19-02-2020
Επί πτυχίω εξέταση - Τμήματα

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος θα γίνει στο PCLAB.

Τα τμήματα και οι αντίστοιχες ώρες έχουν ως εξής:

Τμήμα 1: A - Λαμπ, Ώρα: 9:00 - 10:00

Τμήμα 2: Λαπ - Ω, Ώρα: 10:05 - 11:05