10-07-2019
Βαθμολογία
Βαθμολογία εαρινής περιόδου 2018-2019 για το μάθημα Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας
20-06-2019
Εξέταση Μαθήματος
Επισυνάπτεται η λίστα των εργασιών που θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 21/6/2019 και ώρα 17.00 στη μικρό PC lab της Σχολής. Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να γίνει 10 λεπτη παρουσίαση της εργασίας (περιλαμβάνει περιήγηση του ιστοχώρου και 5 λεπτά ενδεικτική διδασκαλία) και να δοθεί αρχείο word σύμφωνα με επισυναπτόμενο αρχείο.
10-06-2019
Παρουσίαση εργασιών

Η παρουσίαση των εργασιών σε περιβάλλον moodle θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 στο μικρό PCLab της Σχολής στις 17.00-20.00 μ.μ.. Η διάρκεια κάθε παρουσίασης δεν θα ξεπερνά τα 15 λεπτά. 

15-05-2019
Εργασία μαθήματος

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν το θέμα της εργασίας το αργότερο τη Τετάρτη 22/05/2019 στην κα Ε. Παυλάτου (pavlatou@chemeng.ntua.gr) καθώς και να παραδώσουν τις παρατηρήσεις τους από τη συμμετοχή τους στις δειγματικές διδασκαλίες το αργότερο τη Τετάρτη 22/05/2019 στο γραφείο της καθ. Ε. Παυλάτου (Γραφείο Β1.118) (καθημερινά 11.00-13.00). Έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του μαθήματος ένας κατάλογος προτεινόμενων θεματικών ενοτήτων χωρίς να είναι περιοριστικός. Η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί από 1 ή 2 άτομα. Στην περίπτωση των 2 ατόμων η εργασία θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί για 4 τουλάχιστον διδακτικές ώρες.

Οι διδάσκοντες

Ε. Παυλάτου, Καθ. ΕΜΠ

Ν. Καλογερόπουλος, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

09-04-2019
Έντυπα αξιολόγησης δειγματικών εργασιών
Αναρτήθηκαν τα έντυπα αξιολόγησης των δειγματικών εργασιών
19-03-2019
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας
Το μάθημα εκτάκτως αύριο 20 Μαρτίου και την ερχόμενη εβδομάδα 27 Μαρτίου θα γίνει στο μικρό PC Lab.
24-10-2016
Υλικό Μαθήματος

 Στο σύνδεσμο "Υλικό" θα βρείτε τις προτεινόμενες εργασίες για το ακ. έτος 2016-17 καθώς και τις διαφάνειες του μαθήματος.

16-10-2016
Έναρξη μαθήματος στο μικρό PCLab

Από Δευτέρα 17/10/2016 το μάθημα της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας θα γίνεται κάθε Δευτέρα στο μικρό PClab 10.45-12.30

29-02-2016
Βαθμολογία Φεβρουάριου 2016

 Κατεβάστε τη βαθμολογία του Φεβρουαρίου 2016

16-12-2015
Οδηγίες για την εργασία και τις Δειγματικές Διδασκαλίες

 Α) Δειγματικές Διδασκαλίες

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 θα λάβουν χώρα οι δειγματικές διδασκαλίες (9.00 –11.00) σε μαθητές του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθήνας –Γενναδείου (ΗΠΙΤΟΥ 15, Αθήνα). Οι φοιτητές θα αξιολογήσουν τις 2 διδασκαλίες με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (βλέπε αρχείο «Αξιολόγηση διδασκαλιών από εκπαιδευτικούς» http://ecourses.chemeng.ntua.gr/tools/getfile.php?file=611&type=file)

Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα μέσω e-mail για να δοθούν οδηγίες πρόσβασης καθώς και το περιεχόμενο των διδασκαλιών.   Β) Παρουσίαση εργασιών   Η παρουσίαση των εργασιών σε περιβάλλον moodle θα γίνει την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 στο μικρό PCLab της Σχολής στις 12.00-14.00 μ.μ.. Η διάρκεια κάθε παρουσίασης δεν θα ξεπερνά τα 15 λεπτά. Την ίδια μέρα θα παραδοθεί και η αναφορά/αξιολόγηση των δειγματικών διδασκαλιών.    Το αρχείο με τις εργασίες και τους φοιτητές που τις έχουν αναλάβει βρίσκεται παρακάτω. Παρακαλούνται όσοι δεν έχουν φτιάξει λογαριασμό στο http://moodle.chemeng.ntua.gr να το κάνουν άμεσα και να επικοινωνήσουν με mail στο jtzig@chemeng.ntua.gr για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους και η σελίδα της εργασίας τους. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για όλους.

