13-06-2019
Απαλλακτικά Θέματα
Βαθμολογία Απαλλακτικών Θεμάτων
12-06-2019
Διαμόρφωση Εξετάσεων Θέματος Σχεδιασμού

Η εξέταση του Θέματος Σχεδιασμού που εκκρεμεί διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/6 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11:30 5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ 13:00 20 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 14:00 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 15:30 10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BIODIESEL 17:00 13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 18:30 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 25/6 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ 11:30 3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ 13:00 14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΩΝ (MTBE, ETBE) ΑΠΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 14:30 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 16:00 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΟΣΕΝΟΪΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 17:30 9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΥΜΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 19:00 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11:30 28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ 13:00 22 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΟΖΕΣ 14:30 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΧΥΡΟ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ
11-06-2019
Εξετάσεις Θέματος Σχεδιασμού για 24 ή 25 Ιουνίου
Παρακαλούνται οι ομάδες που θα ήθελαν να εξεταστούν στις 24 ή 25 Ιουνίου να στείλουν email ενδιαφέροντος αλλαγής της εξέτασης τους στα emails των διδασκόντων. 
05-06-2019
Ύλη του Μαθήματος

Κεφάλαια 11 & 13 από το βιβλίο του μαθήματος και

Εφαρμογές Σχεδιασμού:

12-05-2019
Εξέταση Εργασιών Σχεδιασμού

H εξέταση των εργασιών Σχεδιασμού έχει προγραμματιστει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/5 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13:00 11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΞΥΜΕΘΥΛΟΦΟΥΡΦΟΥΡΑΛΗΣ (HMF) ΑΠΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΝ. ΤΡΙΤΗ 14/5 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 13:00 8 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 14:30 17 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1/7 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 20 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 11:30 28 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ 13:00 5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ 14:30 22 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΡΦΟΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΟΖΕΣ 16:00 10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BIODIESEL ΤΕΤΑΡΤΗ 3/7 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 11:30 2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ 13:00 3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΕ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ 14:30 9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΥΜΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 16:00 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΑΠΟ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7 ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10:00 13 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 11:30 6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΑΧΥΡΟ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 13:00 7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΙΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 14:30 14 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΘΕΡΩΝ (MTBE, ETBE) ΑΠΟ ΑΚΟΡΕΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 16:00 16 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΟΣΕΝΟΪΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ 17:30 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ
25-04-2019
Νέα ημερομηνία παράδοσης θεμάτων σχεδιασμού
Το πρόβλημα πρόσβασης στο Aspen ξεπεράστηκε. Η νέα ημερομηνία παράδοσης του θεμάτων Σχεδιασμού είναι η Παρασκεύη 10/5.
23-04-2019
Πρόβλημα πρόσβασης στο Άσπεν της Σχολής. Παράταση ημερομηνίας παράδοσης εργασιών

Από εχθές παρουσιάζονται προβλήματα πρόσβασης στο Άσπεν της Σχολής τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε με τη βοήθεια της εταιρείας. Θα σας κρατήσουμε ενήμερους σε καθημερινή βάση.

Σε κάθε περιπτωση η κατάθεση των εργασιών Σχεδιασμού παρατείνεται κατά 2 εβδομάδες από την ημέρα αποκατάστασης του προβλήματος.

22-04-2019
Κοστολόγηση Υλικού

Για όσους θέλουν να κάνουν κοστολόγηση με βάση το βιβλίο του R. Smith, προσφέρεται από τη Σχολή ο παρακάτω σύνδεσμος μαζί με οδηγίες χρήσης (κατεβάστε το pdf από τις ανακοινώσεις)

https://costing.ipsen.ntua.gr/ 
22-04-2019
Απαλλακτικά Θέματα 2019
Έχουν αναρτηθεί τα προαιρετικά απαλλακτικά υπολογιστικά θέματα για το 50% του βαθμού του μαθήματος. Τα θέματα είναι ατομικά και πρέπει να παραδωθούν 2 από τα 4 θέματα, ένα από κάθε κατηγορία (αριστοποίηση / προσομοίωση – υπερδομές). Η ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η Δευτέρα 27/05
16-04-2019
Παράδοση θεμάτων Σχεδιασμού και απαλλακτικά θέματα

Η ημερομηνία παράδοσης των θεμάτων Σχεδιασμού (Process Design Projects) είναι η Δευτέρα 6/5. Την εβδομάδα 8-10/5 προγραμματίζεται η εξέταση τους.

Τα απαλλακτικά θέματα για το μάθημα θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής.

