30-09-2021
Αναρτηση βαθμολογίας

Αναρτήθηκαν στα Έγγραφα του μαθήματος στο folder ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2021

Ειναι τελικοί βαθμοί, με ενσωματωμένους βαθμούς εργασιών.

30-08-2021
Οδηγίες για την εξ' αποστάσεως επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου

Αγαπητοί φοιτητές.

Παρακάτω θα βρείτε την κατανομή σας σε διαφορετικά τμήματα και τους αντίστοιχους συνδέσμους για την ηλεκτρονική εξέταση του Εργαστηρίου την Τετάρτη, 01/09/2021 στις 17.00. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα. Θερμή παράκληση να συνδεθείτε τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα στο σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο τμήμα σας ώστε να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων.

Τμήμα 1, ΑΓΓ-ΓΚΑΤΖ: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf8e55a67ecce69a6c7d821fe97630d01

Τμήμα 2, ΓΚΙΚ-ΚΑΡ: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma5dd91d5172c538799875bb9820092aa

Τμήμα 3, ΚΑΤΣ-ΜΑΝΤΖ: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m7024d00fd8f4b03f3b437660a937649d

Τμήμα 4, ΜΑΝΩΛ-ΠΑΝΑΓ: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdce9d47f0c05b931dc21313aef8ded76

Τμήμα 5, ΠΑΝΟΠ-ΣΤΑΥΡ: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma0265fa7e0abd17bfc1ca77d89749d72

Τμήμα 6, ΣΤΕΡ-ΨΥΛ: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m03982b4dfc0e4bd35e50a8096528713a

Σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης, θα παραλάβετε ένα αρχείο word με την εκφώνηση για τη κάθε ομάδα. Στη συνέχεια, θα κληθείτε να απαντήσετε στα θέματα σε δικό σας αρχείο excelΤα αποτελέσματά σας θα τα περάσετε στο αρχείο word, αποθηκεύοντας το με όνομα αρχείου "ΕΠΩΝΥΜΟ_Αρ.Μητρώου" και θα το στείλετε στη διεύθυνση bg.liee.ntua@gmail.com με θέμα «Εξέταση Εργαστηρίου ΟΑΔΕ Σεπτέμβριος 2021». Σε περίπτωση που θέλετε να επισυνάψετε και το excel σας, τότε θα ονομάσετε και αυτό το αρχείο με τον ίδιο τρόπο. 

Για να στείλετε τα αποτελέσματα, θερμή παράκληση να χρησιμοποιήσετε την ακαδημαϊκή σας διεύθυνση email (@chemeng.ntua.gr ή @mail.ntua.gr). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μπορείτε να αποστείλετε τα αρχεία από το προσωπικό σας mail επισυνάπτοντας φωτογραφία της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (μπρος-πίσω) ή σε περίπτωση που έχει λήξει ή την έχετε χάσει, της αστυνομικής σας ταυτότητας (μπρος-πίσω) για την ταυτοποίηση στοιχείων. 

Εκ μέρους των διδασκόντων.

24-08-2021
Εξέταση μαθήματος
Αγαπητοί φοιτητέςΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επαναληπτική εξέταση του Εργαστηρίου (PC LAB) του μαθήματος την 1/9 / 2021 ΔΕΝ θα γινει με φυσική παρουσία, αλλά ηλεκτρονικά Για τη διευκόλυνση των φοιτητών η ώρα έναρξης μεταφέρεται στις 17,00 (αντί στις 15,00) για την έγκαιρη επιστροφή των φοιτητών από τη ΣχολήΗ εξέταση της θεωρίας παραμένει ως έχει στις 13,00 και θα γινει στις Αίθουσες όπως θα ανακοινωθούνΕυχαριστώ 
14-07-2021
Ανάρτηση βαθμολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο πεδίο Έγγραφα/  Βαθμολογίες, στην ιστοσελίδα του μαθήματος, η βαθμολογία της εξέτασης του Ιουνίου 2021. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τη σχετική σημείωση

Ευχαριστώ

01-07-2021
Links για τις παρουσιάσεις εργασιών 2021

Παρακάτω θα βρείτε τα links για τις παρουσιάσεις των εργασίων.

