27-03-2023
ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3/2023

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3/2023 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ, 9.30-11.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 31.


26-03-2023
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/3/2023

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/3/2023 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ PC-LAB ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.


20-03-2023
Παράταση παράδοσης 2ου Θέματος

Η παράδοση του δεύτερου θέματος παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24/3/2023.

17-03-2023
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/3/2023

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/3/2023 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ PC-LAB ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

14-03-2023
ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3/2023

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3/2023 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ, 10.00-11.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 31.

10-03-2023
ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 13/3/2023

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/3/2023, ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 27, 8.45-10.30.

06-03-2023
Παράταση παράδοσης 1ου Θέματος

Η παράδοση του πρώτου θέματος παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 10/3/2023.

03-03-2023
Αναπλήρωση PC-Lab

Δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης σε 2 το πολύ εργαστηριακές ασκήσεις κατά την ημέρα αναπλήρωσης που θα οριστεί. Όσοι φοιτητές απουσιάζουν σε κάποια εργαστηριακή άσκηση, θα πρέπει να παραδώσουν μόνοι τους το αντίστοιχο θέμα μετά την αναπλήρωση.

20-02-2023
Δήλωση ομάδων

Παρακαλείσθε να δηλώσετε ομάδα στο σχετικό link στην κεντρική σελίδα του μαθήματος.

Οι δηλώσεις ομάδων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 24/2/2023.

17-02-2023
1ο PC-Lab

Το πρώτο PC-Lab θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 20/2/2023, στο Ε.Π.Υ. (PC-Lab) στις 8.45-10.30 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.