12-02-2020
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 18-2-20
Συνημμένη θα βρείτε την αλφαβητική κατανομή των φοιτητών στα δυο αμφιθέατρα και στις αίθουσες, καθώς και τον κανονισμό εξετάσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης του 3ου  εξαμήνου ΧΜ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18/2/20  στις 15.00 μ.μ.. Παρακαλείσθε να τηρήσετε την κατανομή και τον κανονισμό.
11-02-2020
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΛΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Παρακαλούνται οι φοιτητές παλαιότερων ετών, οι οποίοι αναπλήρωσαν ασκήσεις το χειμερινό εξάμηνο να περάσουν από το γραφείο της κας Τσακανίκα για να επιβεβαιωθεί η συνολική βαθμολογία, ώστε να αποφευχθούν σφάλματα.
10-01-2020
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 & 15/01/2020

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 14/01/2020 και Τετάρτη 15/01/2020 έχουν προγραμματιστεί αναπληρώσεις εργαστηρίων. Συγκεκριμένα την Τρίτη 14/01/2020 θα αναπληρωθεί, για τις ομάδες Α, το εργαστήριο που δεν έγινε στις 17/12/2019. Την Τετάρτη 15/01/2020 οι ομάδες Β θα αναπληρώσουν το εργαστήριο που έχασαν στις 13/11/2019. Όλες οι ομάδες (Α & Β)θα παρακολουθήσουν τις ασκήσεις που είχαν εκείνες τις ημέρες βάσει του προγράμματος.

09-12-2019
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Την Τρίτη 17/12/2019 από τις 8:30-10:30 θα λάβει χώρα αναπλήρωση εργαστηριακών ασκήσεων για τις ομάδες Β.  Την ημέρα αυτή θα προσέλθουν οι ομάδες Β αντί των ομάδων Α  για να αναπληρώσουν τις ασκήσεις που χάθηκαν την πρώτη εβδομάδα των εργαστηρίων βάσει του αναρτημένου προγράμματος. Οι ομάδες Β θα παρακολουθήσουν τις ασκήσεις που αναφέρινται στο πρόγραμμα για τη ημερομηνία εκείνη. Η αναπλήρωση των ασκήσεων της Τρίτης 17/12/2019 για τις ομάδες Α και της δεύτερης άσκησης, που έχει χαθεί λόγω καταλήψεων για τις ομάδες Β, θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναπληρώσεων στο τέλος του εξαμήνου.

09-12-2019
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Την Τρίτη 17/12/2019 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση της θεωρίας του μαθήματος της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης. Η αναπλήρωση θα λάβει χώρα στις 15:15-17:00 στις ίδιες αίθουσες όπου πραγματοποιείται κανονικά το μάθημα κάθε Δευτέρα. 
14-11-2019
Αναπλήρωση Μαθημάτων Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης
Η αναπλήρωση των δυο μαθημάτων θεωρίας της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης που χάθηκαν λόγω κατάληψης της Σχολής θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, 3:00-5:00 μμ και την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, 3:00-5:00 μμ στην Αίθουσα 28 (Τμήμα Α. Παππά) και στο Αμφιθέατρο 1 (Τμήμα Φ. Τσόπελα).
07-11-2019
ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου ότι παρελήφθησαν τα βιβλία για την Ενόργανη Χημική Ανάλυση. Τα βιβλία θα διανέμονται στο εργαστήριο Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας στα Νέα Κτίρια Χημικών Μηχανικών (Β΄ΦΑΣΗ) Β1.108, 1ος όροφος (επίπεδο κυλικείου).  
30-09-2019
ΟΜΑΔΕΣ Α & Β ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2019 2020
Επισυνάπτεται ο πίνακας με τις ομάδες Α & Β των εργαστηρίων Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης. Έπρεπε να περιμένουμε και κάποιους ακόμα φοιτητές οι οποίοι αναγράφονταν στην κατάσταση της γραμματείας αλλά δεν είχαν δηλώσει ομάδα.
27-09-2019
ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ (MS)-ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019 2020
Η άσκηση "Φασματομετρία Μάζας (MS)" θα διεξάγεται στην αίθουσα 322B, η οποία βρίσκεται στο διάδρομο έναντι της αίθουσας διδασκαλίας 29. Επισυνάπτεται το διορθωμένο φύλλο ταυτότητας μαθήματος.
26-09-2019
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2019 2020_ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της λίστας των 26 ομάδων για τα εργαστήρια της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης. Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή ώστε να γίνει έγκαιρα και η κατανομή με κλήρωση σε ομάδες Τρίτης και ομάδες Τετάρτης.
23-09-2019
ΦΥΛΛΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2019-2020
Προς διευκόλυνση επισυνάπτεται το φύλλο ταυτότητας μαθήματος για το ακαδ. έτος 2019-2020, στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να βρουν πληροφορίες για το μάθημα και τη διεξαγωγή των εργαστηρίων. Το επικαιροποιημένο φύλλο ταυτότητας για το τρέχον έτος 2019-2020, θα αναρτηθεί και στη σελίδα του μαθήματος (βλ. ΦΥΛΛΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ).
