26-02-2024
2ο Υπολογιστικό εργαστήριο

Το υλικό και η παρουσίαση του 2ου υπολογιστικού εργαστηρίου για την εβδομάδα 26/2 - 1/3 έχουν αναρτηθεί στην Ενότητα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ.

19-02-2024
1ο Υπολογιστικό εργαστήριο

Το υλικό και η παρουσίαση του 1ου υπολογιστικού εργαστηρίου για την εβδομάδα 19-23/2 έχουν αναρτηθεί στην Ενότητα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ.

19-02-2024
Διαλέξεις 19 & 22 / 02

Έχουν αναρτηθεί οι διαλέξεις του μαθήματος, τα σχετικά υπολογιστικά θέματα και το συνοδευτικό υλικό για την εβδομάδα 19 & 22 / 02


12-02-2024
Διαλέξεις 12 & 15 / 02

Έχουν αναρτηθεί οι διαλέξεις του μαθήματος, τα σχετικά υπολογιστικά θέματα και το συνοδευτικό υλικό για την εβδομάδα 12 & 15 / 02