08-03-2021
Τελική Βαθμολογία
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί η τελική βαθμολογία του μαθήματος.
30-01-2021
Οδηγίες για την Τελική Εξέταση

Η εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική» θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, 9.00 πμ, σε 10 παράλληλα τμήματα Webex.

Αρχικά οι φοιτητές θα λάβουν πριν την εξέταση αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκλησης για τη συμμετοχή τους στην εξέταση μέσω της πλατφόρμας WEBEX, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσαν στην  πρόθεση εξέτασης στο μάθημα που ανακοίνωσε η Γραμματεία πριν την έναρξη των εξετάσεων αυτής της περιόδου.

Οι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα WEBEX εισάγοντας το Επίθετο και το Όνομά τους στα ελληνικά, το οποίο θα πρέπει να φαίνεται στη λίστα των συμμετεχόντων (participants) της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν στο τμήμα τους στις 8.45 πμ.

Οι φοιτητές  προκειμένου να συμμετάσχουν στη εξέταση πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Η διαδικασία εξέτασης θα είναι η ακόλουθη:

Πριν την έναρξη της εξέτασης, θα πραγματοποιηθεί ταυτοπροσωπία κατά την οποία θα κληθούν οι φοιτητές να ανοίξουν τις κάμερές τους και να επιδείξουν το έγγραφο ταυτοπροσωπίας. Όταν ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση όλων των φοιτητών, ο συντονιστής εξέτασης του τμήματος θα αποστείλει προσωπικά σε κάθε φοιτητή τα θέματα των εξετάσεων. Η αποστολή θα γίνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τον φοιτητή στη δήλωση πρόθεσης εξέτασης στο μάθημα. Τα θέματα θα είναι  σε αρχείο τύπου pdf με όνομα αρχείου «eponimo_XXXXXXXX.pdf» (όπου eponimo: το επώνυμο του φοιτητή με λατινικούς χαρακτήρες, XXXXXXXX: o αριθμός μητρώου του φοιτητή). Αφού επιβεβαιωθεί η αποστολή των θεμάτων θα ξεκινήσει η γραπτή εξέταση του μαθήματος. Η εξέταση θα γίνει με κλειστές κάμερες. Οι φοιτητές πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης για την περίπτωση που θα χρειαστούν επιπλέον οδηγίες/διευκρινήσεις.

Για την επίλυση των θεμάτων, οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν κόλλες αναφοράς, φύλλα από μπλοκ Α4 ή τετράδιο χωρίς ραφή (π.χ. τύπου σπιράλ) για το γραπτό τους και θα αφήσουν περιθώριο τουλάχιστον 2 cm σε κάθε πλευρά ώστε να είναι πιο εύκολη και ευκρινής η σάρωση του γραπτού. Πριν την αποστολή του αρχείου θα πρέπει να ελέγχουν ότι το περιεχόμενό του είναι ευανάγνωστο.

Στη χρονική διάρκεια που θα δοθεί για την εξέταση του  μαθήματος,  οι φοιτητές θα πρέπει να σαρώσουν το γραπτό τους, να δημιουργήσουν ένα ενιαίο pdf αρχείο και να το στείλουν στον συντονιστή στο ίδιο email από το οποίο έχουν παραλάβει τα θέματα με τίτλο μηνύματος «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ». Το όνομα του αρχείου των απαντήσεων πρέπει να είναι «eponimo_XXXXXXXX_ΥΥ.pdf» (όπου eponimo: το επώνυμο του φοιτητή με λατινικούς χαρακτήρες, XXXXXXXX: o αριθμός μητρώου του φοιτητή, ΥΥ: o συνολικός αριθμός σελίδων του αρχείου).

Τα γραπτά  θα πρέπει να περιέχουν στην πρώτη σελίδα το ονοματεπώνυμο , τον αριθμό μητρώου, το εξάμηνο φοίτησης  και το συνολικό αριθμό σελίδων.

Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η αποστολή και ο έλεγχος των αρχείων των γραπτών, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένοι. Η εξέταση θα ολοκληρωθεί όταν ο συντονιστής επιβεβαιώσει  σε όλους τους εξεταζόμενους ότι έχει παραλάβει και ανοίξει το pdf αρχείο του γραπτού τους.

Οδηγίες για τη δημιουργία pdf αρχείου μέσω smart κινητού τηλεφώνου υπάρχουν στο σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/s/nmpsm0oufn8bmki/camscanner.pdf?dl=0

Σημαντικές  επισημάνσεις:

1.   Όποιος φοιτητής νομίζει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εξέτασης (π.χ. έλλειψη εξοπλισμού, κακή σύνδεση στο διαδίκτυο κλπ) να επικοινωνήσει με τους διδάσκοντες μέχρι τη Δευτέρα 1/2/2021, 12.00 μ, για να αναζητηθεί εναλλακτικός τρόπος εξέτασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα με την κανονική εξέταση.

2.  Όποιος φοιτητής δε λάβει την αυτοματοποιημένη ειδοποίηση (μέσω WEBEX) για συμμετοχή στις εξετάσεις μέχρι τη Δευτέρα 1/2/2021, 10.00 πμ, να επικοινωνήσει με τους διδάσκοντες.

