06-02-2019
Χώροι εξέτασης μαθήματος, Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 09.00
Με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, η β' πρόοδος θα εξεταστεί στα Αμφιθέατρα 1 και 2 όπως και στην αίθουσα 29, ενώ η κανονική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες 26 και 28. Η αίθουσα 31 θα χρησιμοποιηθεί, αν κριθεί απαραίτητο, και για τις δυο εξετάσεις.
10-01-2019
Ημερομηνία 2ης προόδου (11/02/2018)
Η 2η πρόοδος θα εξεταστεί τη Δευτέρα στις 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 09.00 στις αίθουσες 26, 28, 29 και 31 και Αμφ. 1 και 2. Η ύλη της προόδου θα περιλαμβάνει τα κεφάλαια 3, 7 (από σελ 290-308), 8, 11, 12 (μέχρι σελ. 483), 13 και 14 (μέχρι σελ. 555). Δίνεται η δυνατότητα εξέτασης όλης της ύλης συνολικά (ύλη 1ης και 2ης προόδου) καταργώντας το βαθμό της 1ης προόδου την ίδια μέρα και ώρα σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου. Όσοι φοιτητές δεν έχουν εξεταστεί στην 1η πρόοδο υποχρεωτικά θα εξεταστούν σε όλη την ύλη.
06-01-2019
Βαθμοί α' προόδου
Ανάρτηση βαθμολογίας α' προόδου. Η τελική βαθμολογία του μαθήματος θα προκύψει από τον μέσο όρο των βαθμών α' και β' απαλλακτικών προόδων. Δικαίωμα να δώσουν τη Β' πρόοδο έχουν όλοι οι φοιτητές ανεξάρτητα της βαθμολογίας τους στην Α' πρόοδο.
03-12-2018
Μάθημα Παρασκευής 7/12/18
Το μάθημα της Παρασκευής 7/12/18 θα πραγματοποιηθεί και για τα δύο τμήματα στην αίθουσα 26 με τον κ. Κέκο.
28-11-2018
Μάθημα Παρασκευής 30/11/18
Το μάθημα της Παρασκευής 30/11/18 θα πραγματοποιηθεί και για τα δύο τμήματα στην αίθουσα 26 με τον κ. Τόπακα.
14-11-2018
Ημερομηνία 1ης προόδου (29/11/2018)

Η ύλη του μαθήματος θα εξεταστεί σε δύο απαλλακτικές προόδους, με ημερομηνία 1ης προόδου 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09.00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες 22, 23, 24, 26, 27 και 31.

Ύλη 1ης προόδου

κ. Τόπακας:

Η ύλη της προόδου θα καλύπτει τα κεφάλαια 1, 6 και 7 (μέχρι σελ 289) και 9 (σελ από 371-381) από το βιβλίο «Βασικές αρχές Κυτταρικής Βιολογίας» του Alberts et al μαζί με τις παρουσιάσεις του μαθήματος.

κ. Δέτση:

Παρουσιάσεις μαθήματος (Εισαγωγή, Υδατάνθρακες Ι και Υδατάνθρακες ΙΙ)

Η ύλη των παρουσιάσεων μπορεί να βρεθεί αναλυτικότερα στις εξής πηγές:

 α) McMurry, Κεφ. 26 (26.1-26.7, 26.8 σελ. 1252-1258, 26.10-26.13)

 β) Alberts,  Κεφ. 2 (έως σελ. 100)

Παρουσιάσεις μαθήματος (Αμινοξέα-Πεπτίδια-Πρωτεϊνες Ι και Αμινοξέα-Πεπτίδια-Πρωτεϊνες ΙΙ)

α) McMurry,  Κεφ. 27 (27.1-27.3, 27.6-27.7, 27.13-27.15)

β)  Alberts, Κεφ. 4

Παρουσίαση μαθήματος (Λιπίδια και Νουκλεϊκά οξέα) 

30-10-2018
Μάθημα Παρασκευής 2/11/18
Εξαιτίας της κατάληψης που αποφασίστηκε από το φοιτητικό σύλλογο για την ημέρα Πέμπτη 1/11/18, το μάθημα της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί και για τα δύο τμήματα στην αίθουσα 26 με τον κ. Τόπακα.
17-10-2018
Διεξαγωγή μαθημάτων την Πέμπτη 25/10 και την Παρασκευή 26/10
Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 25/10/2018 και την Παρασκευή 26/10/2018 θα πραγματοποιηθούν μόνο τα μαθήματα του κ. Τόπακα (η κα Δέτση θα απουσιάζει με άδεια).
09-10-2018
Αλλαγή στο μάθημα για Πέμπτη και Παρασκευή 11-12/10/18
Την Πέμπτη 11/10/18 και Παρασκευή 12/10/18 θα πραγματοποιηθεί μόνο το μάθημα της κ. Δέτση (Πέμπτη, τμήμα Α-Μ και Παρασκευή τμήμα Μ-Ω).
12-02-2018
Ανάρτηση τελικής βαθμολογίας απαλλακτικών προόδων
Ανάρτηση τελικής βαθμολογίας μαθήματος για τους φοιτητές που έδωσαν τις δύο απαλλακτικές προόδους
11-11-2017
Αναπλήρωση μαθήματος, Δευτέρα 13/11/17
Τη Δευτέρα 13/11/17 και ώρα 13.45-14.50 θα πραγματοποιηθεί με τον κ. Τόπακα η αναπλήρωση του μαθήματος αποκλειστικά για την 2η βάρδια. Η 1η βάρδια δεν είναι ανάγκη να προσέλθει στο διάστημα αυτό επειδή δεν έχασε το μάθημα της κ. Δέτση την προηγούμενη Δευτέρα (6/11/17). Το μάθημα θα συνεχιστεί και για τις δυο βάρδιες μετά τις 15.00 με τον κ. Τόπακα.
15-02-2017
Ανάρτηση τελικής βαθμολογίας
Ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση και πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση της τελικής βαθμολογίας του μαθήματος.
21-10-2012
Δημιουργία νέου mailing list φοιτητών του μαθήματος
Για την αποφυγή της αποστολής ανακοινώσεων του μαθήματος σε φοιτητές που έχουν περάσει το μάθημα και βρίσκονται ακόμα στην mailing list του μαθήματος, θα γίνει διαγραφή ΟΛΩΝ των μελών (ώρα 17.30, 22/10/2012). Επομένως, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να γραφτούν ξανά στη σελίδα του μαθήματος (mycourses.ntua.gr) μετά τις 17.30 για να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις και το υλικό των παραδόσεων.