21-09-2021
Ανάρτηση Βαθμολογίας στο μάθημα "Διοίκηση Έργων"

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η βαθμολογία της εξέτασης στο πεδίο “Έγγραφα” της ιστοσελίδας του μαθήματος.

05-09-2021
Εξέταση στο Μάθημα "Διοίκηση Έργων"

Αγαπητοί φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στο PC LAB της Σχολής σήμερα Δευτέρα 6/9 στις 18:30 μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης που είναι προγραμματισμένη για τις 17:00 (Αίθουσα 26).

Εκ μέρους των διδασκόντων

07-07-2021
Ανάρτηση βαθμολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η βαθμολογία της εξέτασης στο πεδίο “Έγγραφα” της ιστοσελίδας του μαθήματος.

23-06-2021
Οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική εξέταση του μαθήματος // 28/06/2021, 15:00

Η ηλεκτρονική εξέταση του μαθήματος "Διοίκηση Έργων" που είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 28/06/2021 στις 15:00 θα λάβει χώρα ως εξής:

Στις 14:30 θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα webex, στον κατάλληλο σύνδεσμο σύμφωνα με την αλφαβητική κατανομή σας σε τμήματα. Τα τμήματα και οι σύνδεσμοι είναι τα εξής:

Τμήμα 1: ΑΓΓ - ΜΑΜ

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mb193a08f516e4901fe8cf19597e34608

Τμήμα 2: ΜΑΡΚ - ΧΡΥΣ (και RIBEIRO)

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m20d81655d4508c29dfb60bfa53e480f1

Πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πραγματοποιηθεί ταυτοπροσωπία κατά την οποία θα κληθείτε να ανοίξετε τις κάμερες σας και να επιδείξετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Σας παρακαλούμε πολύ να ακολουθήσετε πιστά το χρονικό πλαίσιο ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία. Η αποστολή των αρχείων θα πρέπει να γίνει μέσω του e-mail που σας έχει δοθεί από την Σχολή και βασίζεται στο μητρώο σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάμερα ή/και η αποστολή αρχείων πραγματοποιηθεί από διαφορετικό λογαριασμό, τότε μαζί με τα αρχεία θα πρέπει να επισυνάψετε και φωτογραφία της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (μπρος-πίσω) για λόγους ταυτοπροσωπίας. Σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται τα παραπάνω, το γραπτό δεν θα γίνει δεκτό λόγω αποτυχίας ταυτοποίησης των στοιχείων του αποστολέα.

Η εξέταση χωρίζεται στα δύο ακόλουθα μέρη (τα παραπάνω links είναι κοινά και για τα δύο μέρη):

Κατά την έναρξη κάθε μέρους της εξέτασης θα κατεβάσετε τα θέματα από την σελίδα του μαθήματος στο mycourses. 

Αναφορικά με τη γραπτή εξέτασηθα λύσετε τα θέματα σε κόλλα αναφοράς και με την ολοκλήρωση της εξέτασης θα στείλετε με ευκρινή φωτογραφία τις απαντήσεις σας. Το αρχείο μπορεί να είναι αρχείο εικόνας .jpeg ή .png ή .pdf  με τίτλο "ΕΠΩΝΥΜΟ_Αρ.Μητρώου".  Το θέμα του email θα είναι «Γραπτή εξέταση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ».

Αναφορικά με την εξέταση του εργαστηρίου, θα συμπληρώσετε τις απαντήσεις σας ηλεκτρονικά πάνω στο αρχείο των θεμάτων (αρχείο word). Με την ολοκλήρωση της εξέτασης θα στείλετε το συμπληρωμένο αρχείο word μαζί με τα αρχεία του MS Project που θα έχετε δουλέψει (αρχεία mpp). Τα αρχεία θα έχουν τίτλο "ΕΠΩΝΥΜΟ_Αρ.Μητρώου". Το θέμα του email θα είναι «Εξέταση Εργαστηρίου ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ». 

Το email αποστολής των απαντήσεων και για τα δύο μέρη της εξέτασης είναι το ακόλουθο: liee.ntua@gmail.com

Εκ μέρους των διδασκόντων.

02-06-2021
Εξ αποστάσεως επαναληπτικό εργαστήριο μέσω Webex_Παρασκευή 4/6/2021, 16.00-17.30

Αγαπητοί Σπουδαστές,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 4/6/2021 και ώρα 16.00 με 17.30,  θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως επαναληπτικό εργαστήριο στη "Διοίκηση Έργων" με χρήση της πλατφόρμας Webex,

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc2e506c39018c2ff99df7f60873010ce

Εκ μέρους των διδασκόντων.

26-05-2021
Εξ αποστάσεως επαναληπτικό εργαστήριο μέσω Webex_Παρασκευή 4/6/2021, 16.00-17.30

Την Παρασκευή 4/6/2021 και ώρα 16.00 με 17.30,  θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως επαναληπτικό εργαστήριο στη "Διοίκηση Έργων" με χρήση της πλατφόρμας Webex,

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc2e506c39018c2ff99df7f60873010ce

Εκ μέρους των διδασκόντων.

18-04-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 20/4/2021, 8.45-11.30

Την Τρίτη 20/4/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στη «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 08.45 με 11.30.

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meabcb7415024a622d8c5f8e51feda061 

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.companag.panag82@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

18-04-2021
[ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Το μάθημα έχει ολοκληρωθεί. Το email στάλθηκε εκ παραδρομής.  

Το μάθημα έχει ολοκληρωθεί. Το email στάλθηκε εκ παραδρομής.  

14-04-2021
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 16/4/2021, 13:45-16:00

Την Παρασκευή 16/4/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 13:45 με 16:00.

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meeb4f8e9e6e9c7db735a26b37b3574cd

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

11-04-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 13/4/2021, 8.45-11.30

Την Τρίτη 13/4/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στη «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 08.45 με 11.30.

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meabcb7415024a622d8c5f8e51feda061 

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.companag.panag82@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

07-04-2021
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 9/4/2021, 13:45-16:00

Την Παρασκευή 9/4/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 13:45 με 16:00.

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meeb4f8e9e6e9c7db735a26b37b3574cd

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

06-04-2021
Μελέτη Περίπτωσης για την Επιλογή Τεχνολογίας

Αγαπητοί φοιτητές, 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το υλικό για ένα από τα cases studies που θα συζητηθεί στο τελευταίο μάθημα "Διοίκηση έργων" στις 13/4 και αφορά στην επιλογή τεχνολογίας βρίσκεται ήδη αναρτημένο στον φάκελο "Μελέτη Περίπτωσης για την Επιλογή Τεχνολογίας" στην κατηγορία "Έγγραφα" της ιστοσελίδας του μαθήματος στο mycourses. Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις και τα σχόλιά σας στα ερωτήματα που τίθενται μέχρι τη Δευτέρα 12/4 στο email: liee.ntua@gmail.com ώστε να συζητηθούν στο μάθημα της Τρίτης 13/4.  Ευχαριστούμε πολύ.
04-04-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 6/4/2021, 8.45-11.30

Την Τρίτη 6/4/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στη «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 08.45 με 11.30.

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meabcb7415024a622d8c5f8e51feda061 

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.companag.panag82@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

31-03-2021
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 2/4/2021, 13:45-16:00

Την Παρασκευή 2/4/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 13:45 με 16:00.

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meeb4f8e9e6e9c7db735a26b37b3574cd

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

28-03-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 30/03/2021, 8.45-11.30

Την Τρίτη 30/03/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στη «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 08.45 με 11.30.

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meabcb7415024a622d8c5f8e51feda061 

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.companag.panag82@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

24-03-2021
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 26/3/2021, 13:45-16:00

Την Παρασκευή 26/03/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 13:45 με 16:00.

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meeb4f8e9e6e9c7db735a26b37b3574cd

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

21-03-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 23/03/2021, 8.45-11.30

Την Τρίτη 23/03/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στη «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 08.45 με 11.30.

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meabcb7415024a622d8c5f8e51feda061 

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.companag.panag82@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

17-03-2021
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 19/3/2021, 13:45-16:00

Την Παρασκευή 19/03/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 13:45 με 16:00.

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meeb4f8e9e6e9c7db735a26b37b3574cd

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

14-03-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 16/03/2021, 8.45-11.30

Την Τρίτη 16/03/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στη «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 08.45 με 11.30.

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meabcb7415024a622d8c5f8e51feda061 

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.companag.panag82@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

10-03-2021
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 12/3/2021, 13:45-16:00

Την Παρασκευή 12/03/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 13:45 με 16:00.

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meeb4f8e9e6e9c7db735a26b37b3574cd

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

03-03-2021
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 5/3/2021, 13:45-16:00

Την Παρασκευή 05/03/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 13:45 με 16:00.

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meeb4f8e9e6e9c7db735a26b37b3574cd

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

28-02-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 02/03/2021, 8.45-11.30

Την Τρίτη 02/03/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στη «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 08.45 με 11.30.

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meabcb7415024a622d8c5f8e51feda061

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.com, panag.panag82@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων

22-02-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Παρασκευή 26/02/2021, 13:45-16:00

Την Παρασκευή 26/02/2021 θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξ αποστάσεως μάθημα στη «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 13:45 με 16:00.

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me60eeba2708ffa64418d105e9237e840

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

21-02-2021
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 23/02/2021, 8.45-11.30

Την Τρίτη 23/02/2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στη «Διοίκηση Έργων» με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 08.45 με 11.30.

Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 5 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=meabcb7415024a622d8c5f8e51feda061

Ο σύνδεσμος λειτουργεί αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε στον περιηγητή σας. Επιπλέον, οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε.

Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στα george.siokas@gmail.com, panag.panag82@gmail.com.

Εκ μέρους των διδασκόντων.

04-02-2021
Οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική εξέταση του μαθήματος // 09/02/2021, 15:00

Η ηλεκτρονική εξέταση του μαθήματος "Διοίκηση Έργων" που είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 09/02/2021 στις 15:00 θα λάβει χώρα ως εξής:

Στις 14:45 θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα webex, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6d47a0077f013f66f1f55d169c622854

Πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πραγματοποιηθεί ταυτοπροσωπία κατά την οποία θα κληθείτε να ανοίξετε τις κάμερες σας και να επιδείξετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα. Σας παρακαλούμε πολύ να ακολουθήσετε πιστά το χρονικό πλαίσιο ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία. Η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας σε δεύτερη φάση περιλαμβάνει την επισύναψη φωτογραφίας (μπρος-πίσω) της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας στο email με το οποίο θα αποστείλετε τις απαντήσεις σας.

Σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται τα παραπάνω, το γραπτό δεν θα γίνει δεκτό λόγω αποτυχίας ταυτοποίησης των στοιχείων του αποστολέα.

Η εξέταση χωρίζεται στα δύο ακόλουθα μέρη (το παραπάνω link είναι κοινό και για τα δύο μέρη):

Κατά την έναρξη κάθε μέρους της εξέτασης θα κατεβάσετε τα θέματα από την σελίδα του μαθήματος στο mycourses τα οποία και θα λύσετε σε κόλλα αναφοράς. Με την ολοκλήρωση κάθε μέρους της εξέτασης θα στείλετε με ευκρινή φωτογραφία τις απαντήσεις σας. Το αρχείο μπορεί να είναι αρχείο εικόνας .jpeg ή .png ή .pdf  με τίτλο "ΕΠΩΝΥΜΟ_Αρ.Μητρώου". Το θέμα του email για το πρώτο μέρος της εξέτασης θα είναι «Γραπτή εξέταση Διοίκηση Έργων» και για το δεύτερο μέρος της εξέτασης θα είναι «Εξέταση Εργαστηρίου Διοίκηση Έργων». Το email αποστολής των απαντήσεων είναι το ακόλουθο: liee.ntua@gmail.com

Η αποστολή των αρχείων θα πρέπει να γίνει μέσω της διεύθυνσης email που σας έχει δοθεί από την Σχολή και βασίζεται στο μητρώο σας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση του ακαδημαϊκού σας email, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προσωπικό σας τηρώντας τις παραπάνω οδηγίες.  

