29-09-2021
Βαθμολογία ΜΧΔ Ι, Σεπτέμβριος 2021
Η βαθμολογία του μαθήματος ΜΧΔ Ι προκύπτει από την συνεισφορά των ενδιάμεσων εξετάσεων, του εργαστηρίου και της προαγωγικής γραπτής εξέτασης, σύμφωνα με το ΦΤΜ. Δείτε εδώ.
07-09-2021
Επαναληπτική Εξέταση ΜΧΔ Ι

Η επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Δευτέρα 13/9 στις 1:00 μμ λαμβάνοντας όλα τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19. H εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Επιτρέπεται μόνο η χρήση της Σύνοψης ΜΧΔ Ι ( βλπ Ιστοσελίδα Μαθήματος).  Η κατανομή των σπουδαστών στις αίθουσες εξέτασης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Αίθουσα ΑΓΓΑΝΗ ΗΛΙΑΚΗΣ 26 ΘΕΑΝΙΔΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 28 ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΠΑΠΠΑ 29 ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΣΑΜΙΔΗΣ ΑΜΦ 1 ΤΣΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 27

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα  μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνίσματος.

Καλή Επιτυχία !

04-07-2021
Βαθμολογία ΜΧΔ Ι, Ιούνιος 2021
Η βαθμολογία του μαθήματος ΜΧΔ Ι προκύπτει από την συνεισφορά των ενδιάμεσων εξετάσεων, του εργαστηρίου και της προαγωγικής γραπτής εξέτασης, σύμφωνα με το ΦΤΜ. Δείτε εδώ.
18-06-2021
Σύνδεσμοι Αιθουσών Εξέτασης ΜΧΔ Ι (18-6-21)
Αίθουσα 1
ΑΓΓΑΝΗ-ΒΕΝΕΤΗΣ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m762e904819a8738d959c25530b0be46e Αίθουσα 2
ΒΛΥΣΙΔΗΣ-ΔΟΝΤΑ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3f2e9e1b88fcc90657151f9727853387 Αίθουσα 3
ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ-ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8ec6f79d6bc20afd9382b212b38f5381 Αίθουσα 4
ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑ-ΚΟΥΤΑΛΑ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m62cd0418445bd244a1c3c2c1b19ff761 Αίθουσα 5
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ-ΜΠΕΓΚΑ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m0d0328411d6d42d1942f75223d84deeb Αίθουσα 6
ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md205cda127c99f2b9212b3d708d634e0 Αίθουσα 7
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ-ΡΟΔΙΤΗΣ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=maeb9f4f1667ad0447b3ba22aaabb531d Αίθουσα 8
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ-ΣΤΥΛΛΟΣ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mec7ea375a09cf4e1ab406ab2933c585d Αίθουσα 9
ΣΥΝΤΕΤΑ-ΦΕΛΕΚΗΣ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m88391db6077bbf4dcfcf60e489aacb4f Αίθουσα 10
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ-ΨΩΜΑΣ https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma5b797b37c8ac2493368dc4d56a9deaf
16-06-2021
Προτεινόμενες λύσεις για τα θέματα της 2ης ενδιάμεσης εξέτασης
Προτεινόμενες λύσεις για τα θέματα της 2ης ενδιάμεσης εξέτασης έχουν αναρτηθεί στην θέση υλικό "2η Ενδιάμεση Εξέταση 4-6-2021-with solutions".
09-06-2021
Εξέταση στη ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι 18-6-21
08-06-2021
Επιπλέον διαφάνειες στον σχεδιασμό αντιδραστήρων αερίου-υγρού
Επιπλέον διαφάνειες με τα προβλήματα από το κεφάλαιο 24 του βιβλίου "Chemical Reaction Engineering" (O. Levenspiel) στον σχεδιασμό αντιδραστήρων αερίου-υγρού που συζητήθηκαν στην διάλεξη της 28 Μαΐου έχουν αναρτηθεί στην θέση "Υλικό" με τίτλο "Fluid-Fluid Reactor Design - Additional Problems".
11-05-2021
2η ενδιάμεση εξέταση ΜΧΔ Ι 4-6-2021

Για συμμετοχή στην 2η ενδιάμεση εξέταση την Παρασκευή 4 Ιουνίου 8.45 – 10:30 πατήστε το link.

H εξέταση αφορά τα ισοζύγια ενέργειας και η συμμετοχή είναι προαιρετική. Η συνεισφορά στον τελικό βαθμό είναι 15% (θετική συνεισφορά). Η διαδικασία θα είναι η ίδια με αυτή της 1ης ενδιάμεσης εξέτασης. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες της ανακοίνωσης στις 22 Μαρτίου 2021. Το ενιαίο αρχείο pdf με όλες τις απαντήσεις θα σταλεί στο e-mail: gstefani@mail.ntua.gr. 

08-04-2021
Βαθμολογία 1ης Ενδιάμεσης Εξέτασης

Βαθμολογία της 1ης Ενδιάμεσης Εξέτασης

Προτεινόμενη Επίλυση
22-03-2021
1η Ενδιάμεση Εξέταση ΜΧΔ Ι 26-3-2021

1 ενδιάμεση εξέταση ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

Η 1 ενδιάμεση εξέταση στη Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή  26 Μαρτίου 2021, 8.45 – 10:30 πμ. και είναι προαιρετική.  Η συνεισφορά στον τελικό βαθμό της κάθε μίας ενδιάμεσης εξέτασης είναι 15% (θετική συνεισφορά) και θα πραγματοποιηθούν δύο εξετάσεις. 

Οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα WEBEX εισάγοντας το Επίθετο και το Όνομά τους στα ελληνικά, το οποίο θα πρέπει να φαίνεται στη λίστα των συμμετεχόντων (participants) της πλατφόρμας και να παραμείνουν σε σύνδεση καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η συμμετοχή τους επιβεβαιώνεται με την λίστα συμμετεχόντων που εκδίδει η πλατφόρμα με το τέλος της συνάντησης.

Η διαδικασία εξέτασης θα είναι η ακόλουθη:

1.     Οι φοιτητές πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης.

2.     Παρακαλούμε τους φοιτητές να έχουν εγκαταστήσει κατάλληλο λογισμικό (π.χ. camscanner  δωρεάν έκδοση) για τη σάρωση των γραπτών τους και τη μετατροπή τους σε ενιαίο αρχείο pdf και να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του. Επίσης, θα παρακαλούσαμε τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν κόλλες αναφοράς, φύλλα από μπλοκ Α4 ή τετράδιο χωρίς ραφή (π.χ. τύπου σπιράλ) για το γραπτό τους και να αφήσουν περιθώριο τουλάχιστον 2 cm σε κάθε πλευρά ώστε να είναι πιο εύκολη και ευκρινής η σάρωση του γραπτού. Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο.

3.      Στη χρονική διάρκεια που θα δοθεί για την εξέταση του  μαθήματος,  οι φοιτητές θα πρέπει να σαρώσουν το γραπτό τους, να δημιουργήσουν ένα ενιαίο pdf αρχείο και να το επισυνάψουν στο email: kphilip@mail.ntua.gr , όπου θα στείλουν τις απαντήσεις τους.

4.     Το όνομα του αρχείου των απαντήσεων πρέπει να είναι «eponimo_XXXXXXXX_ΥΥ.pdf» (όπου eponimo: το επώνυμο του φοιτητή με λατινικούς χαρακτήρες, XXXXXXXX: o αριθμός μητρώου του φοιτητή, ΥΥ: o συνολικός αριθμός σελίδων του αρχείου). Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο. Τα γραπτά  θα πρέπει να περιέχουν στην πρώτη σελίδα το ονοματεπώνυμο , τον αριθμό μητρώου, το εξάμηνο φοίτησης  και το συνολικό αριθμό σελίδων.

27-02-2021
Εργαστήριο ΜΧΔ Ι

Στη θέση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΧΔ Ι, έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων και οι σύνδεσμοι παρακολούθησής τους.

Επιπλέον πληροφορίες για τις εργαστηριακές ομάδες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://www.chemeng.ntua.gr/submission/mxdreg.php


18-02-2021
Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι, Διδασκαλία μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος ΜΧΔ Ι, θα γίνει εξ΄ αποστάσεως σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που αναρτήθηκε από την Γραμματεία.

Η παρακολούθηση θα γίνει μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

κάθε Τρίτη 8:45-10:30 πμ μέσω του συνδέσμου

κάθε Παρασκευή 8:45-10:30 πμ μέσω του συνδέσμου

Η έναρξη του μαθήματος θα είναι η Τρίτη 23-2-21

18-02-2021
Εγγραφές Ομάδων Εργαστηρίου Μηχανικής Χημικών Διεργασιών

Το Εργαστήριο Μηχανικής Χημικών Διεργασιών θα εκτελεστεί από τετραμελείς ομάδες φοιτητών, αποκλειστικά εξ' αποστάσεως με χρήση της πλατφόρμας webex. Οι εγγραφές των ομάδων στο Εργαστήριο θα γίνονται μέχρι την Τετάρτη 10/3/2021, ώρα 17:00, αποκλειστικά με χρήση της ιστοσελίδας https://www.chemeng.ntua.gr/submission/mxdreg.php

Η πρώτη εργαστηριακή ημέρα θα είναι την Πέμπτη 4/3/2021, ενώ μέχρι την  Τετάρτη 3/3/2021 θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα ειδικά για την ημέρα αυτή, με βάση τις πρώτες δηλώσεις, καθώς και οι σύνδεσμοι (links) διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων. Το οριστικό πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 10/3/2021, με τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής.

Σημειώνεται ότι:

·         Όσοι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων έχουν ήδη εκτελέσει κάποιες ασκήσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο ΤΧΔ.

·         Μεμονωμένοι φοιτητές που χρειάζεται να αναπληρώσουν κάποια εργαστηριακή άσκηση, θα πρέπει να επικοινωνούν, άμεσα με το που προκύπτει η σχετική ανάγκη, με το Εργαστήριο ΤΧΔ . Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου.

·         Σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει αναπλήρωση κάποιας εργαστηριακής άσκησης από ολόκληρη εργαστηριακή Ομάδα, τότε εκπρόσωπος της ομάδας θα πρέπει να επικοινωνεί, άμεσα με το που προκύπτει η σχετική ανάγκη, με τον υπεύθυνο της εργαστηριακής άσκησης.

Παρακαλείσθε να ελέγχετε το πρόγραμμα του Εργαστηρίου ανά εβδομάδα. 

Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία σας με το Εργαστήριο να ελέγχετε στο webmail σας το φάκελο των Ανεπιθύμητων, ή Spams, ή Junk Mails , ή άλλου συναφούς ονόματος."

15-02-2021
Βαθμολογία Ειδικής Εξέτασης ΜΧΔ Ι (11-2-21)
Βαθμολογία
03-02-2021
Οδηγίες για την Εξέταση στις 11-2-2021