21-02-2020
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2- ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 24/2 8:45 ΑΙΘ.31

Σε συνέχεια του πρώτου ενημερωτικού μαθήματος στο Εργαστήριο την Παρασκευή 21/2, έγινε η κατανομή των σπουδαστών σε 7+4  ομάδες (ΤΜΗΜΑ Α + ΤΜΗΜΑ Β) οι οποίες την Παρασκευή 28/2, 08:45 θα κάνουν την 1η  Εργαστηριακή  Άσκήση που τους αντιστοιχεί στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Κάθε ομάδα θα κάνει για πρώτη φορά την άσκηση που αντιστοιχεί στον αριθμό της ομάδας, σύμφωνα με τον εργαστηριακό οδηγό και στη συνέχεια διαδοχικά τις υπόλοιπες (π.χ. η Ομάδα 4 την πρώτη εργαστηριακή ημέρα θα κάνει την Άσκηση 4 και την επόμενη την Άσκηση 5 κ.ο.κ. μέχρι την συμπλήρωση όλων των ασκήσεων). Οδηγίες για την υποβολή των  εργαστηριακών εκθέσεων και την προφορική εξέτασή τους θα δοθούν κατά το 1ο Εργαστήριο και σε επόμενη ανακοίνωση.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές αφού παραδίδουν ηλεκτρονικά τις εκθέσεις των εργαστηριακών ασκήσεων (εντός 12 ημερών δηλ. μέχρι την Τρίτη της μεθεπόμενης εβδομάδας από την εκτέλεσή τους) να κανονίζουν με τους υπευθύνους την προφορική εξέταση εντός μιας εβδομάδας μετά την παράδοση.

Το Μάθημα της Δευτέρας 24/2 θα γίνει στις 8:45 - ΑΙΘΟΥΣΑ 31. Τα μαθήματα θα γίνονται στην Αιθ. 31 αντί της 27 κατόπιν αλλαγής αίθουσας.

18-02-2020
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/2, 08:45. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Καλή αρχή του 8ου εξαμήνου και των κατευθύνσεων!

Οι σπουδαστές του 8ου εξαμήνου που προτίθενται να παρακολουθήσουν το μάθημα και τα εργαστήρια του μαθήματος καλούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα να έλθουν φρέσκοι το πρωινό της Παρασκευής στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων για να ξεκινήσουμε (για την έναρξη καλούνται 8:45 ΟΛΟΙ οι σπουδαστές ανεξαρτήτως βάρδιας).

Θα γίνει εισαγωγή για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τους στόχους της εμβάθυνσης Τροφίμων, θα οριστούν οι εργαστηριακές ομάδες, θα αναλυθεί ο προγραμματισμός των ασκήσεων και θα γίνει το πρώτο εργαστηριακό μάθημα.

Η εγγραφή σε Εργαστηριακή ομάδα είναι δυνατή από αύριο Τετάρτη 19/2 στο Εργαστήριο Τροφίμων (πληροφορίες ΕΔΙΠ Εργαστηρίου  ΕΔ και ΒΓ)

Για το μάθημα, τις εργαστηριακές ασκήσεις (βλ. αναρτημένο οδηγό) και το Εργαστήριο θα βρείτε υλικό στην ιστοσελίδα.

Ο διδάσκων:  Πέτρος Ταούκης

19-07-2019
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Για ερωτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντος μέχρι 23/7 και για συζήτηση επί του γραπτού στο γραφείο του διδάσκοντος 22 και 23/7.

31-05-2019
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: Ολόκληρο το σύγγραμμα του μαθήματος και η θεωρία των εργαστηριακών ασκήσεων. Οι Διαλέξεις και το υλικό που αναρτήθηκε. Το βιβλίο του ΕΥΔΟΞΟΥ μπορεί να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά-διευκρινιστικά στη μελέτη αλλά δεν απαιτείται.  

