01-12-2022
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/12/2022 (14:15-17:00)

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές καλημέρα και καλό μήνα!

Την Παρασκευή 02/12/2022 και ώρα 14:15-17:00 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με χρήση της πλατφόρμας webex.

Ο σύνδεσμος επικοινωνίας (link) είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=mf5473d6f6660fd9cfea755e3e7c0a264

Η διδάσκουσα,
Ντίνα Κόλλια
23-11-2022
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2022 (14:15-17:00)
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα.

Την Παρασκευή 25/11/2022 και ώρα 14:15-17:00 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με χρήση της πλατφόρμας webex.

Ο σύνδεσμος επικοινωνίας (link) είναι:


https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=md3d281ef93318abc093322d6caab7aff


Εκ μέρους των διδασκόντων,
Ντίνα Κόλλια
14-11-2022
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11/2022 (14:15-17:00)

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα.

Την Παρασκευή 18/11/2022 και ώρα 14:15-17:00 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με χρήση της πλατφόρμας webex.

Ο σύνδεσμος επικοινωνίας (link) είναι:


https://meetingsemea4.webex.com/meetingsemea4/j.php?MTID=mcdda59831e5923863e8be82a8dc9ac7a

Εκ μέρους των διδασκόντων,
Ντίνα Κόλλια
11-11-2022
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11/2022 (14:15-16:00)

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα.

Τη Δευτέρα 14/11/2022 και ώρα 14:15-16:00 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με χρήση της πλατφόρμας webex.

Ο σύνδεσμος επικοινωνίας (link) είναι:


https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m49f39b1fc1968930ba7c232403e03171


Εκ μέρους των διδασκόντων,

Ντίνα Κόλλια


07-11-2022
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11/2022 (14:15-17:00)

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα.

Την Παρασκευή 11/11/2022 και ώρα 14:15-17:00 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με χρήση της πλατφόρμας webex.

Ο σύνδεσμος επικοινωνίας (link) είναι:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m104034a47c9b42342191eb11a28e5f56

Η διδάσκουσα,

Ντίνα Κόλλια

04-11-2022
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε τη Δευτέρα 07/11/2022 και ώρα 15:15 στην αίθουσα 27 για να ενημερωθείτε για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος και να εγραφείτε στις ομάδες εργαστηρίων.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος