30-09-2021
Βαθμολογία επαναληπτικής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2021 στο μάθημα Προχωρημένη Ρευστομηχανική
κατά Μιχαήλ Καβουσανάκης.  

Ανακοινώνεται η βαθμολογία της επαναληπτιής εξέτασης Σεπτεμβρίου 2021