10-02-2023
Παρουσιάσεις βιβλιογραφικών εργασιών - Δευτέρα 13/2/23

Οι παρουσιάσεις των βιβλιογραφικών εργασιών του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13/2/23 με ώρα έναρξης 10.00 στην αίθουσα 32. Οι παρουσιάσεις θα έχουν αυστηρά μέγιστο χρόνο τα 10 λεπτά με επιπλέον 2 λεπτά για ερωτήσεις. Η αποστολή των παρουσιάσεων (pptx ή pdf format) να σταλούν το αργότερο έως την Κυριακή 12/2/23 και ώρα 15.00 στον κ. Αναστόπουλο. Όσοι φοιτητές εξετάζονται στο μάθημα "Ενεργειακές Τεχνολογίες" στις 12.00 παρακαλώ πολύ να στείλουν στους διδάσκοντες του μαθήματος σχετικό μήνυμα για να παρουσιάσουν πρώτοι.

18-01-2023
Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη μαθήματος

Διδακτέα Ύλη από κ. Τόπακα:

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις διαλέξεις (slides) που έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος και επιπλέον τις παρακάτω παραγράφους από τα κεφάλαια του βιβλίου "Μηχανική Βιοδιεργασιών" των Schuler & Kargi.

- Κεφάλαιο 4: 4.1 έως και 4.5, 4.6, 4.6.1 και 4.6.2

- Κεφάλαιο 8: όλο

- Κεφάλαιο 14: 14.1 έως και 14.3.9, 14.5, 14.8, 14.9 και 14.10

Διδακτέα Ύλη από κ. Χρόνη:

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις διαλέξεις (slides) που έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος και επιπλέον τις παρακάτω παραγράφους από τα κεφάλαια του βιβλίου του Albert Folch 'Intro to BioMEMS':
- Κεφάλαιο 3: 3.3, 3.5, 3.7, 3.8 (εκτός απο τις παραγράφους 3.8.2, 3.8.3 και 3.8.5)
- Κεφάλαιο 4: 4.4, 4.6 (εκτός από τις παραγράφους 4.6.6, 4.6.7, 4.6.8)


10-01-2023
Παρουσιάσεις βιβλιογραφικών εργασιών

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των βιβλιογραφικών εργασιών ορίζεται η Τρίτη 31/1/23. Οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν στο email του κ. Αναστόπουλου (george.anastopoulos@gmail.com) σε μορφή pdf ακολουθώντας το πρότυπο “lastname1_lastname2.pdf”. Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13/2/23. Το αναλυτικό πρόγραμμα παρουσιάσεων θα σας ανακοινωθεί σε επόμενη επικοινωνία.


10-01-2023
Εξέταση Εργαστηρίου, Πέμπτη 12/01/23

Η εξέταση του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/01/23 με ώρα έναρξης 09.00 στο PC-LAB 

03-11-2022
Βιβλιογραφικές εργασίες

Στη σελίδα του μαθήματος βρίσκεται η λίστα υποψήφιων βιβλιογραφικών εργασιών. Οι εργασίες εκπονούνται από δυο άτομα το μέγιστο με τις υποψήφιες εργασίες να αποτελούν υπόδειγμα και όχι υλικό προς μετάφραση. Για την ανάθεση κάποιας εργασίας παρακαλώ στείλτε email στον κ. Αναστόπουλο (george.anastopoulos@gmail.com), ενώ αν υπάρχει ενδιαφέρον σε νέα αντικείμενα για την εκπόνηση εργασιών επικοινωνήστε με τον κ. Τόπακα.

03-11-2022
Αλλαγή ώρας εργαστηρίου για Πέμπτη 10/11/22

Το επόμενο εργαστήριο του μαθήματος (Πέμπτη 10/11/22) θα πραγματοποιηθεί στις 13.45-15.30 και ΄όχι στις 08.45-10.30.

31-10-2022
Φόρμα συμμετοχής στο Εργαστήριο Εμβιομηχανικής

Όσοι φοιτητές παρακολουθήσουν το μάθημα της Εμβιομηχανικής παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2/11/22 και ώρα 17.00.