27-02-2019
Τελική εξέταση - Βαθμολογία
Αναρτήθηκαν οι βαθμοί της τελικής εξέτασης (έχει συνυπολογιστεί ο βαθμός προόδου).
13-02-2019
Τελική εξέταση - Τμήματα

Τα τμήματα και οι αντίστοιχες ώρες για την εξέταση του μαθήματος στο PCLAB έχουν ως εξής:

Τμήμα 1: A - Δ, Ώρα: 9:00 - 10:00

Τμήμα 2: Ε - Με, Ώρα: 10:05 - 11:05

Τμήμα 3: Μη - Π, Ώρα: 11:20 - 12:20

Τμήμα 4: Ρ - Ω, Ώρα: 12:25 - 13:25

22-11-2018
Προαιρετικό διαγώνισμα - Βαθμολογία
Οι βαθμοί στο προαιρετικό διαγώνισμα είναι με άριστα το 100.
30-09-2018
Ανακοίνωση για το 1ο μάθημα της Δευτέρας 1/10/18

Σύμφωνα με το πρόγραμμα το μάθημα θα γίνεται στο Εργαστήριο Προσωπικών Υπολογιστών (ΕΠΥ/PCLAB) της Σχολής, με χωρισμό της τάξης σε 2 τμήματα.

Ειδικότερα, τα τμήματα και το πρόγραμμα τους διαμορφώνονται ως εξής:

1o Τμήμα (φοιτητές με επώνυμο από Α έως Με)

Δευτέρα 15:15 - 18:00

Τετάρτη 8:45 - 10:30

2o Τμήμα (φοιτητές με επώνυμο από Μη έως Ω)

Τρίτη 15:15 - 18:00

Τετάρτη 10:45 - 12:30