23-09-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ)
Συνημμένη μπορείτε να δείτε την κατάσταση με τη βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης στο μάθημα της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης-Σεπτέμβριος 2019. Για διευκρινίσεις οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Παππά στο athpappa@chemeng.ntua.gr και οι φοιτητές του 5ου εξαμήνο με τον κο Τσόπελα στο ftsop@central.ntua.gr. Για τα μεγαλύτερα του 5ου εξάμηνα από Α-Μ με την κα Παππά στο athpappa@chemeng.ntua.gr και Ν-Ω με τον κο Τσόπελα στο ftsop@central.ntua.gr.
19-09-2019
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Ο εργαστηριακός οδηγός σε ηλεκτρονική μορφή και μικρές παρουσιάσεις των ασκήσεων σε power point έίναι αναρτημένα στο my courses στο μάθημα "Ενόργανη Χημική Ανάλυση". Οι φοιτητές μπορούν να διαβάζουν και να ενημερώνονται για τις ασκήσεις ηλεκτρονικά από εκεί μέχρι να διανεμηθεί ο οδηγός και σε έντυπη μορφή. Οι φοιτητές έρχονται στο εργαστήριο καλά προετοιμασμένοι για κάθε άσκηση. Περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα και τα εργαστήρια δίνονται στο φάκελο του μαθήματος που θα είναι διαθέσιμος στη σελίδα του μαθήματος. Συνημμένο θα βρείτε αρχείο με τους χώρους όπου πραγματοποιείται κάθε άσκηση. 
19-09-2019
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2019 2020
Τα εργαστήρια Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης για το έτος 2019-2020 θα ξεκινήσουν κανονικά από την πρώτη εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων ήτοι ΤΡΙΤΗ 01/10/2019 & ΤΕΤΑΡΤΗ 02/10/2019. Στα εργαστήρια οι φοιτητές είναι κατανεμημένοι σε 26 ομάδες των 7 maximum ατόμων. Συνημμένη θα βρείτε την κατανομή που έγινε από τους υπεύθυνους του μαθήματος με βάσει την αλφαβητική κατάσταση της γραμματείας. Εναλλακτικά, μπορούν οι φοιτητές του εξαμήνου να συστήσουν μόνοι τους τις 26 ομάδες όπως επιθυμούν. Οι ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται από 6 maximum άτομα, ώστε οι υπεύθυνοι να μπορούν να τοποθετήσουν στα κενά και άτομα που δε θα παρουσιαστούν έγκαιρα αλλά είναι εγγεγραμμένοι καθώς επίσης να αποφευχθεί η δημιουργία ολόκληρων ομάδων με ανενεργούς φοιτητές, οι οποίες δεν πρόκειται να παρουσιαστούν ποτέ. Η συνολική κατάσταση των φοιτητών σας είναι διαθέσιμη (συνημμένο). Καλό θα είναι για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία να οριστούν κάποιοι εκπρόσωποι και να αναλάβουν τη σύσταση των ομάδων. Η κατάσταση με τις 26 ομάδες θα πρέπει να σταλούν μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 26/09/2019 στην κα Μπ. Τσακανίκα (btsakanika@gmail.com). Αν η αποστολή δε γίνει έγκαιρα θα ισχύσει η συνημμένη αλφαβητική κατανομή των υπευθύνων.
02-09-2019
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4-9-19
Συνημμένη θα βρείτε την αλφαβητική κατανομή των φοιτητών στα δυο αμφιθέατρα και στις αίθουσες, καθώς και τον κανονισμό εξετάσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης του 3ου και 5ου εξαμήνου ΧΜ που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη , 4/9/2019. Παρακαλείσθε να τηρήσετε την κατανομή και τον κανονισμό .
15-07-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ)
Δείτε συνημμένη την κατάσταση με τη βαθμολογία της εξέτασης επί πτυχίω του μαθήματος Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦΜΑ).
19-06-2019
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ)
Η προγραμματισμένη (26/6/2019) γραπτή εξέταση επί πτυχίω για το μάθημα της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης θα πραγματοποιηθεί για όλους τους φοιτητές στην αίθουσα 26. Υπενθυμίζουμε ότι οι εξεταζόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους τα βιβλία του μαθήματος, προτεινόμενα συγγράμματα και το φυλλάδιο του κου Τσόπελα (για την προετοιμασία των δειγμάτων και την επεξεργασία των μετρήσεων), απαγορεύονται όμως οι διαφάνειες των παραδόσεων και οι προσωπικές σημειώσεις. Απαγορεύονται επίσης κατά την ώρα της εξέτασης τα κινητά και τα tablets. Για τους υπολογισμούς οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους κομπιουτεράκι.
01-03-2019
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΓΡΑΠΤΟ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. 2018 2019
Συνημμένη η ΤΕΛΙΚΗ βαθμολογία της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης Ακ. Έτους 2018 2019. Ο βαθμός Εργαστηρίου έχει συνυπολογιστεί.
