06-12-2023
Μαθήματα Πέμπτη 7/12 και Τρίτη 12/12

Αγαπητοί φοιτητές

Λόγω απουσίας του κ. Γιαννοπαπα, και τα 2 τμήματα θα κάνουμε μάθημα : 

Αύριο Πέμπτη 7/12 στο Αμφιθέατρο 1 και ερχόμενη Τρίτη 12/12 στο Αμφιθέατρο 2.

Εκ των διδασκοντων


14-11-2023
Διάλεξη μαθήματος "ΦΥΣΙΚΗ Ι" - 16/11
Αγαπητοί,
Η διάλεξη του μαθήματος "ΦΥΣΙΚΗ Ι" για μεθαύριο Πέμπτη 16/11 και για το τμήμα του κ. Γιαννόπαπα, θα διεξαχθεί εξ' αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εισέλθετε στις 08:45 μέσω του παρακάτω συνδέσμου:https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=ma75e857cf150f82ed32a824050afaeef
Ο διδάσκων
Β. Γιαννόπαπας
02-11-2023
1η Άσκηση Εργαστηρίων

Στο τμήμα του μαθήματος "Εργαστήρια" αναρτήθηκαν οι απαντήσειςτης 1ης άσκησης των εργαστηρίων που σας δόθηκε, μαζί με ορισμένες παρατηρήσεις, ώστε να διορθωθούν πιθανά λάθη στις επόμενες εργασίες.

Ο υπεύθυνος των εργαστηρίων

25-10-2023
Αναβολή διάλεξης μαθήματος 'ΦΥΣΙΚΗ Ι'

Η αυριανή διάλεξη (25/10) του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ Ι , για το τμήμα του κ. Γιαννόπαπα, αναβάλλεται λόγω ασθένειας του κ. Γιαννόπαπα.

Ο διδάσκων


17-10-2023
Έναρξη Εργαστηρίων - Κατανομή σε Τμήματα και Ομάδες

Στο πεδίο "Εργαστήρια" αναρτήθηκε η κατανομή των φοιτητών σε τμήματα και ομάδες του εργαστηρίου του μαθήματος.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής της εργασίας που έχει ήδη αναρτηθεί από όλους όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν στα εργαστήρια.

Ο υπεύθυνος των εργαστηρίων

07-10-2023
Μαθήματα για τα εργαστήρια

Αγαπητοί φοιτητές 

Την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη (Τμήμα Γεωργακίλας) και Πέμπτη (Τμήμα Γιαννοπαπας) θα γίνουν τα πολύ σημαντικά εισαγωγικά μαθήματα για τα Εργαστήρια από τον συνάδελφο κ. Ηλία Καρκανη. 

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να είναι παρόντες. 

Οι διδασκοντες

05-10-2023
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Βαθμολογία μαθήματος "ΦΥΣΙΚΗ Ι" - Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2023

Παρακαλούμε, βρείτε επισυναπτόμενο σε αυτό το μήνυμα, το αρχείο με τους βαθμούς στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023. Ο βαθμός περιλαμβάνει το βαθμό της γραπτής εξε΄τασης καθώς και το βαθμό του εργαστηρίου (για εξεταζόμενους μέχρι και το 10ο εξάμηνο). Όποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του, μπορεί να προσέλθει την Τρίτη 10/10, 11:00-12:00 στο γραφείο του κ. Γιαννόπαπα (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής, γραφείο 109).

Οι διδάσκοντες

Α. Γεωργακίλας

Β. Γιαννόπαπας


05-10-2023
Βαθμολογία μαθήματος "ΦΥΣΙΚΗ Ι" - Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2023

Παρακαλούμε, βρείτε επισυναπτόμενο σε αυτό το μήνυμα, το αρχείο με τους βαθμούς στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Ι για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023. Ο βαθμός περιλαμβάνει το βαθμό της γραπτής εξε΄τασης καθώς και το βαθμό του εργαστηρίου (για εξεταζόμενους μέχρι και το 10ο εξάμηνο). Όποιος επιθυμεί να δει το γραπτό του, μπορεί να προσέλθει την Τρίτη 10/10, 11:00-12:00 στο γραφείο του κ. Γιαννόπαπα (1ος όροφος κτιρίου Φυσικής, γραφείο 109).

Οι διδάσκοντες

Α. Γεωργακίλας

Β. Γιαννόπαπας