25-11-2022
Σταδιακός πολυμερισμός και ασκήσεις

Στην περιοχή του Υλικού 2022-2023 θα βρείτε τις διαφάνειες για τον γραμμικό σταδιακό πολυμερισμό (Τρίτη 22/11 και Παρασκευή 25/11) και Ασκήσεις (φάκελος Exercises) τις οποίες θα λύσουμε την Τρίτη 29/11 τις δύο πρώτες ώρες.09-11-2022
Υπολογιστικές ασκήσεις και μάθημα

Στην περιοχή του Υλικού 2022-2023 θα βρείτε τη δεύτερη διάλεξη του μαθήματος (Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022) και Ασκήσεις (φάκελος Exercises) τις οποίες θα λύσουμε την Τρίτη 22 Νοεμβρίου τις δύο πρώτες ώρες.

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου δεν θα γίνει το μάθημα και θα κάνουμε την αναπλήρωση του μαθήματος την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στις 15.00-17.00.

04-11-2022
Έναρξη Εργαστηρίων

Στην περιοχή του Υλικού 2022-2023, θα βρείτε τις ομάδες και το πρόγραμμα του Εργαστηρίου. Τα Εργαστήρια ξεκινούν την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, στις 10:45 στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών.

01-11-2022
Έναρξη μαθημάτων

Στην περιοχή του Υλικού θα βρείτε αρχεία για το μάθημα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, μαζί με την πρώτη διάλεξη (Τρίτη 1 Νομεβρίου 2022)

Παρακαλείσθε να δηλώσετε στο email mvuyiuka@central.ntua.gr τις εργαστηριακές ομάδες.