27-11-2022
Αναβολή αυριανού μαθήματος 28/11

Το αυριανό μάθημα για τα Αγγλικά 3 αναβάλλεται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. 

(Tomorrow's class for English 3 is postponed due to illness) 

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση κατά τη διάρκεια των επόμενων μαθημάτων

20-11-2022
Αναβολή μαθήματος Αγγλικά 3 στις 21/11/2022
Το αυριανό μάθημα για τα Αγγλικά 3 αναβάλλεται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. (Tomorrow's class for English 3 is postponed due to illness) 

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση κατά τη  διάρκεια των επόμενων μαθημάτων


14-11-2022
Αναβολή σημερινού μαθήματος 14/11 Αγγλικά 3
Το σημερινο μάθημα για τα Αγγλικά 3 αναβάλλεται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. (Today's class for English 3 is postponed due to illness) 

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση κατα τη  διάρκεια των επόμενων μαθημάτων


13-11-2022
Ηλεκτρονικό μάθημα Αγγλικά 3_Δευτέρα 14/11

Αγαπητοί φοιτητές 

το μάθημα Αγγλικά 3ου εξαμήνου για αυτή τη Δευτέρα 14/11 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο στις 14.45: 

https://centralntua.webex.com/meet/ntua.webex99

(for Erasmus students: Tomorrow's session for English 3 will be held online. Please follow the link above in case you want to attend)

H διδάσκουσα

Δρ. Μ. Σταθοπούλου06-11-2022
Ηλεκτρονικ΄ό μάθημα_Δευτέρα 7/11

Αγαπητοί φοιτητές 

το μάθημα για τα Αγγλικά 3ου εξαμήνου για αυτή τη Δευτέρα 7/11 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο στις 14.45: 

https://centralntua.webex.com/meet/ntua.webex99

(for Erasmus students: Tomorrow's session for English 3 will be held online. Please follow the link above in case you want to attend)

H διδάσκουσα

Δρ. Μ. Σταθοπούλου

30-10-2022
Αγγλικά 3_Μεταφορά ώρας ΄ΜΟΝΟ για τη Δευτέρα 31/10

Αγαπητοί φοιτητές

το αυριανό μάθημα (31/10/2022) για τα Αγγλικά 3 μεταφέρεται στις 16.30

Η αλλαγή αυτή ισχύει μόνο για αύριο.  Η αίθουσα παραμένει η ίδια. 

Η διδάσκουσα

Δρ. Μ. Σταθοπούλου (mastatho@mail.ntua.gr)

(English 3 for Erasmus students: This Monday's class will be held at 16.30) 


16-10-2022
Αναβολή μαθήματος_Αγγλικά 3

Το αυριανό δεύτερο μάθημα για τα Αγγλικά 3 αναβάλλεται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. (Τomorrow's class for English 3 is postponed due to illness) 

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση κατα τη διαρκεια των επόμενων μαθημάτων


02-10-2022
1ο μάθημα Αγγλικά 3 (χειμερινό εξάμηνο)

Το πρώτο μάθημα για τα Αγγλικά 3 για όλες τις σχολές του ΕΜΠ (συνδιδασκαλία) θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 10-10-2022 .

Ώρα έναρξης μαθήματος για το εξάμηνο: 14.45 

Αίθουσα: 103 (Κτηριο Δ, Α' όροφος, Ναυπηγών) 

Η διδάσκουσα

Δρ Μ. Σταθοπούλου

mastatho@mail.ntua.gr