Εκ μέρους των διδασκόντων
04-10-2020
Ανάρτηση Βαθμολογίας

Αγαπητοί Σπουδαστές,

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η βαθμολογία της εξέτασης στο πεδίο "Έγγραφα" της ιστοσελίδας του μαθήματος.

Ευχαριστoύμε πολύ.

12-07-2020
Ανάρτηση Βαθμολογίας

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η βαθμολογία της εξέτασης στο πεδίο “Έγγραφα” της ιστοσελίδας του μαθήματος.

Ευχαριστώ

27-06-2020
Επαναληπτικό εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Δευτέρα 29/6/2020, 14:00-16:0

Αγαπητοί Σπουδαστές,

Τη Δευτέρα 29/6 και ώρα 14:00 με 16:00 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό εξ αποστάσεως εργαστήριο στο Μάθημα "Διοίκηση Έργων" μέσω της πλατφόρμας webex εν όψει της εξέτασης της Πέμπτης 2/7.
Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος: https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=ma7e1458d44bc673042834a2a3dfcc72b  Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Σας ευχαριστούμε πολύ,

Οι διδάσκοντες
22-06-2020
Επαναληπτικό εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Δευτέρα 29/6/2020, 14:00-16:0
Αγαπητοί Σπουδαστές,
Τη Δευτέρα 29/6 και ώρα 14:00 με 16:00 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό εξ αποστάσεως εργαστήριο στο Μάθημα "Διοίκηση Έργων" μέσω της πλατφόρμας webex εν όψει της εξέτασης της Πέμπτης 2/7.
Το σχετικό link θα σας σταλεί την προηγούμενη ημέρα. 
Σας ευχαριστούμε πολύ,Οι διδάσκοντες
03-06-2020
Εξέταση στο Μάθημα "Διοίκηση Έργων"
Αγαπητοί Σπουδαστές,
Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Διοίκηση Έργων" που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2/7 στις 16:30 θα περιλαμβάνει: α) τη γραπτή εξέταση που θα διαρκέσει 1 ώρα και 30 λεπτά, και β) την εξέταση στο MS Project (στο PC-Lab) που θα διαρκέσει 1 ώρα και ενδεχομένως θα διεξαχθεί σε δύο τμήματα.
Σας ευχαριστούμε πολύ,Οι διδάσκοντες
06-05-2020
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Παρασκευή 8/5/2020, 14:00-15:30

Αγαπητοί Σπουδαστές  

Την Παρασκευή 8/5/2020 θα πραγματοποιηθεί το εξ αποστάσεως μάθημα στη Διοίκηση Έργων με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 14:00 με 15:30.

Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=me5c6ad08c321fdd2695202aae8a5d59d
 Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Οι διδάσκοντες

03-05-2020
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 5/5/2020, 09:00-11:30

Αγαπητοί Σπουδαστές 
 
Την Τρίτη 5/5/2020 θα πραγματοποιηθεί το εξ αποστάσεως μάθημα στη Διοίκηση Έργων με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 9:00 με 11:30.
Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m3707158491bdd025203bdce51b9e9f7a

 Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Οι διδάσκοντες

26-04-2020
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 28/4/2020, 09:00-11:30

Αγαπητοί Σπουδαστές 
 
Την Τρίτη 28/4/2020 θα πραγματοποιηθεί το εξ αποστάσεως μάθημα στη Διοίκηση Έργων με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 9:00 με 11:30.
Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m99f3cef55c7bab359743d40c18ec2611

  Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Οι διδάσκοντες

22-04-2020
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 24/4/2020, 14:00-16:00

Αγαπητοί Σπουδαστές 

Την Παρασκευή 24/4/2020 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα "Διοίκηση Έργων" με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 14:00 με 16:00.
Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m816ba295e9bed1a5106153d6d46316c1

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Οι διδάσκοντες 


12-04-2020
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 14/4/2020, 09:00-11:30

Αγαπητοί Σπουδαστές 
 
Την Τρίτη 14/4/2020 θα πραγματοποιηθεί το τέταρτο εξ αποστάσεως μάθημα στη Διοίκηση Έργων με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 9:00 με 11:30.
Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

 https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=md5840a1cd0c9b3c71dff33bb94a887f0

 Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Οι διδάσκοντες

08-04-2020
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 10/4/2020, 14:00-16:00

Αγαπητοί Σπουδαστές 
 
Την Παρασκευή 10/4/2020 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα "Διοίκηση Έργων" με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 14:00 με 16:00.
Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m3f88ae7a39df7c4b47fad06a20a809af

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Οι διδάσκοντες 

05-04-2020
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 7/4/2020, 09:00-11:30

Αγαπητοί Σπουδαστές 
 
Την Τρίτη 7/4/2020 θα πραγματοποιηθεί το τρίτο εξ αποστάσεως μάθημα στη Διοίκηση Έργων με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 9:00 με 11:30.
Για να συνδεθείτε παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος:

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=mf0e7300e0a2af462964c60c4521a091a

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Οι διδάσκοντες

31-03-2020
Εξ αποστάσεως εργαστήριο μέσω Webex | Παρασκευή 3/4/2020, 14:00-16:00

Αγαπητοί Σπουδαστές 
 
Την Παρασκευή 3/4/2020 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως εργαστήριο στο μάθημα "Διοίκηση Έργων" με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 14:00 με 16:00.
Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος: 

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m0a2eabb207abf7d913bacf7de7be34f2

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο σύνδεσμος, αντιγράψτε τον στον περιηγητή σας. 