04-02-2019
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Οι ομάδες που δεν έχουν καταθέσει ακόμα αναφορές καλούνται να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους άμεσα. Τελευταία παράταση της προθεσμίας κατάθεσης μέχρι σήμερα Δευτέρα 4/2/2019.
23-01-2019
Κανονισμός και κατανομή φοιτητών για την εξέταση της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης της 28-1-2019
Συνημμένη θα βρείτε την αλφαβητική κατανομή των φοιτητών στα δυο αμφιθέατρα και στις αίθουσες, καθώς και τον κανονισμό εξετάσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης του 3ου και 5ου εξαμήνου ΧΜ που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28/1/2019. Παρακαλείσθε να τηρήσετε την κατανομή και τον κανονισμό ώστε να διεξαχθεί ομαλά η εξέταση.
11-01-2019
Αναπληρώσεις Εργαστηρίου Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 15/01/2019 θα γίνει η αναπλήρωση των ασκήσεων που χάθηκαν την Τρίτη 27/11/2018. Την Τετάρτη 16/01/2019 θα γίνει αναπλήρωση των ασκήσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14/11/2019. Οι ομάδες θα παρακολουθήσουν τις ασκήσεις βάσει του προγράμματος όπως αυτό είχε αναρτηθεί από την αρχή για τις 14/11 και 27/11.
09-01-2019
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 15/01/2019 θα γίνει η αναπλήρωση των ασκήσεων που χάθηκαν την Τρίτη 27/11/2018. Την Τετάρτη 16/01/2019 θα γίνει αναπλήρωση των ασκήσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 14/11/2019. Οι ομάδες θα παρακολουθήσουν τις ασκήσεις βάσει του προγράμματος όπως αυτό είχε αναρτηθεί από την αρχή για τις14/11 και 27/11.
11-12-2018
Διανομή βιβλίων και εργαστηριακών οδηγών
Σας ενημερώνουμε πως έχουν παραληφθεί το βιβλίο της κ. Α. Παππά και ο εργαστηριακός οδηγός από την εκτυπωτική μονάδα του ΕΜΠ και διανέμονται από το Εργαστήριο Β1. 108 (Β Φάση, επίπεδο κυλικείου).
06-12-2018
Ανακοίνωση
Την Παρασκευή 07/12/2018 δε θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο του Θερμοζυγού (ΤG) λόγω κωλύμματος της υπευθύνου. Οι φοιτητές της ομάδας Β4 του 5ου εξαμήνου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη κα Κατερίνα Μικέδη (τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο φύλλο του μαθήματος) προκειμένου να ορισθεί νέα ώρα και μέρα για την αναπλήρωση της άσκησης.
03-12-2018
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ - Χ (XRD)
Την Τετάρτη 5/12/2018 δε θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο Φασματομετρίας με Περίθλαση ακτίνων - Χ (XRD) λόγω κωλύμματος του υπευθύνου. Οι φοιτητές της ομάδας Β2 του 3ου εξαμήνου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο κο Αλέξανδρο  Αλτζουμαίλη (τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο φύλλο του μαθήματος) προκειμένου να ορισθεί νέα ώρα και μέρα για την αναπλήρωση της άσκησης.
26-11-2018
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER-ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Αύριο Τρίτη 27/11/2018 δε θα πραγματοποιηθεί η άσκηση "ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ FOURIER-FTIR", λόγω ασθένειας του υπευθύνου. Παρακαλούνται οι φοιτητές της ομάδας, που θα χάσει το εργαστήριο να στείλουν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο e-mail του υπευθύνου κου Λ. Μενδρινού (τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο φύλλο του μαθήματος), για να ορισθεί νέα ημέρα και ώρα αναπλήρωσης της άσκησης.
31-10-2018
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Την Παρασκευή 2/11/2018 δε θα πραγματοποιηθεί η άσκηση "Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης-AAS" για την ομάδα Β9 5ου εξαμήνου, λόγω ασθένειας της υπευθύνου. Η ομάδα θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπεύθυνη κα Καραμπέρη για την αναπλήρωση της άσκησης.
31-10-2018
ΟΜΑΔΑ Β10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ FTIR
Παρακαλείται η ομάδα Β10 να περάσει από το εργαστήριο για να πάρει τα αποτελέσματα της άσκησης "Φασματομετρία Υπερύθρου με μετασχηματισμό FOURIER (FTIR)". Επικοινωνήστε προηγουμένως με την κα Τσακανίκα ή τον κο Μενδρινό.
22-10-2018
Δήλωση συμμετοχής για σεμινάριο βιβλιογραφικής παιδείας

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.45-14.00 στα πλαίσια του μαθήματος Ενόργανη Χημική Ανάλυση θα γίνει στο PC lab της Σχολής ΧΜ  σεμινάριο βιβλιογραφικής παιδείας. Παρακαλούνται οι σπουδαστές του 3ου και 5ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν να δηλώσουν όνομα και εξάμηνο στην σχετική φόρμα

https://goo.gl/forms/uufur6L2jSoTrlxW2

Τα εργαστήρια Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης του 5ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 14.00 

03-10-2018
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Aύριο Πέμπτη 4/10 και μεθαύριο Παρασκευή 5/10 δε θα πραγματοποιηθεί η άσκηση της Αέριας Χρωματογραφίας για ις ομάδες Α1 και Β1 (5οεξάμηνο), λόγω προβλήματος υγείας της υπευθύνου. Για την αναπλήρωση της άσκησης τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη κα Α. Γεωργιάδου.
