21-11-2023
Αναβολή μαθήματος Τετάρτης (22/11)

Το μάθημα της Τετάρτης (22/11) αναβάλλεται. Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωσή του.

01-11-2023
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται στην αίθουσα 32 (αντί αίθουσας 21).

31-10-2023
Φροντιστηριακές Ασκήσεις

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν μετά τη 2η εβδομάδα διδασκαλίας. Τις δύο πρώτες εβδομάδες όλα τα μαθήματα θα γίνουν από το Γ. Κόκκορη.

31-10-2023
Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

Η διδασκαλία του αυριανού μαθήματος θα γίνει στην αίθουσα 32 (αντί αίθουσας 21).