Link Δευτέρας, 5/7 στις 15.00

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md3472faa40a659f3e6dca59d40393cfe

Link Τρίτης, 6/7 στις 11.00

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m29b0b4bb81bd392ead489640a532c0a1

Η αναθεωρημένη κατανομή των ομάδων στις δύο μέρες βρίσκεται στα Έγγραφα του μαθήματος.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

27-06-2021
Παρουσιάσεις εργασιών 2021

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των εργασιών στο μάθημα ΟΑΔΕ θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 5/7 και ώρα 15:00 και την Τρίτη 6/7 και ώρα 11:00. Στα έγγραφα του μαθήματος, κατηγορία ΜΑΘΗΜΑ 2021, έχει αναρτηθεί κατάλογος με τα ονόματα των φοιτητών για κάθε ημέρα. Εάν κάποια ομάδα δεν προτίθεται να παραδώσει εργασία, παρακαλούμε να το δηλώσει ώστε να γίνει καλύτερη διαχείριση του χρόνου.

Το κείμενο και η παρουσίαση της εργασίας θα πρέπει να έχουν σταλεί στο email george.siokas@gmail.com και petros.dimas92@gmail.com έως Δευτέρα 5/7 10:00.

Η διάρκεια της παρουσίασης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά αυστηρά. Μετά το πέρας του 10λέπτου η παρουσίαση θα διακόπτεται ώστε να υπάρξει χρόνος για όλες τις παρουσιάσεις.

Θα σταλεί link για τη σύνδεσή σας.

Εκ μέρους των διδασκόντων

06-06-2021
Οδηγίες για την εξ' αποστάσεως εξέταση του Εργαστηρίου

Αγαπητοί φοιτητές.

Παρακάτω θα βρείτε την κατανομή σας σε διαφορετικά τμήματα και τους αντίστοιχους συνδέσμους για την ηλεκτρονική εξέταση του Εργαστήριο την Τρίτη, 08/06/2021 στις 17.00. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα. Θερμή παράκληση να συνδεθείτε τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα στο σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο τμήμα σας ώστε να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων.

Τα link για το κάθε τμήμα είναι τα ακόλουθα: Τμήμα 1: ΑΓΓ-ΒΟΛhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m589546a2184e2ae88411c7bce03c6cb2 Τμήμα 2: ΒΟΥ-ΖΑΒhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma5600d181360ccf4e01beb6dfc83f065 Τμήμα 3: ΖΑΝ-ΚΑΫhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8c5eab875f3316f9534dbff7fd3b0df5 Τμήμα 4: ΚΕΛ-ΚΟΥhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m61633cb51104ce3e83deaf9e8ae15f02 Τμήμα 5: ΚΡΕ-ΜΠΟΥΝhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mbd5730d307a31744f5b8bb21e03a83bb Τμήμα 6: ΜΠΟΥΡ-ΠΑΤhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meb3f712fdb61eb751a72133e101a5e35 Τμήμα 7: ΠΑΥ-ΠΟΝhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m8f249cd6100ccdb23d594b1832ec5452 Τμήμα 8: ΠΟΥ-ΣΙΣhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf6100f3c5591c007183a8ceee7fa384d Τμήμα 9: ΣΚΑ-ΣΤΥhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc3b37d08cb2384f95ce62d95c07cedef Τμήμα 10: ΣΥΚ-ΤΡΙhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m7b61a71cd252a8ea848f297e6b833ae6 Τμήμα 11: ΤΣΑ-ΦΕΛhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m26411efa5a77b3fe4bf6c0b3a93e3611 Τμήμα 12: ΦΙΛ-ΨΥΛhttps://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m49e170ca1e272f0d3f8ea4f45442b86f

Σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης, θα παραλάβετε ένα αρχείο word με την εκφώνηση για τη κάθε ομάδα. Στη συνέχεια, θα κληθείτε να απαντήσετε στα θέματα σε δικό σας αρχείο excel. Τα αποτελέσματά σας θα τα περάσετε στο αρχείο word, αποθηκεύοντας το με όνομα αρχείου "ΕΠΩΝΥΜΟ_Αρ.Μητρώου" και θα το στείλετε στη διεύθυνση bg.liee.ntua@gmail.com με θέμα «Εξέταση Εργαστηρίου ΟΑΔΕ 2021». Σε περίπτωση που θέλετε να επισυνάψετε και το excel σας, τότε θα ονομάσετε και αυτό το αρχείο με τον ίδιο τρόπο. 