Το διαγώνισμα θα δοθεί με 2 μέρη:

1ο μέρος: (κλειστό βιβλίο) Ερωτήσεις σχετικές με τη θεωρία

2ο μέρος: (ανοιχτό βιβλίο) Υπολογιστικές ασκήσεις

28-05-2019
Βαθμολογία Εργαστηρίων
13-03-2019
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOOD EXPO Greece 16-18 Μαρτίου 2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ FOOD EXPO Greece 16-18 Μαρτίου 2019

Οι σπουδαστές του μαθήματος που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν την Έκθεση, στα πλαίσια και της άσκησης Σχεδιασμού Καινοτόμου Προϊόντος,να απευθύνονται για οδηγίες παροχής πρόσκλησης στις ΕΔΙΠ Έφη Δερμεσονλούογλου και Βιργινία Γιάννου στα e-mail  efider@ chemeng.ntua.gr και vgiannou@ chemeng.ntua.gr . Πληροφορίες για την έκθεση επισυνάπτονται.

28-02-2019
Σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής εργαστηριακών αναφορών

Η σελίδα ηλεκτρονικής υποβολής εργαστηριακών αναφορών για το μάθημα "Χημεία, Μικροβιολογία και Αρχές Συντήρησης Τροφίμων" (8o εξάμηνο) είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο.

http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/xmst.htm

Παρακαλείσθε να ονομάζετε την κάθε εργασία με τον ακόλουθο τρόπο: ERGASIA_X_OMADA_Y όπου X ο αριθμός της εργασίας και Υ ο αριθμός της ομάδας.

Παρακαλούνται οι σπουδαστές αφού παραδίδουν ηλεκτρονικά τις εκθέσεις των εργαστηριακών ασκήσεων (εντός 12 ημερών δηλ. μέχρι την Τρίτη της μεθεπόμενης εβδομάδας από την εκτέλεσή τους) να κανονίζουν με τους υπευθύνους την προφορική εξέταση εντός μιας εβδομάδας μετά την παράδοση. 

19-02-2019
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/2, 08:45. 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/2, 08:45. 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Σε συνέχεια του πρώτου ενημερωτικού μαθήματος στο Εργαστήριο την Δευτέρα 18/2, έγινε η κατανομή των σπουδαστών σε 7 ομάδες οι οποίες την Παρασκευή 22/2, 08:45 θα κάνουν την 1η  Εργαστηριακή  Άσκήση που τους αντιστοιχεί στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων. Κάθε ομάδα θα κάνει για πρώτη φορά την άσκηση που αντιστοιχεί στον αριθμό της ομάδας, σύμφωνα με τον εργαστηριακό οδηγό και στη συνέχεια διαδοχικά τις υπόλοιπες (π.χ. η Ομάδα 4 την πρώτη εργαστηριακή ημέρα θα κάνει την Άσκηση 4 και την επόμενη την Άσκηση 5 κ.ο.κ. μέχρι την συμπλήρωση όλων των ασκήσεων). Οδηγίες για την υποβολή των  εργαστηριακών εκθέσεων και την προφορική εξέτασή τους θα δοθούν κατά το 1ο Εργαστήριο και σε επόμενη ανακοίνωση.

Παρακαλείσθε ιδιαίτερα στο 1ο Εργαστήριο η προσέλευση να γίνει μέχρι 8:40 για να οριστικοποιηθούν οι ομάδες και με όσους δεν έχουν ακόμα ενταχθεί και να ενημερωθείτε για τον αριθμό της ομάδας σας . Μέχρι την Παρασκευή το πρωί μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail του Διδάσκοντος taoukis@chemeng.ntua.gr 

Διευκρινίζεται ότι το Εργαστήριο θα γίνεται κάθε Παρασκευή 08:45 και κάθε Δευτέρα 08:45-10:30 οι διαλέξεις θεωρίας στην Αιθ. 27

31-01-2019
Φύλλο Μαθήματος
ΧΗΜΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.docx