07-02-2024
Διαδικτυακή Εξέταση Μαθήματος 9/2/2024

Πληροφορίες σχετικά με την εξέταση:

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Η πρόσκληση έχει ήδη αποσταλεί στους συμμετέχοντες. Ελέγξτε την πρόσκληση στο ιδρυματικό σας email για να τη δείτε. 

Στη σελίδα της εξέτασης (Gas Solid Fuels Exam 02/2024) έχουν διαμορφωθεί  4 κανάλια. Τα Channel1 - Channel3 και το General. Τα Channel1 - Channel3 θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας ενώ η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο κανάλι General.

Η κατανομή για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας είναι η ακόλουθη:

Channel1: Αντώνη - Κόκκαλης, Επιτηρητής: Υ. Ζαννίκου

Channel2: Κόκκορης - Παπαδής, Επιτηρητής: Μ. Κομιώτου

Channel3: Παπαδόπουλος - Χατζηκωνσταντίνου, Επιτηρητής: Δ. Λαβούτα

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 12:00 - 14:30. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας θα ξεκινήσει στις 11:40 για να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ώρα έναρξης της εξέτασης. O έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτές κάμερες και με πιστοποίηση μέσω της φοιτητικής ταυτότητας. Για τη διεξαγωγή της εξέτασης θα χρησιμοποιηεθί το κανάλι General από όλους. Παρακαλείσθε να συνδεθείτε στο κανάλι που αντιστοιχεί στο επώνυμό σας εγκαίρως για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Υπάρχει τουλάχιστον μία σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. Η υποβολή των ερωτήσεων θα γίνει μέσω της εφαρμογής MS Forms. Οι απαντήσεις θα δοθούν στην οθόνη του υπολογιστή και κατά την υποβολή (submit) θα μεταφερθούν αυτόματα οι απαντήσεις. Στο δεύτερο στάδιο και αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των απαντήσεων από όλους, θα δοθούν οι υπολογιστικές ασκήσεις. Μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της εξέτασης θα υποβληθούν τα γραπτά με υποβολή στον ειδικό χώρο της εφαρμογής MS Forms (ένα αρχείο pdf για όλο το γραπτό). Υπενθυμίζεται πως η δυνατότητα υποβολής των απαντήσεων είναι εφικτή για όση ώρα διαρκεί το κάθε μέρος της εξετασης, καθώς αμέσως μετά το τέλος του χρόνου κάθε μέρους της εξέτασης, η εφαρμογή "κλειδώνει" και δε θα μπορείτε να αναρτήσετε τις απαντήσεις σας. Επίσης, πρέπει να υποβάλλετε τις απαντήσεις σας (submit στο τέλος της φόρμας), καθώς δεν πραγματοποιείται αυτόματα υποβολή των απαντήσεων με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου.

Για τη σάρωση των γραπτών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε scanner ή εφαρμογή κινητού τηλεφώνου (camscanner ή κάποια αντίστοιχη).

Προβλήματα κατά τη διάρκεια της εξέτασης (π.χ. διακοπή σύνδεσης, διακοπή ρεύματος) θα αντιμετωπιστούν κατόπιν επικοινωνίας με τους επιτηρητές και το διδάσκοντα.

Επισημαίνεται δε ότι: «Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα συμμετάσχουν στην διαδικτυακή εξέταση, εκ των προτέρων συναινούν να συμμετάσχουν με ανοικτές κάμερες και ανοικτά μικρόφωνα και επίσης αποδέχονται ότι θα απέχουν από οποιαδήποτε μερική ή ολική καταγραφή και αναπαραγωγή της εξέτασης».

Καλή επιτυχία!


11-01-2024
Διαδικτυακ΄ό Μάθημα 11/1/2024

Το σημερινό (τελευταίο) μάθημα για το τρέχον εξαμηνο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση είναι: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m3978ec546812ce2df4a34117ade0c998


05-01-2024
Έκτακτο Μάθημα Τρίτη 9/1/2024

Καλησπέρα και Καλή Χρονιά!

Επειδή οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ολοκληρωθεί για τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών, την Τρίτη 9/1//2024 θα διεξαχθεί την ίδια ώρα (13:45 - 15:30) έκτακτο μάθημα στην Αίθουσα 33.

15-12-2023
Αναπληρώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

Όσες και όσοι έχετε εκκρεμότητες με τη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους υποεύθυνους των ασκήσεων για να μπορέσει να ανακοινωθεί πρόγραμμα αναπληρώσεων.

03-11-2023
Ομάδες για Εκπόνηση Εργαστηριακών Ασκήσεων

Οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τρίτη 7/11 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Σχολής. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα διεξαχθούν σε ομάδες φοιτητών. 

Για την έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων παρακαλούμε για την αποστολή τετραμελών ομα΄δων στην κα Μαρία Κομιώτου (markom9496@gmail.com) το συντομότερο δυνατόν. 

Για όσους δε μπορέσουν να ενταχθούν σε ομάδα θα φροντίσουμε εμείς για την ένταξή τους σε μη συμπληρωμένες ομάδες. Υπενθυμίζεται ότι οι αναφορές των εργαστηριακών ασκήσεων είναι ατομικές.