27-01-2023
Βαθμολογία όλων των δραστηριοτήτων του μαθήματος και προσωρινός τελικός βαθμός

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό μαθήματος / Βαθμολογία 2022-23» έχει αναρτηθεί η βαθμολογία όλων των δραστηριοτήτων του μαθήματος και ο τελικός βαθμός αν κάποιος δεν λάβει μέρος στην τελική εξέταση.


23-01-2023
B Σειρά Ασκήσεων - Βαθμολογία

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό μαθήματος / Βαθμολογία 2022-23» έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της B σειράς ασκήσεων.

19-01-2023
Βαθμολογία εξέτασης προόδου και υπολογιστικής εργασίας - Ενδεικτικές λύσεις εξέτασης προόδου

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό  μαθήματος / Βαθμολογία  2022-23» έχει αναρτηθεί η βαθμολογία της εξέτασης προόδου και της υπολογιστικής εργασίας.

Ακόμη, στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό μαθήματος / Θέματα Εξετάσεων 2022-23» έχουν αναρτηθεί τα θέματα και οι ενδεικτικές λύσεις της εξέτασης προόδου.

12-01-2023
Λύσεις Β Σειράς Ασκήσεων

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί οι λύσεις, σε αρχείο Excel, της Β σειράς ασκήσεων. Εισάγοντας την κατάλληλη παράμετρο a, προκύπτουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα.

Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο Υλικό μαθήματος / Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2022-23 / Β Σειρά Ασκήσεων».


21-12-2022
Αναθεωρημένη Β Σειρά Ασκήσεων

Η  αναθεωρημένη B  Σειρά  Ασκήσεων(ΕΧΜ 2223 Β ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ_v1.pdf) έχει αναρτηθεί στο χώρο «Υλικό μαθήματος / Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2022-23 / B  Σειρά  Ασκήσεων».

Η αναθεώρηση αναφέρεται αποκλειστικά στην Ασκηση 3 και οι αλλαγές που έχουν γίνει δίνονται με έντονους κόκκινους χαρακτήρες.


20-12-2022
Ενδεικτικές λύσεις Υπολογιστικής Εργασίας

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουν αναρτηθεί ενδεικτικές λύσεις της Υπολογιστικής Εργασίας. 

Η ανάρτηση έχει γίνει στο χώρο «Υλικό μαθήματος / Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2022-23 / Υπολογιστική  Εργασία» 


16-12-2022
B Σειρά Ασκήσεων

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο Υλικό μαθήματος / Ασκήσεις και Υπολογιστικές εργασίες 2022-23 / B Σειρά Ασκήσεων» έχει αναρτηθεί η B’ Σειρά Ασκήσεων με ημερομηνία παράδοσης στις 9/1/2023.


14-12-2022
ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 15/12- ΤΜΗΜΑ 1

Την Πέμπτη  15/12/2022 και ώρα 13.45-15.30   θα γίνει μάθημα αναπλήρωσης του Τμήματος 1 (Ε. Παυλάτου) στη Αίθουσα 26.

02-12-2022
Υπολογιστική εργασία

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο χώρο «Υλικό μαθήματος / Ασκήσεις και Υπολογιστικές  εργασίες 2022-23 / Υπολογιστική  Εργασία» έχει αναρτηθεί, μαζί με πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, η Υπολογιστική  Εργασία με ημερομηνία παράδοσης την Τετάρτη 14/12/2022.


01-12-2022
Μάθημα Παρασκευής 2/12

Η διδασκαλία του μαθήματος την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, 10.45-12.30 θα γίνει από κοινού και για τα 2 τμήματα στο Αμφ. 2.

Θα γίνει παρουσίαση των αντικειμένων της Υπολογιστικής Εργασίας, η οποία θα αναρτηθεί την Παρασκευή 2/12.