11-02-2019
Παρουσίαση/Εξέταση Ομαδικών Εργασιών

Η παρουσίαση/εξέταση των ομαδικών εργασιών θα λάβει χώρα την Παρασκευή 15.2.2019, στην Αίθουσα Η/Υ "Εργαστήριο Τομέα IV", που βρίσκεται στο διάδρομο απέναντι από το Αμφιθέατρο Ι (κάτω ακριβώς από το Εργαστήριο Τροφίμων).

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 9.30. Η κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 20 λεπτά για την παρουσίαση.

21-01-2019
Παράδοση και παρουσίαση ομαδικής εργασίας - Αλλαγή ημερομηνιών

Η νέα ημερομηνία της παρουσίασης των ομαδικών εργασιών ορίζεται στις 15.2.2019. Οι ομάδες που επιθυμούν να παρουσιάσουν κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να παραδόσουν το γραπτό κείμενο της εργασίας τους μέχρι τις 8.2.2019. 

2. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους, σε  σχέση με τα εργαστήρια του μαθήματος (εκθέσεις, εξετάσεις, κτλ.), πριν τις 8.2.2019.

03-12-2018
Ανακοίνωση

Για τους εμπίπτοντες επί πτυχίω με βάση τους κανονισμούς της Σχολής, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://courses.chemeng.ntua.gr/oid/news

19-11-2018
Εργαστήριο 21/11/2018
Την Τετάρτη 21/11/2018 θα ξεκινήσουν οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος. Θα ακολουθηθεί το πρόγραμμα όπως είναι αναρτημένο στο αντίστοιχο πεδίο του ιστοτόπου (δηλαδή όλες οι ομάδες θα πρέπει να έχουν μελετήσει την άσκηση "2α", την οποία και θα εκτελέσουν) . 
08-11-2018
Μάθημα 9/11/2018
Το μάθημα στις 9/11/2018 δεν θα είναι Εργαστήριο αλλά παράδοση θεωρίας. Το μάθημα θα λάβει χώρα στην Αίθουσα με Πινακίδα "Εργαστήριο Τομέα IV", η οποία βρίσκεται στο διάδρομο απέναντι από την πάνω έξοδο του Αμφιθεάτρου Ι (έναν όροφο κάτω από το Εργαστήριο Τροφίμων).
05-11-2018
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Εργαστηριακών Ασκήσεων - Ομάδες -5/11/2018