08-12-2022
Αναπλήρωση Τμήματος Β'

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 στο διάστημα 1:45 έως 4.45 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση για το Τμήμα Β'.

04-12-2022
Αναβολή εργαστηρίου Δευτέρας 5/12/2022

Το εργαστήριο της Δευτέρας 5/12/2022 εκτάκτως δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθενείας. Θα ανακοινωθεί στη συνέχεια ο τρόπος αναπλήρωσής του.

08-11-2022
Αναβολή εργαστηρίου Τετάρτης 9/11/2022

Το εργαστήριο της Τετάρτης 9/11/2022 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω των δυσκολιών στη μετακίνηση των φοιτητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

07-11-2022
Ματαίωση Προόδου Τετάρτης 9/11

Η πρόοδος της Τετάρτης 9/11/2022 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω των δυσκολιών στη μετακίνηση των φοιτητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

01-11-2022
Προαιρετικό Διαγώνισμα - Πρόοδος

Το προαιρετικό διαγώνισμα – πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 9/11 στο PCLAB.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρόοδο πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι την Τρίτη 8/11, στην ιστοσελίδα:

https://helios.ntua.gr/mod/choicegroup/view.php?id=27674

Μπορείτε να επιλέξετε, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, όποιο από τα τέσσερα τμήματα (Τμήμα 1, 2, 3, 4) επιθυμείτε.

Για τη δήλωση της συμμετοχής σας είναι απαραίτητη η χρήση του λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΜΠ (ιδρυματικός λογαριασμός). 

Επιπλέον, χωρίς τον ιδρυματικό σας λογαριασμό δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στην πλατφόρμα εξέτασης, επομένως φροντίστε να έχετε δοκιμάσει τους κωδικούς σας πριν την πρόοδο.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόοδος είναι προαιρετική και η επίδοση κάθε φοιτητή θα προσμετρηθεί θετικά, κατά 40%, στον τελικό βαθμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι πρωτοετείς φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στη Σχολή και συνεπώς δεν έχουν ιδρυματικό λογαριασμό, μπορούν να συμμετάσχουν στην πρόοδο του μαθήματος στο Τμήμα 5 με ώρα εξέτασης στις 11:55.

23-10-2022
Αναβολή μαθήματος Δευτέρας 24/10 (Τμήμα 2)

Τη Δευτέρα 24/10 δε θα πραγματοποιηθεί μάθημα για το Τμήμα 2 λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

30-09-2022
Έναρξη μαθημάτων

Λόγω της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στα εργαστήρια της Ανόργανης Χημείας τη Δευτέρα 3/10 και των εκπαιδευτικών επισκέψεων την Τετάρτη 5/10, η έναρξη του μαθήματος για τα Τμήματα 1 και 2 έχει ως εξής:

Την Πέμπτη 6/10 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα για το Τμήμα 1.

Τη Δευτέρα 10/10 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα για το Τμήμα 2.


30-09-2022
Ανακοίνωση για το πρόγραμμα των τμημάτων

To μάθημα θα γίνει με χωρισμό της τάξης σε 2 τμήματα (Τμήμα 1 και Τμήμα 2). 

Πρόγραμμα τμημάτων

Τμήμα 1: Τετάρτη 8:45 - 10:30 και Πέμπτη 10:45 - 13:30

Τμήμα 2: Δευτέρα 8:45 - 11:30 και Τετάρτη 10:45 - 12:30

Κατανομή φοιτητών
Τμήμα 1: οι φοιτητές με επώνυμο από Α έως Μα

Τμήμα 2: οι φοιτητές με επώνυμο από Με έως Ω

Σημειώνεται ότι η κατανομή των πρωτοετών φοιτητών, σε τμήματα, ακολουθεί την ίδια κατανομή με αυτή των εργαστηρίων της Aνόργανης Χημείας.

Υπεύθυνοι τμημάτων

Τμήμα 1: Ν. Μανδέλλος (e-mail: nmand@central.ntua.gr

Τμήμα 2: Φ. Δογάνης (e-mail: fdoganis@chemeng.ntua.gr