07-06-2024
Βαθμολογία μαθήματος-Ιούνιος 2024

Τη βαθμολογία του μαθήματος Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης για την κανονική περίοδο 2024 θα την βρείτε στα σχετικά αρχεία που έχουν αναρτηθεί στην ενότητα «Πορεία και πρόοδος Project» στην πλατφόρμα Helios. Το ένα αρχείο αφορά τους προπτυχιακούς σπουδαστές και το άλλο τους μεταπτυχιακούς.

01-06-2024
Πρόγραμμα και οδηγίες παρουσίασης της Δευτέρας 3-6-2024

Αγαπητοί/ές φοιτητές/ φοιτήτριες Καλό Μήνα.

Η παρουσίαση των θεμάτων και η εξέταση των ομάδων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Ιουνίου στις 12:00 στην αίθουσα 26, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που ανακοινώθηκε από την Γραμματεία. Θα διατεθούν 20 λεπτά για την παρουσίαση της εργασίας (θα πρέπει να συμμετέχουν ΟΛΑ τα μέλη της ομάδας παρουσιάζοντας ένα κομμάτι της εργασίας) και 10 λεπτά για ερωτήσεις- προφορική εξέταση. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίασης των εργασιών στο σχετικό αρχείο που έχει αναρτηθεί στην ενότητα "Πορεία και πρόοδος των projects".

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος


09-03-2024
Μάθημα Δευτέρας 11 Μαρτίου 2024

Ο σύνδεσμος για το μάθημα της Δευτέρας 11 Μαρτίου 2024, 12:45-15:30 είναι ο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m5b065e4f0603f5b3306bc1477353a1bc


Meeting number: 2784 711 3466

Meeting password: pcDqJBJM28403-03-2024
Μάθημα Δευτέρας 4 Μαρτίου 2024

Ο σύνδεσμος για το μάθημα της Δευτέρας 4 Μαρτίου 2024 είναι ο

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m7e7fbfcd69fb23009f6e74429c6dbadf

Meeting number: 2783 412 7315

Meeting password: pCdWqYmQ846
25-02-2024
Σύνδεσμος Μαθήματος Δευτέρας 26-2-2024, 12:45-15:30

Ο σύνδεσμος του διαδικτυακού μαθήματος της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου 2024, 12:45-15:30 είναι ο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m06d621d50d055c2810947f05f437bbc6

Meeting number: 2734 289 9088

Meeting password: m25pY3CyB5R

25-02-2024
Ανάρτηση Υλικού για Project

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχει αναρτηθεί το υλικό για τα Project του 2024. Θα το βρείτε στην ενότητα "Πορεία και πρόοδος project" στον φάκελο "Παρουσίαση- Βιβλιογραφία Εργασιών 2024". Με βάση το υλικό, επιλέξτε, ως ομάδα, από 1 έως 3 θέματα με τα οποία θα σας ενδιέφερε να ασχοληθείτε. Τη Δευτέρα 26-2-2024, την ώρα
του μαθήματος, θα γίνει η οριστική ανάθεση ενός θέματος σε κάθε ομάδα με βάση τις προτιμήσεις σας. Σας υπενθυμίζουμε να δηλώσετε το συντομότερο Oμάδα, στην ενότητα "Πορεία και πρόοδος project"  "Ομάδες για την υλοποίηση των projects".

18-02-2024
Μάθημα Δευτέρας 19-2-2024

 Στο μάθημα της Δευτέρας 19-2-2024 (12:45-16:00) θα γίνει παρουσίαση των θεμάτων των εργασιών που θα αναλάβουν οι ομάδες φοιτητών και θα δοθούν σχετικές οδηγίες. Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι ο

Meeting link: https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mc56cbd18accdcd8ecd830694473cd5ce

Meeting number: 2794 884 8499

Meeting password: aFGnzH3Tk28

Οι διδάσκοντες: Φ. Τσόπελας, Κ. Μικέδη, Μ. Τσακανίκα


10-02-2024
Έναρξη Μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος "Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης" ξεκινάει την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:45 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Ο σύνδεσμος του διαδικτυακού μαθήματος είναι ο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m6b9c7a152729cd93d09980cbbef13686

Meeting number: 2781 757 5359, Meeting password: 8JxNACXZi52

Καλό εξάμηνο,

Οι διδάσκοντες: Φ. Τσόπελας, Κ. Μικ΄έδη, Μ. Τσακανίκα