18-02-2019
Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων ΜΦΔ ΙΙ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ΜΦΔ ΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26/02/2019.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο εργαστήριο για το μάθημα ΜΦΔ1, παρακαλούνται να τις ολοκληρώσουν άμεσα.

11-02-2019
Αποτελέσματα "επί πτυχίω" εξέτασης ΜΦΔΙΙ (Ιανουάριος 2019)
Συνολικός βαθμός για τα ΜΦΔΙΙ (επί πτυχίω).