13-02-2019
Ανακοίνωση για το 1ο μάθημα της Τρίτης 19/2

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται σε 2 τμήματα, όπως παρακάτω:

1ο Τμήμα (Α - Μ)

2ο Τμήμα (Ν - Ω)  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινών εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, το 1ο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο PCLAB.

Η κατανομή των τμημάτων θα πρέπει να τηρηθεί για να αποφύγουμε συσσώρευση και το συνακόλουθο συνωστισμό στο PCLAB.

11-02-2019
Επί πτυχίω εξέταση - Βαθμοί
Αναρτήθηκαν οι βαθμοί της επί πτυχίω εξέτασης.