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στον σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομά σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Οι διδάσκοντες   

29-03-2020
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 31/3/2020, 09:00-11:30

Αγαπητοί Σπουδαστές 
 
Την Τρίτη 31/3/2020 θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξ αποστάσεως μάθημα στην Διοίκηση Έργων με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 9:00 με 11:30.
Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος: 

https://meetingsemea3.webex.com/meetingsemea3/j.php?MTID=m35588a3a622ecb00b2b2172880cecadc 

Meeting number:144 168 269Password:CTmJ53mppy6Host key:

398261 

 Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com.

Οι διδάσκοντες 

20-03-2020
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex | Τρίτη 24/3/2020, 09:00-11:30

Αγαπητοί Σπουδαστές 
 
Την Τρίτη 24/3/2020 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξ αποστάσεως μάθημα στην Διοίκηση Έργων με χρήση της πλατφόρμας Webex και ώρα 9.00 με 11.30.
Για να συνδεθείτε παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο 15 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος: 

https://atsaka.my.webex.com/atsaka.my/j.php?MTID=m02c176bfcc9890769eed6c7a2a99e7dd

Meeting number (access code): 295 492 756

Meeting password: cxH2mVwdU82

Host key: 785158

Οδηγίες για τη σύνδεση στην πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε  στην κατηγορία "Έγγραφα" στο mycourses ή στο σύνδεσμο: https://youtu.be/fE5FnEUKtaE.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το webex στον υπολογιστή σας και πιέστε το κουμπί "Join the meeting" για να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό. Μπορείτε να συνδεθείτε με το όνομα σας και το email σας.

Aν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στείλτε e-mail στο panag.panag82@gmail.com και στο george.siokas@gmail.com

02-03-2020
Ανάρτηση Βαθμολογίας
Αναρτήθηκαν στα Έγγραφα του μαθήματος τα αποτελέσματα της επι πτυχίω εξέτασης των Φεβρουαρίου 2020.
20-02-2020
Έναρξη Μαθήματος Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι από αυτή την Τρίτη (25/02/2020) ξεκινάει το μάθημα εμβάθυνσης "Διοίκηση Έργων" που διεξάγεται τις ώρες 8:45 - 11:30, στην Αίθουσα 21

Σας ευχαριστούμε πολύ. 

20-02-2020
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον το μάθημα εμβάθυνσης "Διοίκηση Έργων" θα διεξάγεται στην Αίθουσα 27.           
21-06-2019
Επί-Πτυχίω Εξετάσεις Μαθήματος "Διοίκηση Έργων και Λήψη Αποφάσεων"
Αγαπητοί φοιτητές,
Η εξεταστέα ύλη της γραπτή επί-πτυχίω εξέτασης του μαθήματος κορμού "Διοίκηση Έργων και Λήψη Αποφάσεων"  στηρίζεται στο υλικό των Διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα (βλέπε στο τμήμα "Εργαλεία --> Εγγραφα --> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_2019" της ιστοσελίδας του μαθήματος). Για περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες ενότητες του συγγράμματος που επιλέξατε από τον "Εύδοξο".
Η επί-πτυχίω εξεταστέα ύλη του Εργαστηρίου στηρίζεται στις αντίστοιχες παρουσιάσεις που αφορούν το υπολογιστικό εργαλείο MS Project (βλ. στο τμήμα "Εργαλεία --> Έγγραφα --> PC-Lab_2019 " της ιστοσελίδας του μαθήματος).
Η υπολογιστική εξέταση είναι υποχρεωτική για όσους έχουν εγγραφεί στο μάθημα από το Ακαδ. Έτος 2014-15 και μετά.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα των επί-πτυχίω εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, η γραπτή εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 στις 9 π.μ. και η εξέταση του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με την γραπτή εξέταση (Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019) στις 12 μ. στο PC-Lab Y1 (Μεγάλο Υπολογιστικό Κέντρο).
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία ενώ η εξέταση του εργαστηρίου με ανοικτές σημειώσεις (οδηγός MS Project). 
Εκ μέρους των διδασκόντων,Γιώργος Σιώκας
09-06-2019
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ PC-LAB και ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ του μαθήματος "Διοίκηση Έργων"
Αγαπητοί φοιτητές, Η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος στο PC-LAB θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στις 9 π.μ. (το πρωί) και πριν την γραπτή εξέταση.  Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 10.30 π.μ. (μετά την εξέταση του εργαστηρίου) στην αίθουσα 29. Εκ μέρους των διδασκόντων,Γιώργος Σιώκας 
05-06-2019
Εξετάσεις Μαθήματος "Διοίκηση Έργων"
Αγαπητοί φοιτητές,
Η εξεταστέα ύλη της γραπτή εξέτασης του μαθήματος "Διοίκηση Έργων"  της Εμβάθυνσης «Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων» της Κατεύθυνσης «Σχεδιασμός Διεργασιών» στηρίζεται στο υλικό των Διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα (βλέπε στο τμήμα "Εργαλεία --> Εγγραφα --> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_2019" της ιστοσελίδας του μαθήματος). Για περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες ενότητες του συγγράμματος που επιλέξατε από τον "Εύδοξο".
Η εξεταστέα ύλη του Εργαστηρίου στηρίζεται στις αντίστοιχες παρουσιάσεις που αφορούν το υπολογιστικό εργαλείο MS Project (βλ. στο τμήμα "Εργαλεία --> Έγγραφα --> PC-Lab_2019 " της ιστοσελίδας του μαθήματος).
Σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, η γραπτή εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 στις 9 π.μ. στην αίθουσα 29 και η εξέταση του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα με την γραπτή εξέταση (Τρίτη 18 Ιουνίου 2019) στις 12 μ. στο PC-LabY1 (Μεγάλο Υπολογιστικό Κέντρο)
Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία ενώ η εξέταση του εργαστηρίου με ανοικτές σημειώσεις (οδηγός MS Project). 
Εκ μέρους των διδασκόντων,Γιώργος Σιώκας
03-03-2019
Αλλαγή Αίθουσας για τη διδασκαλία του Μαθήματος "Διοίκηση Έργων"
Αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνουμε ότι από αυτή την Πέμπτη και στο εξής η θεωρητική διδασκαλία του μαθήματος εμβάθυνσης "Διοίκηση Έργων" που διεξάγεται τις ώρες 8:45 - 11:30, θα πραγματοποιείται στην Αίθουσα 32 αντί της Αίθουσας 21 για λόγους θέρμανσης. 
Σας ευχαριστούμε πολύ.