12-12-2015
Δειγματικές διδασκαλίες την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου θα λάβουν χώρα οι δειγματικές διδασκαλίες (9.00 –11.00) σε μαθητές του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθήνας –Γενναδείου (ΗΠΙΤΟΥ 15, Αθήνα). Παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα μέσω e-mail για να ορισθεί ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών μέχρι την Τετάρτη 16/12/2015.

  Η διδάσκουσα Ε. Παυλάτου, Αναπλ.Καθ. ΕΜΠ
08-12-2015
Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης θέματος απαλλακτικής εργασίας
Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης θέματος απαλλακτικής εργασίας είναι η Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015.   Οι διδάσκοντες
29-11-2015
Δήλωση θέματος εργασίας
Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα θα πρέπει να δηλώσουν το θέμα εργασίας τους τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11/2015 την ώρα του μαθήματος που γίνεται στο μικρό PCLAB της Σχολής 10.45 –12.30. Στον ιστότοπο του μαθήματος έχουν αναρτηθεί τα προτεινόμενα θέματα εργασίας καθώς και το περιεχόμενο της κάθε εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι η παράδοση εργασίας είναι υποχρεωτική και με απαλλακτικό χαρακτήρα.   Οι διδάσκοντες Ε. Παυλάτου, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ

Ι. Τζιγκουνάκης, ΕΤΕΠ 

05-11-2015
Αλλαγή αίθουσας εργαστηρίου

Από τη Δευτέρα 9/11 το εργαστήριο του μαθήματος θα γίνεται στο μικρό PC Lab της Σχολής τις ίδιες ώρες (10:45-12:30).

06-03-2015
Βαθμολογία Φεβρουάριου 2015

Κατεβάστε τη βαθμολογία του Φεβρουαρίου 2015

20-01-2015
Παρουσίαση των εργασιών σε περιβάλλον moodle
Η παρουσίαση των εργασιών σε περιβάλλον moodle θα γίνει τη Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015 στο Εργαστήριο Υπολογιστών της Σχολής (PC Lab) την ώρα εξέτασης του μαθήματος στις 12.00 – 14.00 μ.μ.. Η διάρκεια κάθε παρουσίασης δεν θα ξεπερνά τα 15 λεπτά, στην οποία θα περιλαμβάνεται και δειγματική διδασκαλία διάρκειας 5 λεπτών.   Οι διδάσκοντες E. Παυλάτου, Αν. Καθ. ΕΜΠ Ι. Τζιγκουνάκης, ΕΤΕΠ ΕΜΠ
10-01-2015
Δειγματικές διδασκαλίες την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

 Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν δειγματικές διδασκαλίες σε μαθητές του ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΣ. Παρακαλούνται οι φοιτητές να είναι στο σχολείο 8.15 το πρωί. Οι διδακτικές ώρες που θα παρακολουθήσουμε θα είναι 3. Για την αναφορά της δειγματικής διδασκαλίας να χρησιμοποιηθεί το αναρτημένο αρχείο αξιολόγησης διδασκαλίας και ειδικότερα τα 2 κριτήρια στις σελ. 12-16 και 22-38.

Το μάθημα τη Δευτέρα 12/01/2015 θα γίνει κανονικά με θέμα την εξέλιξη των εργασιών.   Η διδάσκουσα Ε. Παυλάτου, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ  
02-11-2014
Ανακοίνωση

Η διδασκαλία καθώς και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα γίνεται από εδώ και στο εξής στο Εργαστήριο Υπολογιστών (PC Lab) της Σχολής κάθε Δευτέρα 10.45 - 12.30.

Οι διδάσκοντες

Ε. Παυλάτου, Αναπλ. Καθ. ΕΜΠ

Ι. Τζιγκουνάκης, ΕΤΕΠ

31-01-2013
Υλικό για τις Εργασίες

Στα αρχεία παρακάτω θα βρείτε επιλεγμένες οθόνες από παλιότερες εργασίες, καθώς και ένα ενδεικτικό σενάριο και φύλλο εργασίας.