01-10-2018
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ), ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ.
Συνημμένα τα αρχεία (για το 3ο και το 5ο εξάμηνο) με πληροφορίες για τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος και το αναλυτικό πρόγραμμα.
30-09-2018
ΘΕΩΡΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ) 2018 2019
Πληροφορούνται οι φοιτητές του 3ου και 5ου εξαμήνου ότι στο Αμφιθέατρο 1 ΧΜ θα παρακολουθεί τα μαθήματα θεωρίας το 1ο Τμήμα δηλ. οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου. Στο Αμφιθέατρο 2 ΧΜ θα παρακολουθεί το 2ο Τμήμα δηλ.οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου. Η κατανομή θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ.
23-09-2018
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων ανά ομάδα άλλαξε σε 6. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ομάδες θα κατατεθούν συνολικά ως λίστα, ξεχωριστή για κάθε εξάμηνο. Δε θα γίνονται δεκτές καταθέσεις ομάδων μεμωνομένα, με αποστολή στα mails των υπευθύνων. Παρακαλούμε να γίνει μία συλλογική οργάνωση των ομάδων σας.
20-09-2018
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018 2019
Καλούνται οι φοιτητές του 3ου και 5ου εξαμήνου να δημιουργήσουν 26 ομάδες των max 5 ατόμων για τα εργαστήρια της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης. Κάθε εξάμηνο φτιάχνει ξεχωριστά τη λίστα των 26 ομάδων. Στην περίπτωση που δημιουργηθούν παραπάνω από 26 ομάδες (ανά εξάμηνο) θα ακολουθήσει κλήρωση. Οι ομάδες που θα κληρωθούν θα σπάσουν και τα μέλη τους θα μοιραστούν από τους υπευθύνους στις άλλες ομάδες. Επιπλέον οι φοιτητές, των οποίων τα ονόματα (βάσει της λίστας της γραμματείας) δε φαίνονται στις ομάδες που θα κατατεθούν, θα προστεθούν και αυτοί από τους υπευθύνους στις ομάδες που θα έχουν διαμορφωθεί. Εκπρόσωποι κάθε εξαμήνου θα πρέπει να παραδώσουν τις συσταθείσες ομάδες  στους υπευθύνους κα Παππά (athpappa@central.ntua.gr), κο Τσόπελα (ftsop@central.ntua.gr), κα Τσακανίκα (btsakanika@gmail.com) μέχρι το αργότερο τις 26 Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρχει χρόνος να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τα εργαστήρια ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου 2018. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε η έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων να διεξαχθεί ομαλά.
13-09-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Συνημμένη θα βρείτε την κατάσταση με τη βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου.
11-06-2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
Συνημμένη θα βρείτε την κατάσταση με τη βαθμολογία της εξέτασης Επί Πτυχίω του μαθήματος Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης Ιούνιος 2017.
09-03-2018
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Επισυναπτόμενη δείτε την κατάσταση με την τελική βαθμολογίαστο μάθημα της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης για το ακαδ. έτος 2017-2018. Ο βαθμός είναι ο τελικός δηλαδή γραπτή εξέταση, σειρές ασκήσεων και εργαστήριο. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στην κα Τσακανίκα μέσω mail.
28-02-2018
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ) 2017 2018
Η βαθμολογία των εργαστηρίων Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης (ΦΜΑ) για το ακαδ. έτος 2017-2018 έχει αναρτηθεί έξω από το γραφείο του κου Τσόπελα στα Νέα Κτίρια, Β Φάση ΧΜ. Παρακαλείσθε να ελέγξετε άμεσα τη βαθμολογία σας (μέχρι την Παρασκευή) και για όποιο πρόβλημα διαπιστωθεί να συνεννοηθείτε με την κα Τσακανίκα στο εργαστήριο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι παλαιότεροι φοιτητές που παρακολούθησαν μέρος των εργαστηρίων προκειμένου να αναπληρώσουν ασκήσεις, εάν δε βλέπουν όλους τους βαθμούς τους στην κατάσταση (συνολικά και με τα προηγούμενα έτη), να προσέλθουν στο εργαστήριο για να συμπληρωθούν όλοι οι βαθμοί.
07-02-2018
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 09 02 2018
Επισυναπτόμενη θα βρείτε την αλφαβητική κατανομή των φοιτητών για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης (ΦΜΑ) του 5ου εξαμήνου ΧΜ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9/2/2018. Παρακαλείσθε να τηρήσετε την κατανομή ώστε να διεξαχθεί ομαλά η εξέταση.
