14-01-2020
Βαθμολογία Υπολογιστικού Θέματος
Ανακοινώνεται η βαθμολογία του υπολογιστικού θέματος (με άριστα το 100).
13-01-2020
Αριθμητική επίλυση στρωτού οριακού στρώματος
Ανακοινώνεται η εκφώνηση του θέματος bonus. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: 31/01/2020.
10-01-2020
3η Σειρά Ασκήσεων
Η εκφώνηση της τρίτης σειράς ασκήσεων με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: 20/01/2020.
05-01-2020
Βαθμολογία 2ης Σειράς Ασκήσεων
Ανακοινώνεται η βαθμολογία της 2ης σειράς ασκήσεων (με άριστα το 100).
28-12-2019
Βαθμολογία Ενδιάμεσης Προόδου
Ανακοινώνεται η βαθμολογία της ενδιάμεσης προόδου (με άριστα το 100).
19-12-2019
Υπολογιστικό Θέμα

Ανακοινώνεται η υπολογιστική άσκηση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 09/01/2020.

Βοηθητικά αρχεία (MATLAB scripts) για την εφαρμογή της μεθόδου Newton-Raphson μπορούν να βρεθούν εδώ

13-12-2019
Βαθμολογία 1ης Σειράς Ασκήσεων
Ανακοινώνεται η βαθμολογία της 1ης σειράς ασκήσεων (με άριστα το 100).
07-12-2019
Ενδιάμεση πρόοδος
Η ενδιάμεση πρόοδος του μαθήματος "Προχωρημένη Ρευστομηχανική" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16/12/2019 στις 8:45 στην Αίθουσα 32. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 2:15 με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. 
02-12-2019
Ηλεκτρονική υποβολή ασκήσεων.
Η υποβολή των εργασιών του μαθήματος της Προχωρημένης Ρευστομηχανικής μπορεί να γίνει και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Σχολής.
02-12-2019
2η Σειρά Ασκήσεων
Η εκφώνηση της δεύτερης σειράς ασκήσεων βρίσκεται εδώ με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: 12/12/2019. 
20-11-2019
1η Σειρά Ασκήσεων
Η εκφώνηση της πρώτης σειράς ασκήσεων βρίσκεται εδώ με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης: 2/12/2019.