15-01-2019
Μάθημα «Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων», 17/1 & 18/1

Αγαπητοί φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από συζήτηση με φοιτητές που παρακολούθησαν το σημερινό μάθημα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το αυριανό μάθημα αναπλήρωσης (Πέμπτη 17/1, Αίθουσα 26) στις 15:15 (αντί για τις 16:30 που είχε προγραμματιστεί αρχικά) καθώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο μάθημα-εργαστήριο του 9ου εξαμήνου μετά από αυτή την ώρα, και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να έχουμε στη διάθεσή μας πρόσθετο χρόνο ώστε μαζί με την παρουσίαση των μελετών περίπτωσης να συζητηθούν επαρκώς τα διάφορα ερωτήματα και απορίες που έχετε.

Επίσης, κατά το δίωρο του εργαστηρίου της Παρασκευής (από τις 12:30 έως τις 14:30 χωρίς σπάσιμο σε βάρδιες) στο PC-Lab θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση επαναληπτικών ασκήσεων (σχετικά με τον χρονικό προγραμματισμό και την ανάλυση πιστοποιημένης αξίας) που αφορούν τη γραπτή εξέταση .

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

11-01-2019
Αναπλήρωση Μαθήματος «Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων», Πέμπτη 17/1

Αγαπητοί φοιτητές,

Την Πέμπτη 17/1 στις 16:30 με 18:30 στην Αίθουσα 26 θα πραγματοποιηθεί μάθημα αναπλήρωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει την παρουσίαση μελετών περίπτωσης και ερωτημάτων-ζητημάτων προς συζήτηση.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

22-09-2018
Υπολογιστικές Εξετάσεις MS Project | Δευτέρα 24/09/2018

Αγαπητοί φοιτητές,

Στις υπολογιστικές εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» στο PC-Lab τη Δευτέρα 24/9 θα εξετασθούν:

1ο Τμήμα: 6-7 μ.μ.: οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Α μέχρι και Λ.

2ο Τμήμα: 7:15-8:15 μ.μ.: οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Μ μέχρι και Ω.

Οι υπολογιστικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όσους έχουν εγγραφεί στο μάθημα από το Ακαδ. Έτος 2014-15 και μετά.

Σας ευχαριστούμε πολύ. 

21-01-2018
Υπολογιστικές Εξετάσεις MS Project | 24/01/2018

Στις υπολογιστικές εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» στο PC-Lab θα εξετασθούν:

1ο Τμήμα: 3-4 μ.μ.: οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Α μέχρι και Λ.

2ο Τμήμα: 4:30-5:30 μ.μ.: οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Μ μέχρι και Ω.

Οι υπολογιστικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όσους έχουν εγγραφεί στο μάθημα από το Ακαδ. Έτος 2014-15 και μετά.

16-01-2018
Ύλη Μαθήματος "Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων"
Αγαπητοί φοιτητές, Η εξέταση του μαθήματος "Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων" στηρίζεται στο υλικό των Παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα(βλέπε στο τμήμα "Εργαλεία --> Εγγραφα --> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ_2017-2018" της ιστοσελίδας του μαθήματος). Για περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, μπορείτε να ανατρέξετε στις αντίστοιχες ενότητες του συγγράμματος που επιλέξατε από τον "Εύδοξο". 
Η εξέταση του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στο PC-Lab Y1 στις ώρες που αναγράφονται στο Πρόγραμμα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου και στηρίζεται στις αντίστοιχες παρουσιάσεις που αφορούν το υπολογιστικό εργαλείο MS Project (βλ. στο τμήμα "Εργαλεία --> Έγγραφα --> PC-Lab_2017-18" της ιστοσελίδας του μαθήματος). Εκ μέρους των διδασκόντων,Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος 
14-01-2018
Αναπλήρωση του μαθήματος |

Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 στις 8.45 π.μ με 12 μ. στην αίθουσα 28 θα γίνει η αναπλήρωση του μαθήματος "Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων" αντί του μαθήματος "Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών".

Στο μάθημα θα γίνει παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης (case study) και θα γίνει επανάληψη της ύλης και συζήτηση για τις εξετάσεις του μαθήματος. Θα λυθούν τυχόν απορίες για το μάθημα. 

Το εργαστήριο της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί κανονικά και θα γίνει επανάληψη των ασκήσεων. 

Εκ μέρους του διδάσκοντα,

Γιώργος Σιώκας

10-01-2018
Αναβολή Μαθήματος Παρασκευής 12 Ιανουαρίου

Τo αυριανό μάθημα επαναληπτικών ασκήσεων δεν θα πραγματοποιηθεί και η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

07-01-2018
Λύση Εργαστηριακής Άσκησης

Η εκφώνηση και η λύση της Εργαστηριακής Άσκησης που πραγματοποιήθηκε στις 22/12/2017 στο PC-Lab έχει αναρτηθεί στον φάκελο PC-Lab_2017-18.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Πέτρος Δήμας 

07-01-2018
Επαναληπτικές Ασκήσεις στο PC-Lab | Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και Παρασκευή 19 Ιαν

