149)  
04-06-2019
Αποστολή αρχείου ε' υπολογιστικου εργαστηρίου (Extr)

Παρακαλώ, μέχρι την Παρασκευή, 7/06/2019 να στείλετε το αρχείο του ε' υπολογιστικού εργαστηρίου (Extr). Για την αποστολή, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας στην θέση που υποδεικνύεται στο φύλλο Start. Προσοχή! ΜΗΝ προσθέσετε τρίτο άτομο (εκτός του συγκεκριμένου χώρου) γιατί το όνομα θα αγνοηθεί. Μπορείτε να στείλετε αντίγραφο του αρχείου όπου θα αναγράφεται μόνο το επιπλέον όνομα. Αλλάξτε το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο αριθμούς μητρώου σας, π.χ. 05113131.xls Το αρχείο να αποσταλεί, ως συνημμένο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  bouk@chemeng.ntua.gr. Το email αυτό πρέπει απαραίτητα να έχει θέμα 19MFD2-EXTR-EXERC.Το αρχείο δεν χρειάζεται να αποσταλεί δύο φορές (για κάθε ΑΜ). Όσοι φοιτητές έχουν αποστείλει το αρχείο με άλλο τρόπο, παρακαλώ να το ξαναστείλουν ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ
07-05-2019
Αποστολή αρχείου δ' υπολογιστικου εργαστηρίου (Abso)

Παρακαλώ, μέχρι τη Δευτέρα, 13/05/2019 να στείλετε το αρχείο του δ' υπολογιστικού εργαστηρίου (Abso). Για την αποστολή, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας στην θέση που υποδεικνύεται στο φύλλο Start. Προσοχή! ΜΗΝ προσθέσετε τρίτο άτομο (εκτός του συγκεκριμένου χώρου) γιατί το όνομα θα αγνοηθεί. Μπορείτε να στείλετε αντίγραφο του αρχείου όπου θα αναγράφεται μόνο το επιπλέον όνομα. Αλλάξτε το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο αριθμούς μητρώου σας, π.χ. 05113131.xls Το αρχείο να αποσταλεί, ως συνημμένο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  bouk@chemeng.ntua.gr. Το email αυτό πρέπει απαραίτητα να έχει θέμα 19MFD2-ABSO-EXERC.Το αρχείο δεν χρειάζεται να αποσταλεί δύο φορές (για κάθε ΑΜ). Όσοι φοιτητές έχουν αποστείλει το αρχείο με άλλο τρόπο, παρακαλώ να το ξαναστείλουν ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ
16-04-2019
Δ' υπολογιστικό αρχείο (απορρόφηση) - Διορθωμένο αρχείο
Παρακάτω θα βρείτε το διορθωμένο αρχείο του υπολογιστικού εργαστηρίου της απορρόφησης ώστε να μπορέσετε να απαντήσετε σωστά στο τελευταίο ερώτημα (Q3 of Process 2)
15-04-2019
Αποστολή αρχείου γ' υπολογιστικου εργαστηρίου (DistB)

Παρακαλώ, μέχρι τη Δευτέρα, 06/05/2019 να στείλετε το αρχείο του γ' υπολογιστικού εργαστηρίου (DistΒ). Για την αποστολή, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας στην θέση που υποδεικνύεται στο φύλλο Start. Προσοχή! ΜΗΝ προσθέσετε τρίτο άτομο (εκτός του συγκεκριμένου χώρου) γιατί το όνομα θα αγνοηθεί. Μπορείτε να στείλετε αντίγραφο του αρχείου όπου θα αναγράφεται μόνο το επιπλέον όνομα. Αλλάξτε το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο αριθμούς μητρώου σας, π.χ. 05113131.xls Το αρχείο να αποσταλεί, ως συνημμένο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  bouk@chemeng.ntua.gr. Το email αυτό πρέπει απαραίτητα να έχει θέμα 19MFD2-DSTB-EXERC.Το αρχείο δεν χρειάζεται να αποσταλεί δύο φορές (για κάθε ΑΜ). Όσοι φοιτητές έχουν αποστείλει το αρχείο με άλλο τρόπο, παρακαλώ να το ξαναστείλουν ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ
15-04-2019
Αποστολή αρχείου β' υπολογιστικου εργαστηρίου (DistA)

Παρακαλώ, μέχρι την Παρασκευή, 19/04/2019 να στείλετε το αρχείο του β' υπολογιστικού εργαστηρίου (DistA). Για την αποστολή, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας στην θέση που υποδεικνύεται στο φύλλο Start. Προσοχή! ΜΗΝ προσθέσετε τρίτο άτομο (εκτός του συγκεκριμένου χώρου) γιατί το όνομα θα αγνοηθεί. Μπορείτε να στείλετε αντίγραφο του αρχείου όπου θα αναγράφεται μόνο το επιπλέον όνομα. Αλλάξτε το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο αριθμούς μητρώου σας, π.χ. 05113131.xls Το αρχείο να αποσταλεί, ως συνημμένο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  bouk@chemeng.ntua.gr. Το email αυτό πρέπει απαραίτητα να έχει θέμα 19MFD2-DSTA-EXERC.Το αρχείο δεν χρειάζεται να αποσταλεί δύο φορές (για κάθε ΑΜ). Όσοι φοιτητές έχουν αποστείλει το αρχείο με άλλο τρόπο, παρακαλώ να το ξαναστείλουν ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ
18-03-2019
Αποστολή αρχείου α' υπολογιστικου εργαστηρίου (Flash)

Παρακαλώ, μέχρι την Παρασκευή, 22/03/2019 να στείλετε το αρχείο του α' υπολογιστικού εργαστηρίου. Για την αποστολή, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας στην θέση που υποδεικνύεται στο φύλλο Start. Προσοχή! ΜΗΝ προσθέσετε τρίτο άτομο (εκτός του συγκεκριμένου χώρου) γιατί το όνομα θα αγνοηθεί. Μπορείτε να στείλετε αντίγραφο του αρχείου όπου θα αναγράφεται μόνο το επιπλέον όνομα. Αλλάξτε το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο αριθμούς μητρώου σας, π.χ. 05113131.xls Το αρχείο να αποσταλεί, ως συνημμένο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση  bouk@chemeng.ntua.gr. Το email αυτό πρέπει απαραίτητα να έχει θέμα 19MFD2-FLSH-EXERC.Το αρχείο δεν χρειάζεται να αποσταλεί δύο φορές (για κάθε ΑΜ). Όσοι φοιτητές έχουν αποστείλει το αρχείο με άλλο τρόπο, παρακαλώ να το ξαναστείλουν ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες. Ευχαριστώ πολύ
04-03-2019
Έναρξη υπολογιστικών εργαστηρίων ΜΦΔ ΙΙ (PC-Lab)

 Την Τρίτη 5/3 και ώρα 12:45-14:30, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο υπολογιστικό εργαστήριο στο PC-Lab στην Απόσταξη Ισορροπίας.

18-02-2019
Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων ΜΦΔ ΙΙ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ΜΦΔ ΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26/02/2019.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο εργαστήριο για το μάθημα ΜΦΔ1, παρακαλούνται να τις ολοκληρώσουν άμεσα.

11-02-2019
Αποτελέσματα "επί πτυχίω" εξέτασης ΜΦΔΙΙ (Ιανουάριος 2019)
Συνολικός βαθμός για τα ΜΦΔΙΙ (επί πτυχίω).