19-02-2024
Εξ αποστάσεως μάθημα μέσω Webex, 19/02/2024, 15:15

Αγαπητοί Σπουδαστές,

 Τη Δευτέρα 19/02/2024 και ώρα 15:15 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μάθημα στην «Εισαγωγή στην Οικονομία» με χρήση της πλατφόρμας Webex.

Ο σύνδεσμος για το μάθημα είναι ο ακόλουθος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3e7f747d11db3e94099b62451d17ef11

11-02-2024
Έναρξη μαθήματος - ηλεκτρονικός σύνδεσμος

Το μάθημα επιλογής "Εισαγωγή στην Οικονομία" θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12/02/2024, στις 15:15, ηλεκτρονικά.

Ο σύνδεσμος για το μάθημα είναι ο ακόλουθος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m1642588d2c10f90e695aa7487e5a2773


Ευχαριστώ