18-02-2020
Εναρξη μαθήματος
Το μάθημα ξεκινά την Πέμπτη, 20/2/2020, 8.45-10.30. Η 1η ώρα του 1ου μαθήματος θα γίνει ενιαία και για τα 2 τμήματα στο Αμφιθέατρο 2 Χημ. Μηχ.