20-09-2022
Επαναληπτική εξέταση - Τμήματα και οδηγίες

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει στο PC-Lab της Σχολής.

Επιτρέπονται σημειώσεις/βιβλία του μαθήματος.

Τα τμήματα και το πρόγραμμα της εξέτασης έχουν ως εξής:

Τμήμα 1  12:00 - 13:00  Α - ΚΙ
Τμήμα 2  13:15 - 14:15  ΚΟ - ΠΑΠΑ
Τμήμα 3  14:30 - 15:30  ΠΑΠΟΥ - Ψ

Η συμμετοχή στην εξέταση θα γίνει μόνο με τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) που έχετε στο "central" και σας έχουν χορηγηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ). Χωρίς τους παραπάνω κωδικούς (όχι αυτούς που έχετε στο PC-Lab της Σχολής) δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα εξέτασης, επομένως φροντίστε να τους έχετε μαζί σας και να τους έχετε δοκιμάσει πριν την εξέταση.

27-06-2022
Επί πτυχίω εξέταση: Τελική βαθμολογία

Ανακοινώνεται η βαθμολογία της επί πτυχίω εξέτασης.

18-02-2022
Βαθμολογία μαθήματος

Οι βαθμοί του μαθήματος συμπεριλαμβάνουν: τελικό διαγώνισμα, εργαστηριακή άσκηση, άσκηση θεωρίας (bonus).

14-01-2022
Τελική εξέταση (17/1/2022) - Τμήματα και οδηγίες

Η τελική εξέταση του μαθήματος τη Δευτέρα 17/1/2022 θα γίνει στο PC-Lab της Σχολής.

Επιτρέπονται σημειώσεις/βιβλία του μαθήματος.

Τα τμήματα και το πρόγραμμα της εξέτασης έχουν ως εξής:

Τμήμα 1   9:00 - 10:00  Α - Γ

Τμήμα 2  10:15 - 11:15  Δ - ΚΟΚΛ

Τμήμα 3  11:30 - 12:30  ΚΟΚΟ - ΜΗ 

Τμήμα 4  12:45 - 13:45  ΜΙ - ΠΑΡΑ 

Τμήμα 5  14:00 - 15:00  ΠΑΡΙ - ΤΑΚ

Τμήμα 6  15:15 - 16:15  ΤΑΞ - Ψ

Η συμμετοχή στην εξέταση θα γίνει μόνο με τους κωδικούς πρόσβασης (username και password) που έχετε στο "central" και σας έχουν χορηγηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ). Χωρίς τους παραπάνω κωδικούς (όχι αυτούς που έχετε στο PC-Lab της Σχολής) δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα εξέτασης, επομένως φροντίστε να τους έχετε μαζί σας και να τους έχετε δοκιμάσει πριν την εξέταση.

Οδηγίες για τη συμμετοχή των φοιτητών στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο.

07-01-2022
Αναβολή μαθήματος

Το σημερινό μάθημα 7/1/22 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

27-12-2021
Εγγραφή σε ομάδα για το προαιρετικό υπολογιστικό θέμα

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος, στο σύνδεσμο Εγγραφή σε ομάδα, από σήμερα 27/12/2021 μέχρι 6/1/2022 μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας σε ομάδα για την υποβολή της εργασίας στο προαιρετικό υπολογιστικό θέμα.  

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες μπορούν να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές μέχρι 2 άτομα.

Οι υποβολές των εργασιών θα γίνουν από 7/1/2022 έως και 10/1/2022


23-12-2021
Προαιρετικό Υπολογιστικό Θέμα

Ανακοινώνεται η εκφώνηση του προαιρετικού υπολογιστικού θέματος. Ημερομηνία υποβολής 10/01/2022.

Οι εργασίες μπορούν να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές μέχρι 2 άτομα. 

Καλές Γιορτές !

20-12-2021
Ανακοίνωση για το προαιρετικό εργαστήριο

Το προαιρετικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/12 και ώρα 9:00-12:00 μέσω της πλατφόρμας Webex στο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5e9f4cebdeb8b55dc32072eb460fbfa6


Υλικό (Octave Buckets): Σύνδεσμος 1, Σύνδεσμος 212-11-2021
Θέμα bonus

Αναρτήθηκε στο φάκελο του μαθήματος "Ασκήσεις" η εκφώνηση του θέματος bonus για την υπολογισμό του ρυθμού απομάκρυνσης θερμότητας από πτερύγιο. Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας μέσω του helios (όχι στα emails των διδασκόντων) μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 12/11/2021. 

18-10-2021
Αναπλήρωση μαθήματος

Το αναβληθέν μάθημα της Παρασκευής 15/10 (τμήμα Καβουσανάκη) θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 19/10 στις 11:45 στην Αίθουσα 26.