14-12-2022
Εργασία για την ειδική εξέταση (επί πτυχίω) στις 6/2/2023

Η «επί πτυχίω» εξέταση του μαθήματος «Σχεδιασμός Προϊόντων» περιλαμβάνει την προετοιμασία και παράδοση της (επισυναπτόμενης στην περιοχή ΕΡΓΑΣΙΕΣ) εργασίας έως 27/1/2023. Στην προγραμματισμένη μέρα και ώρα εξέτασης του μαθήματος (6/2/2023, 3:00 μμ), θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της εργασίας και προφορική εξέταση. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.
Οι διδάσκοντες