20-09-2019
Βαθμολογία Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019
Αναρτήθηκε η τελική βαθμολογία (έχει συνυπολογιστεί ο βαθμός της προόδου).
05-09-2019
Επαναληπτική εξέταση (6/9/2018) - Τμήματα

Τα τμήματα και οι αντίστοιχες ώρες, για την επαναληπτική εξέταση του μαθήματος στο PCLAB, έχουν ως εξής:

Τμήμα 1: A - Δ, Ώρα: 9:00 - 9:45

Τμήμα 2: Ε - Λ, Ώρα: 9:50 - 10:35

Τμήμα 3: Μ - Π, Ώρα: 10:45 - 11:30

Τμήμα 4: Ρ - Ω, Ώρα: 11:35 - 12:20

11-07-2019
Τελική εξέταση
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δουν το γραπτό τους, μπορούν να περάσουν από το γραφείο του κ. Παπαθανασίου την Παρασκευή 12/7 10:00 - 11:00.
10-07-2019
Τελική εξέταση - Βαθμολογία
Αναρτήθηκε η βαθμολογία (έχει συνυπολογιστεί ο βαθμός της προόδου) της τελικής εξέτασης.
14-06-2019
Τελική εξέταση (18/6/2019) - Τμήματα

Τα τμήματα και οι αντίστοιχες ώρες για την εξέταση του μαθήματος στο PCLAB έχουν ως εξής: 

Τμήμα 1: A - E, Ώρα: 12:00 - 13:00

Τμήμα 2: Z - ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Ώρα: 13:05 - 14:05

Τμήμα 3: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΡΑΠΤΗΣ, Ώρα: 14:15 - 15:15

Τμήμα 4: ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ - Ω, Ώρα: 15:20 - 16:20

10-04-2019
Προαιρετικό διαγώνισμα - Αποτελέσματα
H βαθμολογία στο προαιρετικό διαγώνισμα είναι με άριστα το 100.