Για να στείλετε τα αποτελέσματα, θερμή παράκληση να χρησιμοποιήσετε την ακαδημαϊκή σας διεύθυνση email (@chemeng.ntua.gr ή @mail.ntua.gr). Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μπορείτε να αποστείλετε τα αρχεία από το προσωπικό σας mail επισυνάπτοντας φωτογραφία της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (μπρος-πίσω) ή σε περίπτωση που έχει λήξει ή την έχετε χάσει, της αστυνομικής σας ταυτότητας (μπρος-πίσω) για την ταυτοποίηση στοιχείων. 

Εκ μέρους των διδασκόντων.

02-06-2021
Διεξαγωγή εξέτασης

Αγαπητοί φοιτητές 

Η εξέταση του μαθήματος Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (για μηχανικούς) που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 8/6/2021 θα διεξαχθεί ως εξής:

Η γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία θα λάβει χώρα στις 13.00 και θα έχει διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά. Η κατανομή των δηλωθέντων φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Σχολής και θα ανακοινωθεί την προηγούμενη μέρα. 

Θερμή παράκληση να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων με φυσική παρουσία καθώς θα τηρηθούν απόλυτα και να είστε στους χώρους της εξέτασης τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα ώστε να τοποθετηθείτε κατάλληλα στις θέσεις σας. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν έντυπο που να δηλώνει τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) για COVID-19, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Σχετικά με την εξέταση του Εργαστηρίου, αυτή θα έχει διάρκεια 45 λεπτά και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 17.00, μέσω σχετικού webex link.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλες τις εξετάσεις με φυσική παρουσία.

Όσοι φοιτητές δήλωσαν κώλυμα για συμμετοχή στην εξέταση με φυσική παρουσία θα ενημερωθούν για τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο webex link για την εξέταση που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα όπως και η δια ζώσης εξέταση. Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση τόσο στη θεωρία όσο και στο Εργαστήριο διεξάγεται με ανοικτά βιβλία. 

15-05-2021
Παράδοση προαιρετικής εργασίας

Η παράδοση της προαιρετικής εργασίας πρέπει να γίνει το αργότερο πριν την προφορική παρουσίαση. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα αυτής θα ανακοινωθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα οριστεί αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής.

Εκ μέρους των διδασκόντων

26-03-2021
ΕΒΕΟ Business Game 2021: Επίσημη έναρξη και deadline 1ης περιόδου

Σας ενημερώνουμε πως το ΕΒΕΟ Business Game 2021 ξεκινάει επίσημα σήμερα.

Τα απαραίτητα αρχεία και οι σχετικές πληροφορίες έχουν αποσταλεί με mail στους υπεύθυνους επικοινωνίας των ομάδων. Ακολουθείτε την διαδικασία που περιγράφεται στο mail και συζητήσαμε στο μάθημα και αποστέλετε τις απαντήσεις στο bg.liee.ntua@gmail.com σύμφωνα με τις οδηγίες.

Deadline 1ης περιόδου: Παρασκευή 2 Απριλίου στις 23.59.

Η ενημέρωση για τις επόμενες περιόδους θα λαμβάνει χώρα στα mail των υπεύθυνων επικοινωνίας της κάθε ομάδας.

Για οποιαδήποτε απορία ή τεχνικό πρόβλημα μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρχείο FAQ που είναι αναρτημένο στα Έγγραφα του μαθήματος ή να στείλετε mail στο bg.liee.ntua@gmail.com.

Καλή τύχη σε όλους.

23-03-2021
ΕΒΕΟ Business Game 2021: Ανάρτηση ομάδων και αγορών

Σας ενημερώνουμε πως έχουν αναρτηθεί οι αγορές και οι ομάδες για το ΕΒΕΟ Business Game 2021, στα Έγγραφα του μαθήματος και στον φάκελο Business_Game_2021. Κάθε αγορά περιλαμβάνει 8 ομάδες, στις οποίες φαίνεται χαρακτηριστικά με bold γραμματοσειρά ο υπεύθυνος επικοινωνίας τους.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγξουν την κατανομή των ομάδων και σε περίπτωση προβλήματος να αποστείλουν άμεσα σχετικό mail στη διεύθυνση bg.liee.ntua@gmail.com

Το Business Game θα ξεκινήσει επίσημα την Παρασκευή 26/03/2021, όπου και θα σταλεί ενημερωτικό mail στους υπεύθυνους επικοινωνίας με αναλυτικές οδηγίες καθώς και τα απαραίτητα αρχεία.

