13-10-2021
Αλλαγή μεθόδου και ώρας του μαθήματος της 18/10/21
κατά Ζαχαρίας Μαρούλης.  

Τη Δευτέρα 18/10/21 στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστεί το Excel σαν εργαλείο σχεδιασμού διεργασιών.

Η περσινή εμπειρία απέδειξε ότι το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζεται καλύτερα με τηλεδιάσκεψη.

Για το λόγο αυτό το μάθημα της Δευτέρας θα γίνει κατ’ εξαίρεση από το σπίτι στην διεύθυνση:

https://centralntua .webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb44ae1657c378b79e1177df9292696c7

Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει 1.5 ώρα νωρίτερα από την κανονική, δηλαδή στις 8:15, για να διευκολυνθεί στη συνέχεια η μετάβαση στο Πολυτεχνείο χωρίς διατάραξη της ροής του ωριαίου προγράμματος.


03-10-2021
Έναρξη Εργαστηρίου
κατά Ζαχαρίας Μαρούλης.  


Το Εργαστήριο αρχίζει τη Δευτέρα 11/10/21 σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Οι σπουδαστές πρέπει να δηλώσουν τις εργαστηριακές ομάδες, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.