Αγαπητοί φοιτητές,

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου (1η βάρδια: 8:45 με 9:30, 2η βάρδια: 13:45 με 14:30) θα πραγματοποιηθούν στο PC-Lab επαναληπτικές ασκήσεις (υπολογισμού με το χέρι) σε θέματα Χρονικού Προγραμματισμού και Ανάλυσης Πιστοποιημένης Αξίας και Κόστους.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

17-12-2017
Εργαστήριο Διοίκησης Έργων στο PC-Lab | Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Αγαπητοί φοιτητές,

Το Εργαστήριο του μαθήματος που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 (1η βάρδια: 8:45 με 9:30, 2η βάρδια: 13:45 με 14:30) θα αφορά την επανάληψη όλων των σταδίων που έχουμε δουλέψει στο πλαίσιο του εργαστηρίου, δηλαδή τον Χρονικό Προγραμματισμό, τον Προγραμματισμό και την Εξομάλυνση των Πόρων, καθώς και την Παρακολούθηση του Έργου (Ανάλυση Πιστοποιημένης Αξίας και Δείκτες Αποτελεσμάτων Ελέγχου).

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

08-11-2017
Εργαστήριο Διοίκησης Έργων στο PC-Lab | Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Το Εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιείται ΚΑΝΟΝΙΚΑ στο Μεγάλο PC Lab την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, 8:45 με 9:30 (1η Βάρδια) και 13:45 με 14:30 (2η Βάρδια).

06-11-2017
Εργαστήριο Διοίκησης Έργων στο PC-Lab

Το Εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιείται στο Μεγάλο PC Lab κάθε Παρασκευή σε δύο βάρδιες, 8:45 με 9:30 (1η Βάρδια) και 13:45 με 14:30 (2η Βάρδια). To πρώτο Εργαστήριο θα γίνει την Παρασκευή 10/11.

Όσοι φοιτητές δεν έχουν δηλώσει βάρδια για το εργαστήριο, παρακαλούνται να στείλουν, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, email στο geosiok@mail.ntua.gr το ονοματεπώνυμο τους και τη βάρδια που επιθυμούν.

Εκ μέρους των διδασκόντων,

Γιώργος Σιώκας

01-11-2017
Διαλέξεις και Εργαστήριο Μαθήματος Οργάνωση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων

Οι διαλέξεις του μαθήματος Οργάνωση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 12:45 με 14:30 στην Αίθουσα 29. Το Εργαστήριο του μαθήματος θα πραγματοποιείται στο Μεγάλο PC Lab κάθε Παρασκευή σε δύο βάρδιες, 8:45 με 9:30 (1η Βάρδια) και 13:45 με 14:30 (2η Βάρδια).

Η πρώτη Διάλεξη θα γίνει την Δευτέρα 6/11. To πρώτο Εργαστήριο θα γίνει την Παρασκευή 10/11.

30-10-2017
Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017
Το μάθημα Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων του 9ου Εξαμήνου, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 6/11.
30-09-2017
Βαθμοί επαναληπτικών εξετάσεων
Οι βαθμοί των επαναληπτικών εξετάσεων στο μάθημα "Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων" έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
30-06-2017
Βαθμοί πτυχιακής εξεταστικής
Οι βαθμοί της πτυχιακής εξεταστικής στο μάθημα "Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων" έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
26-02-2017
Βαθμοί εξετάσεων Φεβρουαρίου
Οι αναλυτικοί βαθμοί στο μάθημα "Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων" έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 
01-02-2017
Υπολογιστικές Εξετάσεις- 6/2/2017

Στις υπολογιστικές εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» στο PC-Lab θα εξετασθούν:

1ο Τμήμα: 3-4 μμ: οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από  Α μέχρι και Λ.

2ο Τμήμα: 4:30-5:30 μμ: οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από Μ μέχρι και Ω.

11-01-2017
Εργαστηριακές ασκήσεις: Παρασκευή 13/1, Δευτέρα 16/1
Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Παρασκευή 13/1 και Δευτέρα 16/1 θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα 31 (ή 32). 
05-01-2017
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ- Παράταση

Δίνεται παράταση μίας εβδομάδας για την παράδοση του θέματος.

Τελική ημερομηνία: Δευτέρα 16/1/2017.

Δευτέρα 9/1, 9:45-10:45 πμ, στο PC-Lab μπορείτε να συζητήσετε με τους υπευθύνους τυχόν απορίες. 

18-12-2016
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Το προαιρετικό υπολογιστικό θέμα θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 9/1/2017.

Θα στείλετε το τελικό αρχείο MS Project με την ανάλυση πιστοποιημένης αξίας και το αρχείο Word στο οποίο θα συνοψίζονται και θα σχολιάζονται τα στοιχεία του έργου: 1) χρονοδιαγράμματος, 2) προϋπολογισμού, 3) ελέγχου (μαζί με τις παραδοχές σας ως προς την πρόοδο του έργου)

18-12-2016
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για τη διευκόλυνση επίλυσης του υπολογιστικού θέματος, στη διάρκεια του μαθήματος (19/12/) θα παρουσιασθούν υποδείγματα για την εκτίμηση προκαθορισμένων δεικτών προόδου (θετικών ή αρνητικών) εκτέλεσης ενός έργου.

08-11-2016
Αλλαγή ώρας Εργαστηρίου PC-Lab

Το Εργαστήριο PC-Lab θα γίνεται σε 2 Τμήματα ως εξής:

1ο Τμήμα Παρασκευή, 1:45-2:30

2ο Τμήμα Δευτέρα, 9:45-10:30

Το Εργαστήριο ξεκινάει την Παρασκευή 18/11 (και Δευτέρα 21/11).

Την Παρασκευή 11/11 (και Δευτέρα 14/11) θα γίνουν ασκήσεις στην Αίθουσα 32. 