22-03-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τετάρτη 24/03/2021, 8.45-10.30

Την Τετάρτη 24/03/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στην «Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 8.45 με 10.30

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m4b9446be49dc7f16fddaa9a38228d46b 

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.com, petros.dimas92@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

16-03-2021
Προαιρετική εργασία

Όσες και όσοι επιθυμούν να αναλάβουν την εκπόνηση εργασίας, παρακαλούνται να δηλώσουν τα ονόματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και αριθμούς μητρώου των μελών της ομάδας τους (δύο ανά ομάδα).

Επίσης, να επιλέξουν τρεις επιχειρήσεις από τη λίστα που αναρτήθηκε. Θα αποστείλουμε μήνυμα με την επιχείρηση που τους ανατέθηκε, τηρώντας σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις που θα λάβουμε.

Τη δήλωση να αποστείλουν στην Ιωάννα Καστέλλη iokast@chemeng.ntua.gr 

02-03-2021
Δήλωση συμμετοχής για το Business Game 2021

Αγαπητοί φοιτητές,

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Business Game 2021 του μαθήματος ΟΑΔΕ, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή άμεσα. 

Η κάθε ομάδα φοιτητών θα είναι τετραμελής. Η δήλωση της ομάδας θα γίνει από τον/την εκπρόσωπο της ομάδας, ο/η οποίος/-α θα είναι υπεύθυνος/η για την επικοινωνία και θα λαμβάνει τα αποτελέσματα της ομάδας σε κάθε γύρο.

Ο/Η εκπρόσωπος θα πρέπει να στείλει μέχρι την Κυριακή 15 Μαρτίου 2021 και ώρα 23.59 στοbg.liee.ntua@gmail.com τα μέλη της ομάδας (ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου και email) και με θέμα «Συμμετοχή στο Business Game 2021 για το μάθημα ΟΑΔΕ».

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Γιώργος και Πέτρος

20-02-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex| Δευτέρα 22/02/2021, 11.45-13.30

Την Δευτέρα 22/02/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στην «Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 11.45 με 13.30.

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=maa8fce13420d8e2b9c213e5539c9351c

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.competros.dimas92@gmail.com. 

Εκ μέρους των διδασκόντων

17-01-2021
Οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική εξέταση επί πτυχίω του μαθήματος // 21/01/202

Η εξ' αποστάσεως επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (για μηχανικούς) που είναι προγραμματισμένη για τις 21/01/21 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Στις 14.45 θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα webex, στον ακόλουθους συνδέσμους σύμφωνα με την αλφαβητική κατανομή:

Τμήμα Α: RIBEIRO έως ΜΠΕΖΑΪΝΤΕΣ: 

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m7566277bcd704098e37bae2926e6bace

Τμήμα Β: ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ έως ΧΡΥΣΑΦΟΓΕΩΡΓΟΣ:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m9e7913715044262b1c716c406fc31a23

Την ώρα της εξέτασης θα παραλάβετε τα θέματα τα οποία και θα λύσετε σε κόλλα αναφοράς στον χώρο σας. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης θα στείλετε με ευκρινή φωτογραφία τις απαντήσεις σας. Το αρχείο μπορεί να είναι αρχείο εικόνας .jpeg ή .png ή .pdf  με τίτλο "ΕΠΩΝΥΜΟ_Αρ.Μητρώου" και το στέλνετε στην διεύθυνση bg.liee.ntua@gmail.com. Το θέμα του mail θα είναι «Γραπτή εξέταση».

Πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πραγματοποιηθεί ταυτοπροσωπία κατά την οποία θα κληθείτε να ανοίξετε τις κάμερες σας και να επιδείξετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Σας παρακαλούμε πολύ να ακολουθήσετε πιστά το χρονικό πλαίσιο ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία. Η αποστολή των αρχείων θα πρέπει να γίνει μέσω του e-mail που σας έχει δοθεί από την Σχολή και βασίζεται στο μητρώο σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάμερα ή/και η αποστολή αρχείων πραγματοποιηθεί από διαφορετικό λογαριασμό, τότε μαζί με τα αρχεία θα πρέπει να επισυνάψετε και φωτογραφία της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (μπρος-πίσω) για λόγους ταυτοπροσωπίας. Σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται τα παραπάνω, το γραπτό δεν θα γίνει δεκτό λόγω αποτυχίας ταυτοποίησης των στοιχείων του αποστολέα.

Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι 1 ώρα και η τελική αποστολή των αρχείων θα πρέπει να γίνει με τη λήξη της εξέτασης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αποστολής, τα αρχεία δεν θα γίνονται δεκτά.

Θα ακολουθήσει διάλειμμα ενός τετάρτου και στις 16.20 θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης του εργαστηρίου που θα πραγματοποιηθεί στα ίδια links, με τον ίδιο τρόπο, αλλά με αρχείο excel. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι επίσης 1 ώρα. Το αρχείο θα το ονομάσετε "ΕΠΩΝΥΜΟ_Αρ.Μητρώου" και θα το στείλετε στη διεύθυνση bg.liee.ntua@gmail.com με θέμα «Εξέταση Εργαστηρίου».

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα mail:

dimastam@gmail.com george.siokas@gmail.com petros.dimas92@gmail.com

Εκ μέρους των διδασκόντων.

08-10-2020
Αναρτηση βαθμολογίας
Αναρτήθηκαν στα Έγγραφα του μαθήματος στο folder ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2020.
17-09-2020
Επαναληπτική εξέταση του μαθήματος // Δευτέρα 21/09/20 στις 10.00
Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (για μηχανικούς) που είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα 21/09/2020 στις 10.00 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Η γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία θα λάβει χώρα στις 10.00 και θα έχει διάρκεια 1 ώρα και 15 λεπτά. Η κατανομή των δηλωθέντων φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Σχολής και συγκεκριμένα:
Αίθουσα 26: ΑΒΡ-ΔΗΜΗΑίθουσα 28: ΔΗΜΟ-ΚΑΤΑίθουσα 29: ΚΕΛ-ΛΑΓΑίθουσα 31: ΛΕΟ-ΜΠΑΑμφ. 1: ΜΠΕ-ΣΑΛΑμφ. 2: ΣΑΠ-ΨΩΡ

Θερμή παράκληση να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων με φυσική παρουσία καθώς θα τηρηθούν απολυτά και να είστε στους χώρους της εξέτασης τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα ώστε να τοποθετηθείτε κατάλληλα στις θέσεις σας.

Σχετικά με την εξέταση του Εργαστηρίου, αυτή θα έχει διάρκεια 45 λεπτά και θα πραγματοποιηθεί στο PC-Lab ξεκινώντας στις 11.45 με την εξής κατανομή φοιτητών σε τμήματα:
11.45-12.30: ΚΕΛ-ΛΑΓ, ΛΕΟ-ΜΠΑ12.45-13.30: ΔΗΜΟ-ΚΑΤ, ΜΠΕ-ΣΑΛ13.45-14.30: ΑΒΡ-ΔΗΜΗ, ΣΑΠ-ΨΩΡ
Υπενθυμίζουμε πως η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλες τις εξετάσεις με φυσική παρουσία και για την εξέτασή σας στο PC-Lab είναι υποχρεωτικό επίσης να φορέσετε πλαστικά γάντια μιας χρήσης. Λόγω περιορισμένου αποθέματος γαντιών στο PC-Lab, σας προτείνουμε να έχετε προμηθευτεί τα δικό σας ζευγάρι εκ των προτέρων ώστε να μπορέσετε να συμμετέχετε στην εξέταση.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην εξέταση του PC-Lab, θα πρέπει να έχετε φροντίσει για προσωπικούς κωδικούς σας. Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση νέων κωδικών κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Επισημαίνεται ότι εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας εκείνη τη στιγμή μπορούν να προσέλθουν και φοιτητές από τα υπόλοιπα group. Εκ μέρους των διδασκόντων. 
13-07-2020
Ανάρτηση βαθμολογίας
Αναρτήθηκαν στα Έγγραφα του μαθήματος στο folder ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ τα αποτελέσματα της κανονικής εξέτασης Ιουνίου 2020.
08-07-2020
Παρουσιάσεις εργασιών ΟΑΔΕ 2020 - επικαιροποίηση
Στην κατηγορία έγγραφα αναρτήθηκε αρχείο με τη λίστα των ομάδων που παρουσιάζουν την εργασία τους στις ημερομηνίες 10, 13 και 14 Ιουλίου αντίστοιχα.
08-07-2020
Παρουσιάσεις εργασιών ΟΑΔΕ // Παρασκευή 10/07/2020 - link για την εξέταση των πα

Το link στο οποίο θα συνδεθούν οι ομάδες για την παρουσίαση της εργασίας τους είναι το ακόλουθο:

https://atsaka.my.webex.com/meet/atsaka

Παρακαλούμε να συνδεθούν μονάχα οι ομάδες που εξετάζονται στην συγκεκριμένη ημερομηνία ώστε να μην δημιουργηθούν τεχνικά προβλήματα. 

Εκ μέρους του διδάσκοντα

01-07-2020
Παρουσιάσεις εργασιών ΟΑΔΕ 2020 - επικαιροποίηση

Οι παρουσιάσεις των εργασιών του μαθήματος Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν 10, 13 και 14 Ιουλίου διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex. Θα σας σταλεί σχετικός σύνδεσμος.

Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης πρέπει να είναι έως 10 λεπτά το μέγιστο, χρόνος που αντιστοιχεί σε περίπου 12 διαφάνειες. Στη συνέχεια κάθε παρουσίασης θα υπάρξει δεκάλεπτο ερωτήσεων-απαντήσεων. Η παρουσίαση θα γίνεται από όλη την ομάδα. Η οργάνωση της παρουσίασης εναπόκειται στην κάθε ομάδα. Ο χρόνος πρέπει να τηρηθεί αυστηρά γιατί παρουσιάζουν συνολικά 22 ομάδες.

Παρακαλούμε πολύ να έχετε στείλει την παρουσίαση  σε pdf αρχείο την παραμονή ή το πρωί της ίδιας μέρας. Όνομα αρχείου: επώνυμα_όνομα εταιρείας.pdf.

Στη διάρκεια της παρουσίασης παραμένουν όλες οι ομάδες στην τηλεδιάσκεψη.

Οι ομάδες θα παρουσιάσουν με τη σειρά που εμφανίζεται στο αναρτημένο αρχείο στα έγγραφα του μαθήματος

15-06-2020
Σχετικά με την ταυτοποίηση στοιχείων αποστολέα για την εξέταση του Εργαστηρίου

Η ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία μπορείτε να αποστείλλετε τα αρχεία σας μπορεί να είναι οποιαδήποτε επίσημη διεύθυνση έχετε λάβει από το ΕΜΠ και όχι απαραίτητα από Σχολή ΧΜ. Ενδεικτικά:

@chemeng.ntua.gr 

@mail.ntua.gr

@central.ntua.gr

ή όποιο άλλο ιδρυματικό email έχετε με κατάληξη ntua.gr

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα παραπάνω, τότε μπορείτε να αποστείλετε τα αρχεία από το προσωπικό σας mail επισυνάπτοντας φωτογραφία της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (μπρος-πίσω) ή σε περίπτωση που έχει λήξει ή την έχετε χάσει, της αστυνομικής σας ταυτότητας (μπρος-πίσω) για την ταυτοποίηση στοιχείων. 

Εκ μέρους των διδασκόντων. 

15-06-2020
Συμπληρωματικό link για την εξέταση Εργαστηρίου

Extra link για την εξέταση του εργαστηρίου σε περίπτωση που το 1ο είναι γεμάτο:

https://atsaka.my.webex.com/join/atsaka

Εκ μέρους του διδάσκοντα 

10-06-2020
Εξέταση μαθήματος

Η εξέταση του μαθήματος "Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων" που είναι ορισμένη σύμφωνα με το πρόγραμμα για τις 16/6/2020, θα διεξαχθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

Αρχικά θα εξεταστεί η θεωρία, διά ζώσης, στις Αίθουσες και τα Αμφιθέατρα που έχουν προσδιοριστεί στο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί, στις 10.30. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1,5 ώρα. Η κατανομή των δηλωθέντων φοιτητών/τριών στις αίθουσες εξέτασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Σχολής. Ο τρόπος εξέτασης και τα μέτρα προστασίας που θα ακολουθηθούν θα γίνουν σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου και τη συμπληρωματική απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή εξετάσεων στο ΕΜΠ. Θερμή παράκληση να διαβάσετε αναλυτικά τις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων με φυσική παρουσία καθώς θα τηρηθούν απολυτά και να είστε στους χώρους της εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα ώστε να τοποθετηθείτε κατάλληλα στις θέσεις σας.

Εν συνεχεία, η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 16.30. Την ημέρα της εξέτασεις θα ανακοινωθεί ο σύνδεσμος Webex στον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Παρακαλούμε όλους τους φοιτητές να συνδεθούν στην αναρτημένο σύνδεσμο 20 λεπτά νωρίτερα (δηλαδή στις 16.10) ώστε να επικυρώσουμε την διαδικασία και να μην δημιουργηθούν τεχνικά προβλήματα.Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης θα δοθούν κατόπιν της σύνδεσης σας και πριν την εξέταση, ενώ θα υπάρξει και συμπληρωματική σχετική ανακοίνωση η οποία θα δίνει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Τα θέματα στα οποία θα εξεταστείτε  θα σας σταλούν 5 λεπτά πριν την εξέταση και η εξέταση θα ξεκινήσει ακριβώς στις 16.30. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα.Μετά το τέλος της εξέτασης θα στείλετε το αρχείο σας στο bg.liee.ntua@gmail.com εντός σύντομου χρονικού πλαισίου για το οποίο θα ενημερωθείτε στην σχετική ανακοίνωση. Αρχεία που θα σταλούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτά.


Σας ενημερώνουμε πως οι γραπτές εξετάσεις καθώς και η εξέταση του υπολογιστικού εργαστηρίου θα γίνουν με ανοιχτές σημειώσεις. 


Εκ μέρους του διδάσκοντα.

03-06-2020
Παράταση υποβολής προαιρετικής εργασίας

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι και όσες έχετε αναλάβει να εκπονήσετε προαιρετική εργασία (case study), μπορείτε να την παραδώσετε έως τις 23 Ιουνίου 2020.

Η ημερομηνία προφορικής παρουσίασης θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Οι διδάσκοντες

05-04-2020
Προαιρετική εργασία

Διευκρινίσεις για την προαιρετική εργασία:

1. Η έκταση της εργασίας πρέπει να είναι τόση ώστε να καλύπτει τις ενότητες και τα θέματα που αναφέρουμε στις οδηγίες. Χρειάζεται να είστε περιεκτικοί και να μην πλατειάζετε.

2. Η εργασία θα παρουσιαστεί από τα μέλη της ομάδας σε ημερομηνία που θα καθοριστεί στο τέλος του εξαμήνου και το κείμενο θα πρέπει να παραδοθεί μία ημέρα πριν τη γραπτή εξέταση.

3. Οι πηγές για την εργασία σας θα είναι δευτερογενείς κατά κύριο λόγο (ιστοσελίδα της εταιρίας, ετήσιοι απολογισμοί, δημοσιευμένοι ισολογισμοί, δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, κλαδικές μελέτες αν υπάρχουν ώστε να βρείτε στοιχεία για τους ανταγωνιστές και την αγορά). Επίσης, το αναρτημένο υλικό του μαθήματος θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα θέματα τα οποία θα πραγματευτείτε στην εργασία.

 Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται στο αναρτημένο αρχείο.

Για άλλες διευκρινίσεις επικοινωνείτε στο iokast[at]chemeng.ntua.gr

19-03-2020
Ανακοίνωση

Η τελική ημερομηνία δήλωσης για εκπόνηση εργασίας στο μάθημα 'Οικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων' είναι η 24η Μαρτίου 2020.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών, όσοι έχουν απορίες σχετικά με την εργασία τους μπορούν να επικοινωνούν με την Ιωάννα Καστέλλη στο iokast@chemeng.ntua.gr και εφόσον χρειαστεί η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω skype αντί για δια ζώσης συνάντηση.

27-02-2020
Ανάρτηση οδηγιών για την εκπόνηση της προαιρετικής εργασίας

Όσες και όσοι επιθυμούν να αναλάβουν την εκπόνηση εργασίας, παρακαλούνται να δηλώσουν τα ονόματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και αριθμούς μητρώου των μελών της ομάδας τους (δύο ανά ομάδα).

Επίσης, να επιλέξουν τρεις επιχειρήσεις από τη λίστα που αναρτήθηκε. Θα αποστείλουμε μήνυμα με την επιχείρηση που τους ανατέθηκε, τηρώντας σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις που θα λάβουμε.

Τη δήλωση να αποστείλουν στην Ιωάννα Καστέλλη iokast@chemeng.ntua.gr