11-07-2023
Τελική Βαθμολογία

Ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο βαθμός των εργασιών.

24-04-2023
Μάθημα 26/4/23

Την Τετάρτη 26/4 στις 10.45-13.30 το μάθημα της Διασποράς Ρύπων θα πραγματοποιηθεί στο pc-lab PCLAB Y3 αντί της αίθουσας 24.


28-03-2023
Σειρά Εργασιών - Διασπορά Αερίων Ρύπων

Η πρώτη σειρά προαιρετικών ασκήσεων (διασπορά αερίων ρύπων) αναρτήθηκε στο φάκελο "Σειρές Εργασιών"