25-01-2023
Λύσεις των θεμάτων της διάβρωσης των μετάλλων (Εξετάσεις Ιανουαρίου 2023)

Στη σελίδα του μαθήματος θα βρείτε τις λύσεις των θεμάτων της διάβρωσης των μετάλλων.

Α. Καραντώνης

17-01-2023
Αλλαγή ώρας μαθήματος

Το σημερινό εξ αποστάσεως μάθημα θα γίνει στις 14:00. Συγνώμη για την αναστάτωση.

15-01-2023
Επαναληπτικό μάθημα διάβρωσης

Την Τρίτη 17/1, ώρα 17:00, θα γίνει επαναληπτικό μάθημα (εξ αποστάσεως) στο μέρος της "Διάβρωσης".

Σύνδεσμος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mecf1b32e6bc845a68d6cefd9f11d7092

Α. Καραντώνης

27-10-2022
Έναρξη εργαστηρίων

Την Τρίτη 1/11 στις δύο τελευταίες ώρες του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν 2 εργαστηριακές ασκήσεις. Οι φοιτητές θα πρέπει να χωριστούν σε 2 ομάδες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων.

07-10-2022
Εργαστηριακές δοκιμές διάβρωσης

Στη σελίδα του μαθήματος θα βρείτε φωτογραφίες από τις δοκιμές διάβρωσης του Zn και Cu που έγιναν στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια του 1ου μαθήματος

Α. Καραντώνης