Ευαγγελία Παυλάτου, 2107723110, 6972408733, pavlatou@chemeng.ntua.gr       

Σωτήρης Τσιβιλής, 2107723262, 6973052985, stsiv@central.ntua.gr

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

20-01-2021
2η Σειρά Ασκήσεων - Βαθμολογία
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό μαθήματος/Βαθμολογία Ακαδ. έτος 2020-21» έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της 2ης σειράς ασκήσεων.
11-01-2021
Λύσεις 2ης Σειράς Ασκήσεων

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι λύσεις, σε αρχείο Excel, της 2ης σειράς ασκήσεων. Εισάγοντας την κατάλληλη παράμετρο a, προκύπτουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο «Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2020-21».

05-01-2021
Υπολογιστική Εργασία - Βαθμολογία
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό μαθήματος/Βαθμολογία, Ακαδ. έτος 2020-21» έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της Υπολογιστικής εργασίας.
17-12-2020
2η Σειρά Ασκήσεων
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2020-21» έχει αναρτηθεί η 2η Σειρά Ασκήσεων με ημερομηνία παράδοσης την Πέμπτη 7/1/2021.
16-12-2020
Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος - Τμήμα 1 (Ε. Παυλάτου)

Την Παρασκευή 18/12/2020 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα λόγω κάποιας άλλης υποχρέωσης του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 17/12, 16.00-18.00 στο παρακάτω link:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mdce5d4a6a83ba77ac69597f5cd6c1bf2 

15-12-2020
1η Σειρά Ασκήσεων - Βαθμολογία
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό μαθήματος/Βαθμολογία Ακαδ. έτος 2020-21» έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της 1ης σειράς ασκήσεων.
03-12-2020
Τροποποίηση ώρας μαθήματος Παρασκευής 4/12- Τμήμα 2 (Σ. Τσιβιλής)
Την Παρασκευή 4/12 λόγω κάποιας άλλης υποχρέωσης του διδάσκοντα το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες 11.45-13.30 (αντί 10.45-12.30).
27-11-2020
Υπολογιστική εργασία
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2020-21» έχει αναρτηθεί, μαζί με πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, η Υπολογιστική Εργασία με ημερομηνία παράδοσης την Πέμπτη 10/12/2020.
25-11-2020
Μάθημα Παρασκευής 27/11

Η διδασκαλία του μαθήματος την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 10.45-12.30 θα γίνει από κοινού και για τα 2 τμήματα στο παρακάτω link:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m72a64397554a46b383caa8bc4c4dd1ef

Θα γίνει παρουσίαση των αντικειμένων της Υπολογιστικής Εργασίας, η οποία θα αναρτηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

19-11-2020
Τροποποίηση ώρας μαθήματος Παρασκευής 20/11- Τμήμα 2 (Σ. Τσιβιλής)
Την Παρασκευή 20/11 λόγω κάποιας άλλης υποχρέωσης του διδάσκοντα το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες 12.00-13.30 (αντί 10.45-12.30).
16-11-2020
Λύσεις 1ης Σειράς Ασκήσεων

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι λύσεις, σε αρχείο Excel, της 1ης σειράς ασκήσεων. Εισάγοντας την κατάλληλη παράμετρο a, προκύπτουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο «Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2020-21».

02-11-2020
1η Σειρά Ασκήσεων
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο “Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2020-21” έχει αναρτηθεί η 1η Σειρά Ασκήσεων με ημερομηνία παράδοσης την Πέμπτη 12/11/2020.
20-10-2020
Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος - Τμήμα 2 (Σ. Τσιβιλής)

Την Παρασκευή 23/10 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα λόγω κάποιας άλλης προγραμματισμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωση θα γίνει την Πέμπτη 29/10, 17.00-18.45 στο παρακάτω link:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m92496a689142973b29207230c0640b2e

13-10-2020
Βαθμολογία επαναληπτικής εξέτασης – Ενδεικτικές λύσεις θεμάτων

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό μαθήματος/Βαθμολογία» έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της επαναληπτικής εξέτασης του μαθήματος.

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν ακόμη αναρτηθεί τα θέματα και οι ενδεικτικές απαντήσεις της επαναληπτικής εξέτασης. Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο «Υλικό μαθήματος/Θέματα εξετάσεων» και απαιτείται σύνδεση.

02-10-2020
Έναρξη μαθήματος. Εξ αποστάσεως διδασκαλία σε 2 τμήματα

Η διδασκαλία του μαθήματος ξεκινάει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και θα γίνεται σε 2 τμήματα, όπως παρακάτω:

1ο τμήμα, Καθ. Ε. Παυλάτου: Φοιτητές με επώνυμο Α-Μ

2ο τμήμα, Καθ. Σ. Τσιβιλής: Φοιτητές με επώνυμο N-Ω.

Τα link του μαθήματος είναι τα παρακάτω και ισχύουν για όλο το εξάμηνο.

Τμήμα 1, Δευτέρα: 13.45-15.30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6396979c0491c0d257b4ff932bdd7784

Τμήμα 1, Παρασκευή: 10.45-12.30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mfbac32ab5de45f7e51104359f13a4263

Τμήμα 2, Δευτέρα: 13.45-15.30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m0e51799e083f93ca652768366cb0f1dc

Τμήμα 2, Παρασκευή: 10.45-12.30

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m9238909bd7c1346e6f59962dba456e47

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει με χρήση του εργαλείου τηλεκπαίδευσης Cisco Webex. Οδηγίες χρήσης του Cisco Webex υπάρχουν στην ιστοσελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/files/docs/Cisco_Webex_Student_Guide.pdf