12-01-2018
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 18-19/01/2018
Μετά τη μη πραγματοποίηση των σημερινών εργαστηρίων (Παρασκευή 12/01/2018) Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης, το πρόγραμμα για την άλλη εβδομάδα (Πέμπτη 18/01 και Παρασκευή 19/01), η οποία είναι και η τελευταία του εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής: Όλες οι ομάδες Α και Β θα παρακολουθήσουν κανονικά βάσει προγράμματος τις εργαστηρικές ασκήσεις. Όσοι φοιτητές θέλουν να αναπληρώσουν για να συμπληρώσουν 9 (εννέα) εργαστήρια μπορούν να παρακολουθήσουν την άσκηση που εκκρεμεί την άλλη εργαστηριακή ημέρα δηλ. οι φοιτητές της Πέμπτης την Παρασκευή και της Παρασκευής την Πέμπτη, αφού προηγουμένως συνεννοηθούν με τον υπεύθυνο της άσκησης και την κα Τσακανίκα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση στην άσκηση «Μέτρηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων», η οποία δε θα πραγματοποιηθεί ούτε Πέμπτη 18/01 ούτε Παρασκευή 19/01.
09-01-2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/01/2018 ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Την Παρασκευή 19/01/2018 την ώρα του εργαστηρίου 13:00-16:00 θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση εργαστηριακών ασκήσεων Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης για όσους από τους φοιτητές δε θα έχουν συμπληρώσει 9 εργαστήρια μέχρι και την Πέμπτη 18/01/2018. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν την άσκηση που πρόκειται να παρακολουθήσουν στην κα Τσακανίκα μέχρι τη Δευτέρα 15/01/2018, ώστε να δημιουργηθούν οι ομάδες ανά άσκηση. Οι ομάδες των φοιτητών θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Τα εργαστήρια της Πέμπτης 11/01/2018, Παρασκευής 12/01/2018 και Πέμπτης 18/01/2018 θα διεξαχθούν κανονικά βάσει του προγράμματος για να συμπληρωθούν, για όλες τις ομάδες Α και Β, τα 9 εργαστήρια.
09-01-2018
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑ (ICP-OES)
Την Πέμπτη 11/01/2018 και την Παρασκευή 12/01/2018 δε θα πραγματοποιηθεί η άσκηση ICP-OES για τις ομάδες Α2 και Β2 λόγω προβλήματος υγείας της υπευθύνου. Οι φοιτητές των παραπάνω ομάδων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη κα Β. Λυμπεροπούλου (veralyb@chemeng.ntua.gr) προκειμένου να συνεννοηθούν για τη νέα ημέρα και ώρα αναπλήρωσης.
07-12-2017
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ AAS
Η άσκηση Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης AAS δε θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22/12/2017. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη κα Α. Καραμπέρη για να συνεννοηθούν για την αναπλήρωση της άσκησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο φύλλο ταυτότητας του μαθήματος.
07-12-2017
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΖΥΓΟΥ TG
Η άσκηση του Θερμοζυγού (TG) δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8/12/2017. Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη κα Κ. Μικέδη για να συνεννοηθούν για τη νέα ημέρα και ώρα αναπλήρωσης. Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπευθύνου βρίσκονται στο φύλλο ταυτότητας του μαθήματος.
05-12-2017
Δεύτερη προαιρετική εξέταση Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης
Τα θέματα (άρθρα) της δεύτερης προαιρετικής εξέτασης για τα δυο τμήματα έχουν ήδη αναρτηθεί στο mycourses, σε δυο διαφορετικούς φακέλους αντίστοιχα. Η γραπτή εξέταση (τεστ) θα γίνει την Τρίτη 19-12-2017 στις 10:45 στην αίθουσα 26 (Τμήμα Α. Παππά) και 28 (Τμήμα Φ. Τσόπελα. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα άρθρα, ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίσης οποιοδήποτε βοηθητικό υλικό (σημειώσεις, βιβλία).
09-11-2017
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Η παράδοση και η δειγματοληπτική εξέταση της πρώτης σειράς των ασκήσεων της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης μετατίθεται απο 9.00π.μ. την Παρασκευή 10 -11-17 στις 14.00 μ.μ την ίδια μέρα , λόγω της στάσης του μετρό κατά την πρωινή βάρδια. H εξέταση για το Τμήμα Ι (Παππά) θα γίνει στην αίθουσα 29, για το Τμήμα ΙΙ (Τσόπελας) στο Αμφιθέατρο ΙΙ. Κατ εξαίρεση για σπουδαστές που εργάζονται και δεν μπορούν να παραβρίσκονται στις 14.00 μ.μ παρέχεται η δυνατότητα να εξετασθούν στις 11.00 π.μ.. κατόπιν επικοινωνίας με τον κ. Τσόπελα.
24-10-2017
Πρωτη σειρά ασκήσεων
Η πρώτη σειρά ασκήσεων έχει αναρτηθεί στο mycourses. H παράδοση των ασκήσεων μαζί με την εξέταση αυτών θα γίνει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00-10.30 στις αντίστοιχες άίθουσες διδασκαλίας. Η παράδοση των ασκήσεων είναι προαιρετική. Οι λύσεις των ασκήσεων θα είναι χειρόγραφες, θα επακολουθήσει δειγματοληπτική εξέταση πάνω στις ασκήσεις, αλλά και στις σχετικές έννοιες που περιλαμβάνουν οι ασκήσεις. Η συμμετοχή των ασκήσεων της πρώτης σειράς θα είναι 15% στην βαθμολογία του γραπτού.
19-10-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ "ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ AΠΟΔΟΣΗΣ-HPLC"
Την Παρασκευή 20/10/2017 δε θα πραγματοποιηθεί η άσκηση ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ AΠΟΔΟΣΗΣ-HPLC για την ομάδα Β4, λόγω της συμμετοχής της υπεύθυνης κας Τσακανίκα ως εθελόντριας στις εκδηλώσεις της Σχολής Χημικών Μηχανικών για τον εορασμό των 180 χρόνων ΕΜΠ. Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη στο btsakanika@gmail.com για να κανονίσουν να γίνει η αναπλήρωση την επόμενη εβδομάδα.
16-10-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 13/10/2017
Τα εργαστήρια της Παρασκευής 13/10/2017 χάθηκαν για όλες τις ομάδες Β1-Β13. Οι ομάδες συνεχίζουν τα εργαστήρια με την επόμενη άσκηση για την Παρασκευή 20/10/2017, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα στο φύλλο του μαθήματος.
11-10-2017
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΑΝΑΛΥΣΗΣ (XRD)
Ενημερώνουμε τους φοιτητές της ομάδας Β8 ότι την Παρασκευή 13/10/2017 η άσκηση ΑΚΤΙΝΑΝΑΛΥΣΗ (XRD) δε θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του υπευθύνου της άσκησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο κο Αλτζουμαίλη (aaltzoumailis@gmail.com) για την αναπλήρωση της άσκησης.
11-10-2017
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Συνημμένη θα βρείτε την αλφαβητική κατάσταση με τη βαθμολογία της επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 για την Ενόργανη Χημική Ανάλυση.
03-10-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ-SEM"
Ενημερώνουμε τους φοιτηττές των ομάδων Α6, Β6 που βάσει του προγράμματος επρόκειτο να παρακολουθήσουν την άσκηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ-SEM αυτή την εβδομάδα, ότι η άσκηση δε θα πραγματοποιηθεί λόγω βλάβης του οργάνου. Οι φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στον υπεύθυνο κο Π. Σχοινά για την αναπλήρωση της άσκησης αφού αποκατασταθεί η βλάβη.
02-10-2017
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν τα εργαστήρια Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης (ΦΜΑ) για το 2017-2018 ότι έχει οριστικοποιηθεί η τελική κατανομή σε ομάδες Πέμπτης και Παρασκευής. Συνημμένο μπορείτε να βρείτε το αρχείο με τις λίστες και για τις δύο ημέρες.
02-10-2017
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018
Συνημμένο θα βρείτε το αρχείο με το φύλλο μαθήματος για την Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦΜΑ) για το έτος 2017-2018. Στο φύλλο παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με το μάθημα και τα εργαστήρια, αναφέρονται οι υπεύθυνοι των ασκήσεων, και τα στοιχεία επικοινωνίας. Στην τελευταία σελίδα (σελ. 11) δίνεται το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων για τη νέα χρονιά.
26-09-2017
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017 2018-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ
Συνημμένη θα βρείτε την κατάσταση με την κατανομή των φοιτητών του 5ου εξαμήνου σε 26 ομάδες για τα εργαστήρια Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης για το ακαδ. έτος 2017-2018. Η κατανομή έγινε βάσει της αλφαβητικής κατάστασης. Ωστόσο εάν επιθυμείτε (με απόφαση όλου του έτους) να γίνει διαφορετικά η κατανομή θα πρέπει να αναλάβει/ουν κάποιος/οι εκπρόσωπος/οι σας να φτιάξουν 26 ομάδες των 6-7 ατόμων, 13 για την Πέμπτη και 13 για την Παρασκευή (αυτό θα το κανονίσετε μεταξύ σας) και να στείλετε ηλεκτρονικά την τελική κατανομή στην κα Μπέττυ Τσακανίκα (btsakanika@gmail.com) το αργότερο μέχρι την Τρίτη 3/10/2017 πριν το μάθημα. Οι ομάδες θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί σε αυτές οπωσδήποτε όλοι οι φοιτητές που αναγράφονται στην αλφαβητική κατάσταση. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό θα ισχύσει η αλφαβητική κατανομή που ανακοινώθηκε. Τα εργαστήρια ξεκινούν την Πέμπτη 5/10 και Παρασκευή 6/10. Τις προσεχείς ημέρες θα ανέβει στην ιστοσελίδα και ο φάκελος του μαθήματος με πληροφορίες, οδηγίες και το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων για τη νέα χρονιά. Ευχόμαστε καλή αρχή και καλή συνεργασία!
13-09-2017
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Συνημμένη θα βρείτε την κατανομή των φοιτητών για την επαναληπτική εξέταση Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15/9/2017 και ώρα 9:00π.μ.
