20-12-2022
Διδακτικό υλικό έως το τέλος του χειμερινού εξαμήνου 2022-23

Παρακαλώ όπως μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε το υλικό:

https://we.tl/t-K7C8nWgCQN


21-11-2022
Μάθημα διά ζώσης 21/11/2022

Το μάθημα αυτήν την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε συνέδριο.

Η διδάσκουσα

Δρ Ζωή Εξάρχου

18-11-2022
Διδακτικό υλικό για τα μαθήματα 21-23/11/2022

Παρακαλώ όπως μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε το υλικό:

https://we.tl/t-eKyqZs6eIt


15-10-2022
Διδακτικό υλικό για τα μαθήματα 17-19/10/2022

Παρακαλώ όπως μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε το υλικό:

https://we.tl/t-VYG6GxLxgJ


07-10-2022
Διδακτικό υλικό για τα μαθήματα 10-12/10/2022

Παρακαλώ όπως μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε το υλικό:

https://we.tl/t-rHaeFmCMNG


01-10-2022
Για την ενημέρωσή σας

Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε το ονοματεπώνυμό σας ή τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει στην πλατφόρμα helios ως username για τη σύνδεση στα εξ αποστάσεως μαθήματα Γαλλικής Γλώσσας, όπως άλλωστε γίνεται και για τις λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι οι συνδέσεις με μη αποδεκτά usernames παραπέμπονται αυτομάτως για έλεγχο από το σύστημα, ώστε να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Η διδάσκουσα

Δρ Ζωή Εξάρχου


01-10-2022
Διαδικασία παρακολούθησης μαθημάτων

Σας ενημερώνω ότι κάθε εβδομάδα θα γίνεται ανάρτηση του σχετικού συνδέσμου για το υλικό του μαθήματος στην πλατφόρμα Helios και παρακαλείσθε να το έχετε διαθέσιμο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Σημειώνεται ότι το διδακτικό υλικό συνιστά ένα μονοπάτι, έναν οδηγό για την πραγμάτωση των μαθησιακών σας στόχων.

Η διδάσκουσα

Δρ Ζωή Εξάρχου


01-10-2022
Πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως 2022-2023

Τα διαδικτυακά μαθήματα θα διεξάγονται για όλες τις Σχολές -μέσω SKYPE- κάθε:

ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ: 19.30 - 21.00.

Ο σύνδεσμος για την πρόσβαση στα μαθήματα καθ'όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου είναι ο ακόλουθος:

https://join.skype.com/Ezq9UD4XWZUp

Η διδάσκουσα

Δρ Ζωή Εξάρχου


01-10-2022
Πρόγραμμα μαθημάτων διά ζώσης 2022-2023

Τα διά ζώσης μαθήματα -ανεξαρτήτως των Προγραμμάτων των Σχολών  που ανακοινώθηκαν για τυπικούς λόγους και σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις των Σχολών- θα διεξάγονται ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (1ο εξάμηνο) : ΔΕΥΤΕΡΑ 16.45 – 18.15

Κτ. Δ΄, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Αίθ. 102 (1ος όρ.)

Η διδάσκουσα

Δρ Ζωή Εξάρχου


01-10-2022
Έναρξη μαθημάτων χειμ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-23

Η έναρξη των μαθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για όλες τις Σχολές θα γίνει τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022.

Λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας χώρου θα διεξαχθούν μαθήματα διά ζώσης και μαθήματα εξ αποστάσεως για τη διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων.

[Σημειώνεται ότι το χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2022-2023 θα αρχίσει την Τρίτη 4 Οκτωβρίου, καθώς τη Δευτέρα 3/10 σε Σχολές του ΕΜΠ θα διεξαχθούν οι εξ αναβολής εξετάσεις της 21/9 (λόγω απεργίας των εργαζομένων στα ΜΜΜ )]

Η διδάσκουσα

Δρ Ζωή Εξάρχου