27-12-2021
Εξέταση στις 21/1/2022

Η εξέταση του μαθήματος Περιβαλλοντική Αποτίμηση και Βελτιστοποίηση Βιομηχανικών Διεργασιών θα διεξαχθεί δια ζώσης στις 21/1/2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα 22.