09-04-2019
Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο του Θέματος Σχεδιασμού

Τις επόμενες ημέρες οι ομάδες των Θεμάτων Σχεδιασμού παρακαλούνται να έρθουν σε επικοινωνία με τον Υπεύθυνο του Θέματος. Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σε αυτό το στάδιο:

(α) την αναβάθμιση της βασικής διεργασίας σε όρους ορθής ενεργειακής ολοκλήρωσης μέσα από:

-          τον επαναπροδιορισμό του είδους και της συνδεσμολογίας των διεργασιών που επιλέχθηκαν στο αρχικό στάδιο

-          την αναβάθμιση και την αποτίμηση λειτουργικών παραμέτρων για την κάθε διεργασία ξεχωριστά (δλδ πιέσεων, θερμοκρασιών, λόγους τροφοδοσίας, επί μέρους ανακυκλώσεων)

-          την αναβάθμιση και την αποτίμηση των συνολικών ανακυκλώσεων συνολικά (δλδ ανάμεσα σε διαφορετικές διεργασίες)

-          την επιλογή θερμών και ψυχρών ρευμάτων και, κατά κύριο λόγο, τον υπολογισμό συνολικών στόχων ενεργειακής ολοκλήρωσης με αιτιολόγηση των επιλογών που έγιναν για την ολοκλήρωση ή μη επί μέρους διεργασιών

-          τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου παροχών και μια πρώτη αποτίμηση αντισταθμίσεων πάγιου και λειτουργικού κόστους

-          (προαιρετικά) τη διαμόρφωση δικτύου εναλλακτών θερμότητας που διασφαλίζει τον ελάχιστο αριθμό εναλλακτών

(β) Οι ομάδες θα πρέπει να είναι έτοιμες πλέον να ξεκινήσουν την οικονομική ανάλυση της διεργασίας που περιλαμβάνει:

-          Τη διαστασιολόγηση του εξοπλισμού για τον υπολογισμό πάγιου και λειτουργικού κόστους

-          Την κατανομή κόστους στη συνολική διεργασία, την αιτιολόγηση της κατανομής και προτάσεις βελτίωσης της συνολικής εικόνας

-          Την αξιολόγηση της συνολικής επένδυσης χρησιμοποιώντας σταθερά (π.χ. χρόνο αποπληρωμής) ή δυναμικά κριτήρια (π.χ. NPV, IRR)

-          (προαιρετικά) την αποτίμηση ΑΚΖ και περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων για τη συνολική διεργασία σε τρεις εκ των εξής όρων: εκπομπές CO2, επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή, εξάντληση πόρων, χρήση γης

(Εργαστήρια για την ΑΚΖ διεξήχθησαν στο υπολογιστικό εργαστήριο στις 4 Απριλίου).


26-03-2019
Ενοποίηση Τμημάτων
Λόγω της χαμηλής παρακολούθησης του δευτέρου Τμήματος, τα 2 τμήματα ενοποιούνται. Τη Δευτέρα θα γίνεται διδασκαλία στην Αίθουσα 28 και την Πέμπτη Υπολογιστικό Εργαστήριο στο PCLAB.
14-03-2019
Προγραμματισμός Εργαστηρίου
Η αναπλήρωση του Εργαστηρίου της 28/2 θα γίνει σήμερα 14/3. Το Εργαστήριο της 28/3 μεταφέρεται στις 21/3 (μία εβδομάδα νωρίτερα). Προγραμματίζονται 2 Εργαστηριακές ημέρες στις 18/3 και 28/3 (μία για κάθε τμήμα) για να παρουσιαστεί η συνδεσιμότητα του Προσομοιωτή με εξωτερικά εργαλεία προγραμματισμού για την προετοιμασία των ασκήσεων που θα προταθούν προς επίλυση στη συνέχεια του μαθήματος.
28-02-2019
Αναβολή Εργαστηρίου
Το σημερινό υπολογιστικό εργαστήριο για το Τμήμα Α δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού κωλύματος
18-02-2019
Υπολογιστικό Εργαστήριο Πέμπτης

Το Υπολογιστικό Εργαστήριο της Πέμπτης θα ξεκινά στις 12:00 μετά από συννενόηση με το Εργαστήριο Τεχνικής Φυσικών Διεργασιών.

Συνολικά οι ώρες έναρξης θα είναι Δευτέρα 12:15 και Πέμπτη 12:00.

13-02-2019
Προγραμματισμός Μαθήματος

Ο προγραμματισμός του μαθήματος έχει όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Στις εβδομάδες με κίτρινο χρώμα το ένα από τα 2 τμήματα (Α ή Β) θα παρακολουθεί υπολογιστικό Εργαστήριο στο μεγάλο PC LAB και το άλλο στην αίθουσα 28.

Τη Δευτέρα το Εργαστήριο θα ξεκινά στις 12:15 (λόγω ζήτησης του εργαστηρίου από το 6ο εξάμηνο) και την Πέμπτη στις 11:45.

Στις υπόλοιπες εβδομάδες θα γίνεται παράλληλη διδασκαλία στις αίθουσες 28 και 31.

Η παράδοση του θέματος προγραμματίζεται για τις 19/04.

18/02 ΔΕΥ (Α 28, Β PCLAB) ΠΕΜ (Β 28, Α PCLAB) 25/02 ΔΕΥ (Α 28, Β PCLAB) ΠΕΜ (Β 28, Α PCLAB) 04/03 ΔΕΥ (Α 28, Β PCLAB) ΠΕΜ (Β 28, Α PCLAB) 11/03 ΔΕΥ (Α 28, Β 31) ΠΕΜ (Β 28, Α 31) 18/03 ΔΕΥ (Α 28, Β 31) ΠΕΜ (Β 28, Α 31) 25/03 ΔΕΥ (Α 28, Β PCLAB) ΠΕΜ (Β 28, Α PCLAB) 01/04 ΔΕΥ (Α 28, Β PCLAB) ΠΕΜ (Β 28, Α PCLAB) 08/04 ΔΕΥ (Α 28, Β 31) ΠΕΜ (Β 28, Α 31) 15/04 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