11-02-2020
Βαθμολογία Εργαστηρίων - Γραπτής Εξέτασης - Τελικός Βαθμός

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε τον μέσο όρο της βαθμολογίας των εργαστηρίων, τη βαθμολογία της γραπτής εξέτασης και τον τελικό βαθμό για το μάθημα "Μηχανική Τροφίμων".

27-11-2019
Αναπλήρωση Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο που δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/11/2019 θα αναπληρωθεί την Τρίτη 3/12/2019 στις 10:30.
26-11-2019
Σελίδα υποβολής εργασιών

Η ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών του Εργαστηρίου μπορεί να γίνει μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/mtr.htm

07-11-2019
Ομάδες εργαστηρίου

Ανακοινώνονται οι ομάδες του εργαστηρίου όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Κάθε ομάδα θα ξεκινήσει με την άσκηση που αντιστοιχεί στον αριθμό της ομάδας. Το αρχείο θα ανανεώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας εφόσον προστίθενται επιπλέον φοιτητές.


05-11-2019
Laboratory training
Laboratory training will start on Friday 8/11/2019. Students are expected at the Laboratory at 10:30.
05-11-2019
Έναρξη Εργαστηρίου 8/11/2019
Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές οι οποίοι θα δηλώσουν το μάθημα να περάσουν από το Εργαστήριο ή το γραφείο της κας. Β. Ωραιοπούλου πριν τις 8/11/2019 για να τοποθετηθούν σε εργαστηριακές ομάδες. Το εργαστήριο θα ξεκινήσει κανονικά στις 8/11/2019.