30-08-2023
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-9-2023, 9:00 , Αιθ. 26, 28, 29

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-9-2023, 9:00 , Αιθ. 26, 28, 29

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ολόκληρο το σύγγραμμα του μαθήματος (Σημειώσεις εκδόσεων ΕΜΠ): κυρίως σύγγραμμα για μελέτη μαζί με το υλικό από τις διαλέξεις που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

Το διαγώνισμα θα δοθεί με ανοιχτά βιβλία (μόνο το βιβλίο Εκδόσεις ΕΜΠ, όχι άλλες σημειώσεις) κυρίως σε υπολογιστικές ασκήσεις επί των διεργασιών (100 min).

 Καλή επιτυχία στην εξέταση.

Ο διδάσκων