07-07-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
Συνημμένη θα βρείτε την κατάσταση με τη βαθμολογία της εξέτασης Επί Πτυχίω του μαθήματος Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης Ιούνιος 2017.
01-03-2017
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2016 2017
Επισυναπτόμενη θα δείτε τη βαθμολογία του μαθήματος Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης (μέσος όρος εργαστηρίων και γραπτής εξέτασης+σειρές).
10-02-2017
Ανάρτηση βαθμολογίας Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες του εργαστηρίου έξω από το γραφείο του κ. Τσόπελα Ν. Κτίρια ΧΜ,1ος όροφος. Για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνιση απευθυνθείτε στην κα Τσακανίκα.
27-01-2017
Κανονισμός Εξετάσεων Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης της 31-1-2017
Συνημμένα θα βρείτε τον κανονισμό εξετάσεων του μαθήματος Ενόργανη Χημική Ανάλυση της 31-1-2017.
13-01-2017
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 19 ΚΑΙ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή 19 και 20/01/2017 τα εργαστήρια Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης θα πραγματοποιηθούν κανονικά και για όλες τις ομάδες Α και Β βάσει του συνημμένου προγράμματος. Για τις ομάδες Α θα αναπληρωθεί το εργαστήριο της 8/12/2016 και για τις Β θα μετακινηθεί το εργαστήριο από 19/01/2017 στις 20/01/2017.
09-01-2017
Μεταφορά προαιρετικής εξέτασης στις χρωματογραφικές τεχνικές την Παρασκευή 13/1/2017
Η προαιρετική εξέταση του μαθήματος Ενόργανη Χημική Ανάλυση στις χρωματογραφικές τεχνικές μεταφέρεται την Παρασκευή 13/1/2017 και ώρα 9:00 π.μ. στις αίθουσες διδασκαλίας του μαθήματος (αίθουσα 26, τμήμα Α. Παππά, αίθουσα 31 τμήμα Φ. Τσόπελα).
06-01-2017
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α12
Καλή Χρονιά! Παρακαλούνται οι φοιτητές της ομάδας Α12 να επικοινωνήσουν με την κα Τσακανίκα (btsakanika@gmail.com) για την αναπλήρωση της άσκησης Υγρής Χρωματογραφίας HPLC, ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
21-12-2016
Γραπτή εξέταση θέματος Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης
Η γραπτή εξέταση του θέματος στις χρωματογραφικές μεθόδους (που έχει αναρτηθεί στο mycourses) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10:45-11:30 στις αίθουσες διδασκαλίας του μαθήματος. Οι φοιτητές πρέπει να έχουν μαζί τους τα αναρτημένα για κάθε τμήμα άρθρα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και μπορούν κατά την διάρκεια της εξέτασης να χρησιμοποιήσουν σημειώσεις ή βιβλία του μαθήματος.
15-12-2016
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ HPLC ΠΈΜΠΤΗ 15/12/2016
ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Η ΑΣΚΗΣΗ HPLC ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΣΙ ΓΙΑ ΣΗΜΕΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016. Η ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.
06-12-2016
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ (MS) ΣΤΙΣ 9-12-2016
Η Εργαστηριακή άσκηση ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΑΣ (MS) δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9-12-2016 λόγω απουσίας του Καθηγητή κ. Μ. Σταθερόπουλου στο εξωτερικό. Η ομάδα Β12 παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Καθηγητή κ. Μ. Σταθερόπουλο για να οριστεί ημέρα και ώρα αναπλήρωσης της άσκησης.
30-11-2016
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙCP-AES
Η εργαστηριακή άσκηση ICP-AES δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/12/16 και την Παρασκευή 2/12/16 λόγω βλάβης του ηλεκτρολογικού πίνακα του εργαστηριακού χώρου εξ αιτίας της πρόσφατης βροχόπτωσης.Για την αναπλήρωση των εργαστηρίων απευθυνθείτε στην κ. Λυμπεροπούλου
30-11-2016
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ UV-VIS
Την Πέμπτη 1/12/2016 δε θα πραγματοποιηθεί η άσκηση Φασματομετρία Υπεριώδους-Ορατού (UV-VIS). Η ομάδα Α4 παρακαλείται να απευθυνθεί στην υπεύθυνη κα Κάρμα (για στοιχεία επικοινωνίας δείτε στο φάκελο του μαθήματος) προκειμένου να οριστεί νέα ημέρα και ώρα αναπλήρωσης.
11-11-2016
ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ HPLC ΟΜΑΔΑ Β7
Λόγω κωλύματος της υπευθύνου δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα 11/11/16 η άσκηση HPLC. Παρακαλείται η ομάδα Β7 να επικοινωνήσει με mail με την κα ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ για την αναπλήρωση της άσκησης.
14-10-2016
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ HPLC ΟΜΑΔΑ Β3
Λόγω έκτακτου προσωπικού προβλήματος, η εργαστηριακή άσκηση ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (HPLC) δε θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 14/10/2016. Οι φοιτητές της ομάδας Β3 παρακαλούνται να απευθυνθουν στην κα Τσακανίκα (email btsakanika@gmail.com) για να κανoνιστεί νέα ημέρα και ώρα αναπλήρωσης.
