05-07-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Επισυνάπτεται η βαθμολογία του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες

15-05-2019
Επισκόπηση της ύλης του μαθήματος-Συζήτηση, Τετάρτη 22/5/2019, 13:45-16:30, αιθ. 32

Την Τετάρτη 22/5/2019, 13:45-16:30 στην αίθ. 32, θα πραγματοποιηθεί Επισκόπηση της ύλης του μαθήματος-Συζήτηση.

Οι διδάσκοντες
13-05-2019
Εκκρεμότητες Εργαστηριακών Ασκήσεων του μαθήματος
Παρακαλούνται οι φοιτητές του μαθήματος, να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις των εργαστηριακών ασκήσεων (παράδοση εργαστηριακών αναφορών, εξέταση) μέχρι τηνΠαρασκευή 24/5/2019.

Από το εργαστήριο

30-04-2019
Αναπλήρωση θεωρητικής διδασκαλίας Τετάρτη 8/5/2019, 13:45-16:30

Την Τετάρτη 8/5/2019, 13:45-16:30, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση της θεωρητικής διδασκαλίας του μαθήματος στην αίθ. 33.

Οι διδάσκοντες

08-04-2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τρίτη 9&16/4/2019, ΕΝΑΡΞΗ 15:00

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των επιδείξεων στην ανάμειξη με δικόχλιο εκβολέα και στη μορφοποίηση πλαστικών με έγχυση, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 & 16/4/2019. Έναρξη εργαστηρίου στις 15:00.

Από το εργαστήριο

26-02-2019
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

Το μάθημα "Επεξεργασία Πολυμερών" θα διδάσκεται στην Αίθουσα 33 της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

20-02-2019
Έναρξη εργαστηρίων Τρίτη 26/2/2019 - Οριστικοποίηση ομάδων

Τα εργαστήρια του μαθήματος «Επεξεργασία Πολυμερών» θα ξεκινήσουν την Τρίτη 26/2/2019 στις 15:15 στο εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον κατάλογο που επισυνάπτεται. Προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι ομάδες, καλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα αλλά δεν έχουν δηλώσει ομάδα, να δηλώσουν ομάδα (3 άτομα) ή το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο e-mail: taran@chemeng.ntua.gr (Πετρούλα Ταραντίλη). Για τη θεωρητική προετοιμασία, στο πεδό χρήσιμο υλικό θα βρείτε τις Σημειώσεις των εργαστηριακών ασκήσεων. Οι εργαστηριακές αναφορές θα υποβάλονται ηλεκτρονικά σε αρχείο pdf στη διεύθυνση http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/poltech2.htm

 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία,

 Από το εργαστήριο 

19-02-2019
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Επισυνάπτεται κατάλογος με προτεινόμενα θέματα προαιρετικών ομαδικών εργασιών.