28-09-2019
Έναρξη Διαλέξεων και Εργαστηρίων

.

Οι διαλέξεις του μαθήματος αρχίζουν τη Δευτέρα 30/9/19 στις 8:45 στο Αμφιθέατρο 2 Χημικών Μηχανικών.

Τα εργαστήρια θα αρχίσουν τη Δευτέρα 7/10/19.

.

Οι σπουδαστές πρέπει να δημιουργήσουν τις εργαστηριακές ομάδες

και να τις δηλώσουν στο Εργαστήριο (Μπουκουβάλας, Παναγιώτου, Μιχαηλίδης)

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4/10/19.

.