06-10-2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Συνημμένη θα δείτε την τελική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης της επαναληπτικής περιόδου για το μάθημα της Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης (ΦΜΑ). Η βαθμολογία των εργαστηριακών ασκήσεων έχει συνυπολογιστεί. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους στο εργαστήριο Β1.108 (Νέα Κτίρια).
05-10-2016
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΦΜΑ
Βρείτε στο συνημμένο αρχείο την κατανομή των σπουδαστών στις ομάδες ΦΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον φάκελο του μαθήματος
05-10-2016
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ)
Τα εργαστήρια Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης ξεκινούν την Πέμπτη, 6/10/16. Η κατανομή των σπουδαστών στις ομάδες Α1-Α13 κάθε Πέμπτη, Β1-Β13 κάθε Παρασκευή θα αναρτηθούν εντός της ημέρας. Η άσκηση AAS δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6/10/16 και την Παρασκευή 7/10/16 λόγω προσωπικού προβλήματος της υπευθύνου της άσκησης. Για την αναπλήρωση της άσκησης οι ομάδες Α5 και Β5 παρακαλούνται να απευθυνθούν στην κ. Καραμπέρη. Η άσκηση της αερίου χρωματογραφίας θα γίνεται στον 3ο όροφο και όχι στο οριζόντιο εργαστήριο, όπως αναφέρεται στον φάκελο του μαθήματος Καλή αρχή!
24-06-2016
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Δείτε συνημμένη τη βαθμολογία της εξέτασης επί πτυχίω του μαθήματος Ενόργανη Χημική Ανάλυση. Η βαθμολογία αυτή είναι η τελική (με συνυπολογισμό του εργαστηρίου του μαθήματος).
16-02-2016
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015 2016 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Δείτε συνημμένη τη βαθμολογία του μαθήματος Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦΜΑ) για το ακαδ. έτος 2015-2016. Ο βαθμός είναι ο τελικός (συμπεριλαμβάνονται εργαστήρια, σειρές και γραπτή εξέταση).
24-11-2015
ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
21-10-2015
ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
21-10-2015
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ (UV-Vis)
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την ομάδα Β11, ότι η άσκηση Φασματομετρία Υπεριώδους - Ορατού (UV-Vis) δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2015 λόγω υποχρέωσης της υπευθύνου. Παρακαλώ επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την υπεύθυνη της άσκησης (τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο φάκελο του μαθήματος-Ανακοινώσεις) για να οριστεί ημερομηνία αναπλήρωσης της άσκησης.
21-10-2015
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΖΥΓΟΥ (TG) ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε (ομάδα A12) ότι η άσκηση του Θερμοζυγού (TG) δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/10/2015 λόγω εργασιών επισκευής του μηχανήματος. Παρακαλώ επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την υπεύθυνη της άσκησης (τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο φάκελο του μαθήματος-Ανακοινώσεις) για να οριστεί ημερομηνία αναπλήρωσης της άσκησης.
15-10-2015
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΦΜΑ)
Συνημμένο θα βρείτε τον πίνακα με τις ομάδες Πέμπτης και Παρασκευής των εργαστηριακών ασκήσεων Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης (ΦΜΑ). Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με την κα Τσακανίκα Εργαστήριο Β1.108 Νέα Κτίρια ΧΜ. Οι ομάδες που βλέπουν το νούμερο της ομάδας τους στο πρόγραμμα, τη συγκεκριμένη εβδομάδα δεν έχουν εργαστηριακή άσκηση (ΚΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ).
14-10-2015
ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ενημερώνουμε την ομάδα Β11 ότι η προγραμματισμένη άσκηση για την Παρασκευή 16/10/2015 Θερμοζυγός (TG)-Διαφορική Θερμική Ανάλυση (DTG) δε θα πραγματοποιηθεί λόγω υποχρέωσης της υπευθύνου της άσκησης. Παρακαλούνται οι φοιτητές της ομάδας να επικοινωνήσουν (δείτε Επικοινωνία Υπευθύνων στο φάκελο του μαθήματος), οπωσδήποτε με την υπεύθυνη για να ορίσουν νέα ημερομηνία αναπλήρωσης της άσκησης.
14-10-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗ FT-IR
Ενημερώνουμε την ομάδα Α8 ότι λογω προβλήματος που προκλήθηκε από ιό στον υπολογιστή του οργάνου FT-IR, η άσκηση δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/10/2015 και θα οριστεί νέα ημερομηνία αναπλήρωσης με την υπεύθυνη.
04-10-2015
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016
Οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου Χημικών Μηχανικών μπορούν να βρουν συνημμένο το φάκελο του μαθήματος Ενόργανη Χημική Ανάλυση (ΦΜΑ) για τη νέα ακαδημαική χρονιά 2015-2016.
02-10-2015
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (ΦΜΑ) θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 15/10/2015 και την Παρασκευή 16/10/2015.
30-09-2015
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Συνημμένο θα βρείτε τον πίνακα με τη βαθμολογία στην Ενόργανη Χημική Ανάλυση για την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου 2015.