10-07-2023
Βαθμολογία εαρινής εξέτασης του μαθήματος

Σας ενημερώνουμε πως οι βαθμοί της εαρινής εξέτασης του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στον αντίστοιχο φάκελο στη σελίδα του μαθήματος στο helios. 

Εκ μέρους των διδασκόντων. 


15-06-2023
Παρουσιάσεις εργασιών Σχεδίου Μάρκετινγκ, Παρασκευή 30/6, 12:00

Αγαπητοί Σπουδαστές,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των εργασιών στο Μάθημα "Ανάλυση Ανταγωνισμού & Έρευνα Αγοράς" θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 30/6 στις 12:00, στην Αίθουσα Κουμούτσου. 
Όλα τα μέλη κάθε ομάδας θα πρέπει να συμμετάσχουν στην παρουσίαση της εργασίας και να είναι έτοιμα να απαντήσουν σε ερωτήσεις που θα θέσουμε. Η μέγιστη διάρκεια της παρουσίασης κάθε εργασίας θα είναι τα 15 λεπτά.

Σας ευχαριστούμε πολύ,Εκ μέρους των διδασκόντων
15-06-2023
Υποβολή εργασίας Σχεδίου Μάρκετινγκ έως τις 25/6
Αγαπητοί Σπουδαστές,

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση της εργασίας που αφορά στη διαμόρφωση ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ έχει μεταφερθεί στις 25/6 (από 16/6). 

Οδηγίες για την υποβολή της εργασίας μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο Helios εμπεριέχονται στην προηγούμενη σχετική ανακοίνωση.

Εκ μέρους των διδασκόντων.
01-06-2023
Υποβολή εργασίας Σχεδίου Μάρκετινγκ έως τις 16/6 μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο Helios
Αγαπητοί Σπουδαστές,

καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση της εργασίας που αφορά στη διαμόρφωση ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ είναι στις 16/6

Η εργασία υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο Helios.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να υποβάλετε την εργασία είναι τα ακόλουθα:
Τα παραπάνω βήματα αρκεί να τα πραγματοποιήσει ένας φοιτητής από κάθε ομάδα (προφανώς σε συμφωνία με την υπόλοιπη ομάδα) με δεδομένο ότι τα ονόματα των υπόλοιπων μελών της ομάδας θα φαίνονται στο εξώφυλλο της εργασίας. 

Εκ μέρους των διδασκόντων.


16-03-2023
Σχετικά με το μάθημα της Παρασκευής 17/3

Το μάθημα της Παρασκευής 17/3 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 8:45, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m2027af7a32c39ff2e84b7ac41b504892