24-09-2016
Βαθμοί επαναληπτικών εξετάσεων
Οι αναλυτικοί βαθμοί των επαναληπτικών εξετάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
06-09-2016
Υπολογιστικές Εξετάσεις MS Project- 13/9/2016
Οι υπολογιστικές εξετάσεις στο μάθημα "Διοίκηση Έργων-Υποστήριξη Αποφάσεων" θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13/9 στις 12:00-1:00 στο PC-Lab. 
30-06-2016
Βαθμοί πτυχιακής εξεταστικής
Οι βαθμοί της πτυχιακής εξεταστικής στο μάθημα "Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων" έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
15-02-2016
Παράδοση Θεμάτων στη "Διοίκηση Έργων"

Δίνεται παράταση μέχρι την Παρασκευή 19/2 για την παράδοση των θεμάτων.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν τη Δευτέρα 22/2 μετά τις 12 με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

13-02-2016
Βαθμοί εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2015-16

Στο site του μαθήματος "Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων" έχουν αναρτηθεί οι βαθμοί των εξετάσεων -γραπτών και στο PC Lab- της 28ης Ιανουαρίου 2016.

Η τελική στρογγυλοποίηση των βαθμών θα γίνει μετά την παράδοση-βαθμολογία όσων έχουν αναλάβει την εκπόνηση θέματος (ημερομηνία παράδοσης Τετάρτη 17/2).  

28-01-2016
Θέματα και λύσεις των εξετάσεων 28-1-2016
Στο site του μαθήματος "Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων" έχουν αναρτηθεία τα θέματα και οι λύσεις των γραπτών εκετάσεων της 28ης Ιανουαρίου 2016.
23-01-2016
Υπολογιστικές Εξετάσεις MS Project- 28/1/2016

Στις υπολογιστικές εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» στο PC-Lab θα εξετασθούν:

1ο Τμήμα: 3-4 μμ: οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από  Α μέχρι και Κ.

2ο Τμήμα: 4:30-5:30 μμ: οι φοιτητές με επίθετο που αρχίζει από  Λ μέχρι και Ω.

Οι υπολογιστικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όσους έχουν εγγραφεί στο μάθημα από το Ακαδ. Έτος 2014-15 και μετά. 

23-01-2016
Παράδοση Θεμάτων
Οι Ομάδες που εκπονούν προαιρετικό θέμα στο πλαίσιο του μαθήματος: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» θα πρέπει να το παραδώσουν μέχρι και την Τετάρτη  17/2 με αποστολή στην ηλεκτρονική Δ/νση του μαθήματος. Η προφορική παρουσίαση των θεμάτων θα γίνει την Παρασκευή 19/2.  
21-12-2015
2η Διάλεξη στη Διοίκηση Έργων

Την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2015, 15:00-17:30, στην αίθουσα Κουμούτσου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα 2η Διάλεξη: «Εφαρμογή του Project Management σε τρία διαφορετικού τύπου έργα».

Ομιλητές: οι συνάδελφοι Χημικοί Μηχανικοί με μεγάλη εμπειρία στη Διοίκηση έργων:

Α. Γκέκας, Π. Καλαντζής, Σ. Φρανσές. 

02-12-2015
Διαλέξεις στη Διοίκηση Έργων

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων» θα γίνουν 2 διαλέξεις από συναδέλφους Χημικούς Μηχανικούς που έχουν μακροχρόνια εμπειρία στη Διοίκηση Έργων.

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015, 12:45-14:30, αίθουσα 31: 1η Διάλεξη: «Βασικές Αρχές του ProjectManagementστις προμήθειες, στην διαχείριση των  συμβάσεων, στον συντονισμό και στην επικοινωνία των εμπλεκομένων μερών» Α. Γκέκας, Π. Καλαντζής

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, 15:00-17:00, αίθουσα Κουμούτσου. 2η Διάλεξη: «Εφαρμογή του ProjectManagement σε τρία διαφορετικού τύπου έργα». Α. Γκέκας, Π. Καλαντζής, Σ. Φρανσές.

10-11-2015
Εργαστήριο Διοίκησης Έργων στο PC-Lab

Την Παρασκευή 13/11, θα γίνει μάθημα και ασκήσεις στην Αίθουσα PC-Lab σε 1 Τμήμα: 9:00 - 10:30 πμ.

Το Εργαστήριο θα αρχίσει την Παρασκευή 20/11 και για όλες τις Παρασκευές μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνεται σε 2 Τμήματα, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του PC-Lab:

1ο Τμήμα: 8:45-9:30πμ

2ο Τμήμα: 1:45-2:30μμ 

15-09-2015
Βαθμοί εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2015
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο μάθημα «Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
20-07-2015
Εξετάσεις MS Project στο PC-Lab, στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου
Οι υπολογιστικές εξετάσεις στο Μάθημα "Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων" θα πραγματοποιηθούν την ίδια μέρα με τις γραπτές εξετάσεις και συγκεκριμένα την Τετάρτη 2/9, στις 12:30μμ στο PC-Lab.
23-02-2015
Αποτελέσματα Γραπτών εξετάσεων Φεβρουαρίου 2015

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων στο μάθημα «Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, 3/3/2015, στις 3μμ θα γίνουν οι εξετάσεις στο PC-Lab που είναι υποχρεωτικές (με προϋπόθεση βαθμού ³ 4) για τους φοιτητές που εγγράφηκαν για πρώτη φορά στο μάθημα αυτό το ακαδημαϊκό έτος (και δεν εξετάσθηκαν ήδη στις 27/1).

Οι τελικοί βαθμοί θα ανακοινωθούν αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στο PC-Lab και θα συνυπολογισθούν και οι βαθμοί των προαιρετικών ατομικών θεμάτων. 

