08-01-2024
Διευκρίνιση στην άσκηση 3

Για την επίλυση της άσκησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τον ενεργό όγκο εμβολισμού είτε την ταχύτητα περιστροφής του άξονα. Νέα ημερομηνία υποβολής 12/1/2024.

24-12-2023
Ανάρτηση 2ης σειράς ασκήσεων

Ανάρτηση 2ης σειράς ασκήσεων. Η ύλη για τους αεροσυμπιεστές είναι αναρτημένη στη θέση "υλικό"

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 10/1/2024 στο electromechanicalprocessequipm@gmail.com

Για τυχόν απορίες επικοινωνήστε  με το μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, kpapado@chemeng.ntua.gr


12-12-2023
Προαιρετική Εργασία στο εργαστήριο Arduino

Αναρτήθηκε το θέμα της προαιρετικής εργασίας στο εργαστήριο Arduino. 

Η εργασία θα γίνει από ομάδες 2 ατόμων που θα δημιουργήσετε στο "Επιλογή ομάδας για την Εργασία στο Εργαστήριο Arduino".

Η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2024.


20-11-2023
Ανάρτηση 1ης σειράς ασκήσεων

Ανάρτηση 1ης σειράς ασκήσεων, καταληκτική ημερομηνία υποβολής 20/12/2023 στο kpapado@chemeng.ntua.gr.

Για τυχόν διευκρινίσεις  να απευθύνεστε στο μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, kpapado@chemeng.ntua.gr

06-11-2023
Εργαστηριακό Μάθημα στους μικροελεγκτές Arduino

Το 1ο εργαστηριακό μάθημα στους  μικροελεγκτές Arduino θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου και ώρα 13:45 στο Αμφιθέατρο 2.

02-10-2023
Αναπλήρωση απωλειών ωρών λόγω εκλογών

Τα μαθήματα τηε Δευτέρας 9/10  και Δευτέρας 16/10 θα αναπληρωθούν την Τρίτη 10/10 και την Τρίτη 17/10 και ώρες 5-7 μ.μ.  στο αμφιθέατρο 1.

02-10-2023
Διαφάνειες διαλέξεων Λυμπεράτου

Τις διαφάνειες θα βρίσκετε μετά το μάθημα στο google drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1BtrHV6IUDTNK78S5C3P9sn5NJW6Ap6Kt?usp=sharing

02-10-2023
Έναρξη μαθημάτων

Πρώτο μάθημα σήμερα στις 10.45 στο αμφιθέατρο 1.