13-09-2022
Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου

Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος "Διασπορά Ρύπων" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/9/2022 στις 3:00 μμ στο μεγάλο PC-Lab της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Τα θέματα θα περιλαμβάνουν: 1) Υπολογιστικό πρόβλημα με το λογισμικό COMSOL.

                                                        2) Υπολογιστικό πρόβλημα με το λογισμικό Aquasim.

                                                         3) Μικρές υπολογιστικές ασκήσεις (παρόμοιες με αυτές που ανατέθηκαν ως εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου).

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1:30 hr  και η υποβολή των θεμάτων COMSOL και Aquasim θα γίνει ηλεκτρονικά στο site του μαθήματος (θα σας δοθούν οδηγίες την ώρα της εξέτασης). Για τη χρήση υπολογιστή στο PC-Lab αλλά και την υποβολή των απαντήσεων θα χρειαστείτε τους κωδικούς (username & password) που έχετε στο "central" και σας έχουν χορηγηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ). 

Η εξέταση θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.

Καλή Επιτυχία !


28-06-2022
Τελική εξέταση: Βαθμολογία

Ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία του μαθήματος. Στο βαθμό έχει συνυπολογιστεί και η (θετική) συνεισφορά των εργασιών.


06-06-2022
Τελική εξέταση - Οδηγίες

Η τελική εξέταση του μαθήματος "Διασπορά Ρύπων" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9/6/2022 στις 12:00 μμ στο μεγάλο PC-Lab της Σχολής Χημικών Μηχανικών.

Τα θέματα θα περιλαμβάνουν: 1) Υπολογιστικό πρόβλημα με το λογισμικό COMSOL.

                                                 2) Υπολογιστικό πρόβλημα με το λογισμικό Aquasim.

                                                 3) Μικρές υπολογιστικές ασκήσεις (παρόμοιες με αυτές που ανατέθηκαν ως εργασίες στη διάρκεια του εξαμήνου).

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1:30 hr  και η υποβολή των θεμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά στο site του μαθήματος (θα σας δοθούν οδηγίες την ώρα της εξέτασης). Για τη χρήση υπολογιστή στο PC-Lab αλλά και την υποβολή των απαντήσεων θα χρειαστείτε τους κωδικούς (username & password) που έχετε στο "central" και σας έχουν χορηγηθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (ΚΗΥ). 

Η εξέταση θα γίνει με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.

Καλή Επιτυχία !

06-04-2022
Επικαιροποίηση οδηγιών εγκατάστασης του λογισμικού COMSOL

Στο φάκελο "Χρήσιμο Υλικό" θα βρείτε επικαιροποιημένες οδηγίες για την εγκατάσταση του COMSOL 5.2.

05-04-2022
Διαδικτυακό μάθημα 6 Απριλίου 2022

Λόγω των δυσκολιών μετακίνησης αύριο Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022, η προγραμματισμένη διάλεξη στο μάθημα θα γίνει διαδικτυακά κατά την προβλεπόμενη από το πρόγραμμα περίοδο, 11:45 - 13:30.

Σύνδεσμος διάλεξης: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mbf975a174d0ed8ef8732f014fc001f81


28-03-2022
Προαιρετική σειρά εργασιών: αέριοι ρύποι

Βρείτε την εκφώνηση της προαιρετικής σειράς εργασιών για τους αέριους ρύπους στο φάκελο "Σειρές Εργασιών"

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 18/4/2022

Για την επίλυση των ασκήσεων χρησιμοποιήστε τις διαφάνειες που έχουν αναρτηθεί στο φάκελο "Διαλέξεις Παραδόσεων" (έχει ανανεωθεί το αρχείο: Διάλεξη 2022-03-02).

20-03-2022
Ανάρτηση υλικού: υπολογιστικό εργαστήριο COMSOL

Αναρτήθηκαν στο φάκελο "Χρήσιμο Υλικό" οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού COMSOL, χρήσιμα tutorials, καθώς και οδηγίες για την επίλυση προβλήματος διασποράς αέριων ρύπων κοντά σε κτήριο με χρήση του COMSOL.

17-02-2022
Έναρξη μαθήματος Διασποράς Ρύπων

Το μάθημα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21/02/22 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.