14-01-2015
Εξετάσεις MS Project στο PC-Lab

Οι εξετάσεις στο MS Project θα πραγματοποιηθούν στο PC-Lab σε δύο ημερομηνίες:

1) Τρίτη 27 Ιανουαρίου, 9:30-11:30 πμ

2) Τρίτη 3 Μαρτίου, 3:00-5:00 μμ

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξετάσεων δηλώστε συμμετοχή για την ημερομηνία που προτιμάτε στη δ/νση: liee.ntua@gmail.com 

Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους όσους εγγράφηκαν για πρώτη φορά στο μάθημα στο ακαδ. έτος 2014-15. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός 4. Προσμετράται μόνο θετικά στον τελικό βαθμό με 40% 

13-01-2015
Μαθήματα Παρασκευής 16/1 και Δευτέρας 19/1/2015

Την Παρασκευή 16/1 θα γίνουν ασκήσεις Ανάλυσης αβεβαιότητας/ρίσκου στην αίθουσα 31. 

Τη Δευτέρα 19/1 θα γίνουν επαναληπτικές ασκήσεις πάνω στο σύνολο της ύλης.  

30-11-2014
Ατομικά θέματα στο μάθημα "Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων"

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ατομικό θέμα προγραμματισμού και ελέγχου έργου στο MS Project, θα πρέπει να στείλουν δήλωση ενδιαφέροντος στο Εργ. Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, στη δ/νση: liee.ntua@gmail.com, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5/12/2014.


26-11-2014
Έναρξη του Εργαστηρίου του μαθήματος "Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων"

Την Παρασκευή 28-11-2014 θα γίνει το 1ο Εργαστήριο στο PC-Lab σε 2 τμήματα.

Α) 8:45-9:30 πμ

Β) 1:45-2:30 μμ

Αν δεν υπάρξει σχετικά ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των 2 τμημάτων, θα ορισθούν οι συμμετέχοντες σε κάθε τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποχρεώσεις σας στα μαθήματα κατεύθυνσης. 


02-11-2014
Έναρξη του μαθήματος "Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων"

Την Παρασκευή 7-11-2014 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη εισαγωγική διάλεξη του μαθήματος «Διοίκηση Έργων & Υποστήριξη Αποφάσεων» στην Αίθουσα 31 σε 2 τμήματα:

Α) 8:45-9:30 πμ.

Β) 1:45-2:30 μμ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όποιο τμήμα επιθυμείτε ανάλογα με τις υποχρεώσεις σας στα μαθήματα κατεύθυνσης

Την Δευτέρα 10-11-2014 και κάθε Δευτέρα οι διαλέξεις θα γίνονται στην Αίθουσα 31.

21-02-2014
Εξετάσεις 24-2-2014

Στις εξετάσεις μπορείτε να έχετε το βιβλίο και τις διαφάνειες του μαθήματος.

Όχι προσωπικές σημειώσεις ή παλιές ασκήσεις.

Καλή σας επιτυχία! 

18-02-2014
Εξετάσεις στο PC-Lab / 21-2-2014

Ο συνολικός αριθμός όσων έχουν παρακολουθήσει το Εργαστήριο είναι 105

Οι εξετάσεις θα γίνουν σε 2 ομάδες:

1η Ομάδα: 8:45-10:45 - από ΑΓΑΠΑΚΗΣ Ιωάννης μέχρι ΜΙΟΤΕΛΗ Δανάη

2η Ομάδα: 11:00-1:00 - από ΜΙΣΥΡΛΗ Θεοδώρα-Βενετία μέχρι ΧΡΥΣΙΝΑΣ Χαράλαμπος

10-02-2014
Μάθημα 14-2 και 17-2

Το μάθημα στις 14-2 θα γίνει στην αίθουσα 31 σε 2 βάρδιες (8:45-9:30 και 13:45-14:30).

Το τελευταίο μάθημα στις 17-2 θα γίνει κανονικά στην αίθουσα 31. 

10-02-2014
Εξετάσεις στο PC-Lab

Οι εξετάσεις στο PC-Lab θα γίνουν την Παρασκευή 21/2 σε 2 ομάδες.

Οι ώρες θα ανακοινωθούν μέχρι την Παρασκευή 14/2 

08-02-2014
ΔΙΑΛΕΞΗ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ"
Τη Δευτέρα 10/2/2014 θα γίνει στην ώρα του μαθήματος παρουσίαση ενός πραγματικού παραδείγματος Διαχείρισης Έργου από εκπροσώπους ενεργειακής εταιρίας.  
07-01-2014
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PC-Lab

Την Παρασκευή 10-1-2014 αρχίζει η εκμάθηση του υπολογιστικού συστήματος Διοίκησης Έργων "MS Project" σε δύο βάρδιες: 8:45-9:30, 13:45-14:30. 

Όσοι παρακολουθήσουν το Εργαστήριο θα έχουν τη δυνατότητα πρόσθετης τελικής εξέτασης στο PC-Lab με συμμετοχή 50% στον τελικό βαθμό του μαθήματος.

Θέματα δεν θα δοθούν φέτος. 

11-12-2013
ΑΣΚΗΣΕΙΣ Παρασκευή 13-12-2013
Οι ασκήσεις της Παρασκευής θα γίνουν στις προγραμματισμένες ώρες (8:45-9:30 ή 1:45-2:30) σε μία από τις αίθουσες 31 ή 32.
03-12-2013
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2013-14

Η έναρξη του μαθήματος "Διοίκηση Έργων και Υποστήριξη Αποφάσεων" θα γίνει τη Δευτέρα 9/12/2013.

Δεν θα γίνει μάθημα την Παρασκευή 6/12/2013, στις προγραμματισμένες ώρες Ασκήσεων.  

21-01-2013
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τα θέματα εργασιών στο MS Project μπορούν να παραδοθούν μέχρι την Πέμπτη 21/2/2013 στις 12μμ.

Κανένα θέμα δεν θα βαθμολογηθεί μετά από αυτή την προθεσμία.

19-12-2012
Εργαστήριο 21/12/12
Αύριο, 21-12-2012, θα γίνει κανονικά το Εργαστήριο: πρωί, 8.45 πμ και μεσημέρι 1.45μμ.
18-01-2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ MS PROJECT
Η τελική ημερομηνία παράδοσης των θεμάτων είναι η Δευτέρα 23/1/2012, 12:00 μμ.