10-04-2019
Προαιρετικό διαγώνισμα - Αποτελέσματα
H βαθμολογία στο προαιρετικό διαγώνισμα είναι με άριστα το 100.
04-04-2019
Αναπλήρωση μαθήματος
Το μάθημα της Πέμπτης, 11/4/2019, θα γίνει τη Δευτέρα, 8/4/2019, 8:45- 10:30, στην Αιθ. 26.
05-03-2019
Μόνιμη τροποποίηση στο πρόγραμμα
Το μάθημα της Πέμπτης 10:45 - 12:30 θα γίνεται στο Αμφιθέατρο 1 αντί της Αίθουσας 29.